info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.30, godz. 18:43
kontakt
SKOTAN
FirmaSKOTAN SA
ISINPLSKTAN00010
NIP5480076967
EKD 1920Z
wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
Adres ul. Dyrekcyjna 6
41-506 Chorzów
Telefon+48 32 7937271
Httpwww.skotansa.pl
Liczba akcji na koniec okresu65880000 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym seria C - prawo poboru 1:24
scalenie akcji 2:1
połączenie ze Skotan-Ester sp. z o.o., Alchemia-Ester sp. z o.o. i Omega 3 sp. z o.o.
obniżenie kapitału
seria D - prawo poboru 1:1,5