info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.30, godz. 06:30
kontakt
WILBO
FirmaWilbo SA
ISINPLWILBO00019
NIP5870008034
EKD 10.20
przetwarzanie ryb, skorupiaków i mięczaków
Adres ul. Przemysłowa 8
81-029 Gdynia
Telefon+48 58 7837000
Httpwww.wilbo.pl
Liczba akcji na koniec okresu16222932 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym seria E - oferta menedżerska
obniżenie kapitału
podział akcji serii A na serie A1 i A2
ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu
wykluczenie akcji z obrotu