info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.19, godz. 11:05
kontakt
FASING
FirmaFabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing SA
ISINPLFSING00010
NIP6340257623
EKD 25.93
produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
Adres ul. Modelarska 11
40-142 Katowice
Telefon+48 32 7350000
Httpwww.fasing.pl
Liczba akcji na koniec okresu3107249 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym seria A - przekształcenie PP w SA
obniżenie kapitału
seria B - prawo poboru
seria C - wierzyciele, wybrani inwestorzy
seria D - subskrypcja publiczna