info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.19, godz. 11:30
kontakt
GOTFI
FirmaGO TFI SA
ISINPLGOTFI00016
NIP1080003709
EKD 66.30
tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi
Adres ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Telefon+48 22 8606376
Httpwww.gotfi.pl
Liczba akcji na koniec okresu1640000 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym seria A - akcje założycielskie
seria B - subskrypcja prywatna