info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.09.30, godz. 19:17
kontakt
STILO
FirmaStilo Energy SA
ISINPLSTLNR00012
NIP5851481657
EKD 4799Z
pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
Adres ul. Romualda Traugutta 115 C
80-226 Gdańsk
Telefon+48 799399898
Httpwww.stiloenergy.pl
Liczba akcji na koniec okresu1760348 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym seria J - subskrypcja prywatna
seria K - subskrypcja prywatna
seria L - emisja publiczna
seria M - kapitał docelowy
seria N - prawo poboru 8:1