info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.15, godz. 15:21
kontakt
INTERBUD
FirmaInterbud-Lublin SA w restrukturyzacji
ISINPLINTBD00014
NIP7120152242
EKD 41.20
roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres ul. Turystyczna 36
20-207 Lublin
Telefon+48 81 7463407
Httpwww.interbud.com.pl
Liczba akcji na koniec okresu7016000 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA
seria C - przekształcenie sp. z o.o. w SA
seria D - przekształcenie sp. z o.o. w SA
seria E - subskrypcja publiczna
otwarcie postępowania układowego