info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.22, godz. 19:16
kontakt
TRAKCJA
FirmaTrakcja SA
ISINPLTRKPL00014
NIP5250002439
EKD 45.21
wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych
Adres Al. Jerozolimskie 100, II p.
00-807 Warszawa
Telefon+48 226286263
Httpwww.grupatrakcja.com
Liczba akcji na koniec okresu86450977 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym renumeracja akcji: seria A
seria B - subskrypcja prywatna
seria C - subskrypcja prywatna
seria D - subskrypcja prywatna
zmiana firmy z Trakcja PRKiI SA na Trakcja SA