info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.08, godz. 05:43
kontakt
MEXPOLSKA
FirmaMex Polska SA
ISINPLMEXPL00010
NIP7251967625
EKD 55.00
hotele i restauracje
Adres ul. Moniuszki 4a
90-111 Łódź
Telefon+48 42 6346730
Httpwww.mexpolska.pl
Liczba akcji na koniec okresu7665436 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym seria C - subskrypcja publiczna
seria D - subskrypcja prywatna
seria E - prawo poboru 32:3
seria E - subskrypcja prywatna
seria F - program motywacyjny