info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.20, godz. 08:16
kontakt
CHEMOS
FirmaChemoservis-Dwory SA w upadłości
ISINPLCHMDW00010
NIP5491911468
EKD 25.11
produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Adres ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim
Telefon+48 33 8472062
Httpwww.chemoservis.pl
Liczba akcji na koniec okresu25007500 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym seria D - subskrypcja prywatna
scalenie akcji 8:1
seria F - subskrypcja prywatna
seria G - prawo poboru 12:1
ogłoszenie upadłości