info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.01, godz. 04:15
kontakt
INFOSCAN
FirmaInfoScan SA
ISINPLINFSC00019
NIP9512209251
EKD 74.90
pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa
Telefon+48 22 1881863
Httpwww.infoscan.pl
Liczba akcji na koniec okresu5229278 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym seria J - subskrypcja prywatna
seria K - oferta menedżerska
seria L - subskrypcja prywatna
konwersja obligacji
seria M - subskrypcja prywatna