info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.24, godz. 05:36
kontakt
KREDYTIN
FirmaKredyt Inkaso SA
ISINPLKRINK00014
NIP9222544099
EKD 64.99
pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres ul. Postępu 21B
02-676 Warszawa
Telefon+48 22 2125700
Httpwww.kredytinkaso.pl
Liczba akcji na koniec okresu12897364 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym seria F - subskrypcja prywatna
podwyższenie kapitału
seria G - Monika Chadaj, Sławomir Ćwik, Artur Górnik, Krzysztof Piluś
seria H - subskrypcja publiczna
obniżenie kapitału