info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.06, godz. 02:39
kontakt
ISIAG
FirmaISiAG SA
ISINPLINSAG00011
NIP5242566601
EKD 85.59
pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane
Adres Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
Telefon+48 22 4601689
Httpwww.instytutsiag.pl
Liczba akcji na koniec okresu7800000 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA
seria B - Zbigniew Roland Karwowski
seria C - subskrypcja prywatna
seria D - połączeniowa
zmiana firmy z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA na Yellow Boson SA