info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.02, godz. 12:46
kontakt
PKO

Komunikaty

29/06/22 17:21 brak uprawnień PKO Bank Hipoteczny zakończył subskrypcję listów zastawnych o wartości 500 mln euro
23/06/22 10:34 brak uprawnień PKO BP pracuje nad nową strategią, chce ją przedstawić pod koniec '22
20/06/22 10:39 brak uprawnień Klienci PKO BP złożyli ponad 27 tys. wniosków o mediację umów kredytów frankowych
10/06/22 15:55 brak uprawnień KNF zatwierdził projekt umowy oraz uznał system ochrony banków
07/06/22 19:01 brak uprawnień PKO BP szacuje, że wpłaci do funduszu pomocowego 872 mln zł
18:56 PKOBP (PKO BP SA): Zgoda na udział w utworzeniu systemu ochrony, o którym mowa w Art. 4 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe
16:57 brak uprawnień Zarządy i RN ośmiu banków zgodziły się na złożenie wniosku do KNF o zatwierdzenie i uznanie systemu ochrony (opis)
16:53 brak uprawnień Dochodowość portfela kredytów hipotecznych może być pod dużą presją - Mazur, PKO BP
16:41 brak uprawnień Zarządy i RN ośmiu banków zgodziły się na złożenie wniosku do KNF o zatwierdzenie i uznanie systemu ochrony
30/05/22 18:30 PKOBP (PKO BP SA): Zawarcie aneksu do umowy pożyczki
17:39 brak uprawnień Porozumienie trójstronne PZU, PFR i PKO BP przedłużone
27/05/22 07:31 brak uprawnień Goldman Sachs obniżył rekomendację dla PKO BP do "neutralnie", cena docelowa 38 zł
26/05/22 18:06 PKOBP (PKO BP SA): Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 12 maja 2022 r.
19/05/22 13:28 brak uprawnień PKO BP nie widzi obecnie sygnałów pogarszania się jakości portfela kredytowego
11:39 brak uprawnień PKO BP widzi możliwość dalszej poprawy wyników, ale dostrzega szereg ryzyk