info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.19, godz. 23:43
kontakt
EMUZYKA
Firmae-Muzyka SA
ISINPLEMZKA00019
NIP525228368
EKD 22.00
działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji
Adres ul. Zwycięzców 18
03-941 Warszawa
Telefon+48 22 4273190
Httpwww.e-muzyka.pl
Liczba akcji na koniec okresu7516666 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym seria C
seria D - subskrypcja prywatna
seria E - prawo poboru 3:1
seria F - Ireneusz Iwański, Maciej Iwański
podwyższenie kapitału