info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.21, godz. 00:29
kontakt
BUMECH
FirmaBumech SA
ISINPLBMECH00012
NIP9540005359
EKD 42.31
roboty związane z budową mostów i tuneli
Adres ul. Krakowska 191
40-389 Katowice
Telefon+48 32 7893850
Httpwww.bumech.pl
Liczba akcji na koniec okresu12420354 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym seria I - subskrypcja prywatna
seria J - subskrypcja prywatna
seria H
konwersja obligacji
konwersja obligacji