info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.01.20, godz. 19:05
kontakt
COMPERIA

Komunikaty

04/11/21 17:52 COMPERIA.PL S.A.: COMPERIA.PL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/10/21 18:15 COMPERIA.PL S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
21/10/21 09:44 COMPERIA.PL S.A.: Rejestracja w KRS zmiany statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji w ramach kapitału docelowego
22/09/21 19:21 COMPERIA.PL S.A.: COMPERIA.PL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
25/08/21 09:34 COMPERIA.PL S.A.: Zmiana terminu przekazania przez Spółkę skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku
19/08/21 11:58  brak uprawnień COMPERIA informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
04/08/21 09:51 COMPERIA.PL S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comperia.pl S.A. w dniu 24 czerwca 2021 roku
09:37 COMPERIA.PL S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.
25/06/21 21:14 COMPERIA.PL S.A.: Tresć uchwał będących przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. za rok 2020
28/05/21 16:50 COMPERIA.PL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. za rok 2020 wraz z projektami uchwał
22/05/21 15:37 COMPERIA.PL S.A.: Decyzja KDPW w sprawie asymilacji akcji Spółki serii H
20/05/21 20:02 COMPERIA.PL S.A.: Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii H Spółki
19:52 COMPERIA.PL S.A.: COMPERIA.PL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
19/05/21 18:09  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii H spółki COMPERIA.PL S.A
14/04/21 21:30 COMPERIA.PL S.A.: Decyzja KDPW w sprawie rejestracji akcji Spółki serii H