info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.24, godz. 05:14
kontakt
NOVINA
FirmaNovina SA
ISINPLBABY000016
NIP9512304179
EKD 64.92
pozostałe formy udzielania kredytów
Adres Al. Jana Pawła II nr 27
00-867 Warszawa
Telefon+48 22 1010927
Httpwww.novinasa.pl
Liczba akcji na koniec okresu8532807 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym seria B - subskrypcja prywatna
seria G - subskrypcja prywatna
scalenie akcji 4:1
seria C - prawo poboru 1:4
obniżenie kapitału