info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.10.06, godz. 02:42
kontakt
WINVEST
FirmaBaltic Bridge SA
ISINPLARIEL00046
NIP7960069626
EKD 64.20
działalność holdingów finansowych
Adres Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1
00-124 Warszawa
Telefon+ 48 22 300340
Httpwww.investments.pl
Liczba akcji na koniec okresu21912764 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym realizacja warrantów subskrypcyjnych
seria R - subskrypcja prywatna
renumeracja akcji: seria A i B
scalenie akcji 80:1
zmiana firmy z W Investments SA na Baltic Bridge SA