info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.25, godz. 06:00
kontakt
APIS
FirmaApis SA
ISINPLHMSG000019
NIP5661965926
EKD 41.10
realizacja projektów budowalnych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres Pl. Piłsudskiego 3
00-078 Warszawa
Telefon+48 22 2408592
Httpwww.apissa.pl
Liczba akcji na koniec okresu195845000 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym seria M - prawo poboru 3,31:1
realizacja warrantów subskrypcyjnych
seria N - P.W. Apis H.Oziębło-D.Oziębło sp.j.
zmiana firmy z HMSG SA na Apis SA
seria O - subskrypcja prywatna