info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.09, godz. 17:38
kontakt
I2DEV
Firmai2 Development SA
ISINPLI2DVL00014
NIP8971785953
EKD 41.20
roboty budowalne związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres ul. Szewska 8
50-122 Wrocław
Telefon+48 71 3766000
Httpwww.i2development.pl
Liczba akcji na koniec okresu9700000 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym scalenie akcji 100:1
zmiana oznaczenia akcji: seria A
obniżenie kapitału
split 1:10
seria B - subskrypcja otwarta