info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.23, godz. 10:37
kontakt
BRAND24

Komunikaty

21/10/20 13:30  brak uprawnień BRAND24 SA (18/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A.
13:29 BRAND24 S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A.
16/10/20 16:42  brak uprawnień BRAND24 SA (17/2020) Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce
16:41 BRAND24 S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce
14/10/20 13:31 BRAND24 S.A.: Liczba klientów Brand 24 w III kwartale 2020 roku
30/09/20 18:54  brak uprawnień BRAND24 SA (16/2020) Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce
BRAND24 S.A.: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce
21/08/20 19:05  brak uprawnień BRAND24 SA (15/2020) Informacja nt. objęcia akcji serii H w ramach Programu Motywacyjnego
14/08/20 07:54  brak uprawnień BRAND24 SA (14/2020) Skonsolidowany Raport za II kwartał 2020 roku
23/07/20 23:55  brak uprawnień Rockbridge TFI zszedł poniżej 5 proc. na WZ Brand24
22:26 BRAND24 S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
20/07/20 18:30  brak uprawnień GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G i H spółki BRAND 24 S.A.
14/07/20 17:17 BRAND24 S.A.: Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
10/07/20 17:56 BRAND24 S.A.: Liczba klientów Brand 24 w II kwartale 2020 roku
06/07/20 20:56 BRAND24 S.A.: Informacja nt. sprostowania do zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki