info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.04, godz. 22:44
kontakt


Wszystkie grupy GPW
all dane bieżące (plik sesjaall.prn )
plik sesjaall.prn2020.07.03 18:14 57,8 kB
kilka ostatnich plików app.mstock.fewLast.2.all.$request.getParameter('pkind') , spakowane
plik few_last.zip2020.07.03 18:14 133,7 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metaall.zip
zawartość bazy
2020.07.03 18:26 28 321,4 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstall.zip
zawartość bazy
2020.07.03 18:26 25 879,5 kB
archiwum app.mstock.archive.all.$request.getParameter('pkind')
bieżące pliki: sesjazgr.prn, sesjaF2.prn
sesjacgl.prn, sesjancn.prn, sesjafut.prn, sesjawar.prn,
sesjaobl.prn, sesjanbp.prn, sesjafun.prn; spakowane
(plik sesjaprn.zip jest z 2020.07.03 23:59 , 45,3 kB )

Fastfood: szybki dostęp do plików Metastocka
5 w 1!
1 plik sesjaall.prn odpowiada 5 plikom sesja*.prn (GPW)
(plik sesjaall.zip jest z 2020.07.03 18:14 , 18,9 kB ) , starsze
Uwaga: plik może nie zawierać wszystkich grup,
zwłaszcza w godz. 11:45-16:15

Notowania ciągłe - akcje, akcje NFI i indeksy GPW
cgl dane bieżące (plik sesjacgl.prn )
plik sesjacgl.prn2020.07.03 18:06 32,6 kB
kilka ostatnich plików app.mstock.fewLast.2.cgl.$request.getParameter('pkind') , spakowane
plik few_last.zip2020.07.03 18:06 80,7 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metacgl.zip
zawartość bazy
2020.07.03 18:19 18 604,5 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstcgl.zip
zawartość bazy
2020.07.03 18:19 18 034,3 kB
archiwum app.mstock.archive.cgl.$request.getParameter('pkind')
Rynek kontraktów terminowych i opcji GPW
Uwaga! Syntetyczny papier FW20. Dla celów tworzenia wykresu kontynuacyjnego serii kontraktów na indeks WIG20 stworzono syntetyczny papier FW20. Źródłem bieżących danych są notowania kontraktu FW20XX o największej liczbie otwartych pozycji. Po zmianie 'źródła' na kolejną serię, dane historyczne korygowane są o lukę wynikającą ze 'skokowego przejścia'.

Inny Syntetyczny papier FW20WS (wygasająca seria). Źródłem bieżących danych są notowania kontraktu FW20XX wygasającego. W tym przypadku dane historyczne nie są korygowane, możliwe są luki na wykresie.

Na tej samej zasadzie stworzyliśmy inne syntetyczne papiery: FUSD, FUSDWS, FEUR, FEURWS, FCHF i FCHFWS.
Pod uwagę bierzemy wszystkie notowane serie kontraktów terminowych.

Więcej na temat tworzenia wykresów kontynuacyjnych w książce J. D. Schwager: 'AT rynków terminowych'.
fut dane bieżące (plik sesjafut.prn )
plik sesjafut.prn2020.07.03 18:08 5,3 kB
kilka ostatnich plików app.mstock.fewLast.2.fut.$request.getParameter('pkind') , spakowane
plik few_last.zip2020.07.03 18:08 15,7 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metafut.zip
zawartość bazy
2020.07.03 18:26 1 037,7 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstfut.zip
zawartość bazy
2020.07.03 18:26 947,0 kB
archiwum app.mstock.archive.fut.$request.getParameter('pkind')
Rynek NewConnect
ncn dane bieżące (plik sesjancn.prn )
plik sesjancn.prn2020.07.03 18:11 13,7 kB
kilka ostatnich plików app.mstock.fewLast.2.ncn.$request.getParameter('pkind') , spakowane
plik few_last.zip2020.07.03 18:11 32,3 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metancn.zip
zawartość bazy
2020.07.03 18:22 5 247,7 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstncn.zip
zawartość bazy
2020.07.03 18:22 4 908,7 kB
archiwum app.mstock.archive.ncn.$request.getParameter('pkind')
F2 - System jednolitego kursu dnia - papiery dwukrotnie notowane GPW
f2 dane bieżące (plik sesjaf2.prn )
plik sesjaf2.prn2020.07.03 18:12 0,6 kB
kilka ostatnich plików app.mstock.fewLast.2.f2.$request.getParameter('pkind') , spakowane
plik few_last.zip2020.07.03 18:12 4,0 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metaf2.zip
zawartość bazy
2020.07.03 18:23 2 140,7 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstf2.zip
zawartość bazy
2020.07.03 18:23 2 062,8 kB
archiwum app.mstock.archive.f2.$request.getParameter('pkind')
Notowania ciągłe - obligacje GPW i Catalyst
obl dane bieżące (plik sesjaobl.prn )
plik sesjaobl.prn2020.07.03 18:10 5,7 kB
kilka ostatnich plików app.mstock.fewLast.2.obl.$request.getParameter('pkind') , spakowane
plik few_last.zip2020.07.03 18:10 10,4 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metaobl.zip
zawartość bazy
2020.07.03 18:25 1 288,8 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstobl.zip
zawartość bazy
2020.07.03 18:25 1 163,3 kB
archiwum app.mstock.archive.obl.$request.getParameter('pkind')
Indeksy giełd zagranicznych
zgr dane bieżące (plik sesjazgr.prn )
plik sesjazgr.prn2020.07.03 23:59 0,9 kB
kilka ostatnich plików app.mstock.fewLast.2.zgr.$request.getParameter('pkind') , spakowane
plik few_last.zip2020.07.03 23:59 5,0 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metazgr.zip
zawartość bazy
2020.07.03 23:59 2 314,1 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstzgr.zip
zawartość bazy
2020.07.03 23:59 2 519,3 kB
archiwum app.mstock.archive.zgr.$request.getParameter('pkind')
Waluty w NBP
nbp dane bieżące (plik sesjanbp.prn )
plik sesjanbp.prn2020.07.03 15:32 1,5 kB
kilka ostatnich plików app.mstock.fewLast.2.nbp.$request.getParameter('pkind') , spakowane
plik few_last.zip2020.07.03 15:32 4,3 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metanbp.zip
zawartość bazy
2020.07.03 15:32 1 042,1 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstnbp.zip
zawartość bazy
2020.07.03 15:32 918,7 kB
archiwum app.mstock.archive.nbp.$request.getParameter('pkind')
Wartości netto jednostek funduszy inwestycyjnych
fun dane bieżące (plik sesjafun.prn )
plik sesjafun.prn2020.07.02 23:59 28,6 kB
kilka ostatnich plików app.mstock.fewLast.2.fun.$request.getParameter('pkind') , spakowane
plik few_last.zip2020.07.02 23:59 16,2 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metafun.zip
zawartość bazy
2020.07.02 23:59 6 165,7 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstfun.zip
zawartość bazy
2020.07.02 23:59 6 220,6 kB
archiwum app.mstock.archive.fun.$request.getParameter('pkind')
Wartości jednostek funduszy emerytalnych
ofe dane bieżące (plik sesjaofe.prn )
plik sesjaofe.prn2020.07.02 23:59 0,5 kB
kilka ostatnich plików app.mstock.fewLast.2.ofe.$request.getParameter('pkind') , spakowane
plik few_last.zip2020.07.02 23:59 3,1 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metaofe.zip
zawartość bazy
2020.07.02 23:59 357,6 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstofe.zip
zawartość bazy
2020.07.02 23:59 351,3 kB
archiwum app.mstock.archive.ofe.$request.getParameter('pkind')
Forex
fx dane bieżące (plik sesjafx.prn )
plik sesjafx.prn2020.07.03 23:59 8,5 kB
kilka ostatnich plików app.mstock.fewLast.2.fx.$request.getParameter('pkind') , spakowane
plik few_last.zip2020.07.03 23:59 15,3 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metafx.zip
zawartość bazy
2020.07.03 23:59 7 249,9 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstfx.zip
zawartość bazy
2020.07.03 23:59 6 306,2 kB
archiwum app.mstock.archive.fx.$request.getParameter('pkind')