info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.24, godz. 14:50
kontakt
BRASTER

Komunikaty

13/09/23 21:43 BRASTER S.A.: Podpisanie porozumienia z Genworks Health Private Ltd dotyczącego zasad dalszej współpracy
24/08/23 17:24 BRASTER S.A.: Otrzymanie pozytywnej opinii w zakresie udokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych związanych z realizacją projektu Deep Learning
07/08/23 15:01 BRASTER S.A.: Śmierć Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
02/08/23 00:38 BRASTER S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Braster S.A. w dniu 1 sierpnia 2023 roku
00:08 BRASTER S.A.: Treść uchwał Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Braster S.A. w dniu 1 sierpnia 2023 roku
28/07/23 18:12 BRASTER S.A.: Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki
15:57 BRASTER S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Braster S.A. po wznowieniu obrad w dniu 28 lipca 2023 roku
15:48 BRASTER S.A.: Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Braster S.A. po wznowieniu obrad w dniu 28 lipca 2023 roku
06/07/23 11:34 BRASTER S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
05/07/23 10:33 BRASTER S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 1 sierpnia 2023 roku wraz z projektami uchwał
30/06/23 18:37 BRASTER S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BRASTER S.A. w dniu 30 czerwca 2023 roku do momentu zarządzenia przerwy w obradach
18:28 BRASTER S.A.: Zarządzenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER S.A. oraz treść uchwał podjętych do momentu zarządzenia przerwy
03/06/23 20:01 BRASTER S.A.: Powołanie Członka Zarządu Spółki
18:23 BRASTER S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2023 roku wraz z projektami uchwał.
30/05/23 23:25 BRASTER S.A.: Rezygnacja Członka Zarządu Spółki