info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 14:15
kontakt
FINHOUSE
FirmaFinhouse SA
ISINPLFINHS00018
NIP7010228263
EKD 64.20
działalność holdingów finansowych
Adres ul. Jana Pankiewicza 1/2
00-695 Warszawa
Telefon+48 22 4239085
Httpwww.finhouse.pl
Liczba akcji na koniec okresu1112500 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym seria A - akcje założycielskie
seria B - subskrypcja prywatna
scalenie akcji 2:1