info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.26, godz. 19:58
kontakt
ROCCA
FirmaRocca SA
ISINPLROCCA00013
NIP5981498389
EKD 41.20
roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres ul. Osiedle Przemysłowe 21
69-100 Słubice
Telefon+48 95 7501350
Httpwww.rocca.pl
Liczba akcji na koniec okresu10345000 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA
zmiana firmy z Albaro SA na Rocca SA
seria B - subskrypcja prywatna