info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.26, godz. 14:12
kontakt
UNIBEP
FirmaUnibep SA
ISINPLUNBEP00015
NIP5430200365
EKD 4120Z
roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres ul. 3 Maja 19
17-100 Bielsk Podlaski
Telefon+48 85 7308000
Httpwww.unibep.pl
Liczba akcji na koniec okresu35070634 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym seria C - oferta menedżerska
połączenie z Unihouse sp. z o.o. i Makbud sp. z o.o.
seria J - połączenie z PRDiM w Bielsku Podlaskim sp. z o.o.
realizacja warrantów subskrypcyjnych
realizacja warrantów subskrypcyjnych