info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.24, godz. 18:01
kontakt
ORZLOPONY
FirmaOrzeł SA
ISINPLORZL000019
NIP7132984445
EKD 38.32
odzysk surowców z materiałów segregowanych
Adres ul. Przemysłowa 50
24-320 Poniatowa
Telefon+48 81 4755700
Httpwww.orzelsa.com
Liczba akcji na koniec okresu7878888 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym seria A - akcje założycielskie
seria B - subskrypcja prywatna
seria C - prawo poboru 3:1
seria D - prawo poboru 6:1