info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.20, godz. 09:59
kontakt
5THAVENUE
Firma5TH Avenue Holding SA
ISINPL5AVNH00013
NIP5222967449
EKD 70.10
działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Adres ul. Rzymowskiego 31
02-697 Warszawa
Telefon+48 22 4011100
Httpwww.5avenueholding.com
Liczba akcji na koniec okresu19060000 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym seria A - akcje założycielskie
split 1:10
seria B - subskrypcja prywatna
seria C - subskrypcja prywatna
seria D - subskrypcja prywatna