info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.21, godz. 02:09
kontakt
BALTICINV
Firma w likwidacji
ISINPLINPNT00013
NIP5252482136
EKD 70.10
działalność firm centralnych i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Adres ul. Piękna 11/17
00-547 Warszawa
Telefon+48 22 6290718
Httpwww.balticceramicsinvestments.com
Liczba akcji na koniec okresu57431154 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym seria M - subskrypcja publiczna
seria N - subskrypcja prywatna
seria O - subskrypcja prywatna
zmiana firmy z Baltic Ceramics Investments SA na Baltic Ceramics SA
rozwiązanie Spółki