info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.21, godz. 03:28
kontakt
AWBUD
FirmaPartnerBud SA w upadłości
ISINPLINSTL00011
NIP7120157618
EKD 41.20
roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres ul. Reja 4
42-440 Ogrodzieniec
Telefon+48 32 6715201
Httpwww.awbud.pl
Liczba akcji na koniec okresu25142946 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym renominacja akcji
scalenie akcji 10:1
renumeracja akcji: seria A1 i B1
seria B1 - subskrypcja prywatna
zmiana firmy z Awbud SA na PartnerBud SA