info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.27, godz. 14:01
kontakt
PATFUND
FirmaPatent Fund SA
ISINPLWKPRK00010
NIP8943018070
EKD 85.51
pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
Adres Al. Gen. Józefa Hallera 180/14
53-203 Wrocław
Telefon+48 71 2239832
Httpwww.patentfund.com
Liczba akcji na koniec okresu11000000 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym seria G - subskrypcja prywatna
zmiana firmy z WakePark SA na Patent Fund SA
seria H - subskrypcja prywatna
seria H - subskrypcja prywatna
seria I - subskrypcja publiczna