Pliki z danymi-End of day-Omega w GIEŁDA-Notowania i wykresy - info.bossa.pl
2019.07.18, godz. 19:28
kontakt

Zastrzeżenia dot. wykorzystywania danych


Dom Maklerki Banku Ochrony Środowiska S.A. udostępnia dane wyłącznie na własny użytek osobisty w celu niekomercyjnym, pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osobistych i majątkowych praw autorskich, praw z rejestracji znaków towarowych lub praw ochronnych na znaki towarowe, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie, wykorzystywania w jakiejkolwiek działalności zarobkowej lub niezarobkowej, jak również bez prawa ich udostępniania osobom trzecim bez pisemnej zgody DM BOŚ S.A.

baner_ZAGRANICA_200x600.jpg


Fastfood: szybki dostęp do plików Omega
Notowania ciągłe - akcje, akcje NFI i indeksy GPW
cgl dane bieżące (plik ndohlcv.txt )
plik ndohlcv.txt2019.07.18 18:11 30,9 kB
kilka ostatnich plików ndohlcv.txt , spakowane
plik few_last.zip2019.07.18 18:11 57,3 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik omegacgl.zip
zawartość bazy
2019.07.18 18:40 17 367,5 kB
archiwum plików ndohlcv.txt
Rynek kontraktów terminowych i opcji GPW
Uwaga! Syntetyczny papier FW20. Dla celów tworzenia wykresu kontynuacyjnego serii kontraktów na indeks WIG20 stworzono syntetyczny papier FW20. Źródłem bieżących danych są notowania kontraktu FW20XX o największej liczbie otwartych pozycji. Po zmianie 'źródła' na kolejną serię, dane historyczne korygowane są o lukę wynikającą ze 'skokowego przejścia'.

Inny Syntetyczny papier FW20WS (wygasająca seria). Źródłem bieżących danych są notowania kontraktu FW20XX wygasającego. W tym przypadku dane historyczne nie są korygowane, możliwe są luki na wykresie.

Na tej samej zasadzie stworzyliśmy inne syntetyczne papiery: FUSD, FUSDWS, FEUR, FEURWS, FCHF i FCHFWS.
Pod uwagę bierzemy wszystkie notowane serie kontraktów terminowych.

Więcej na temat tworzenia wykresów kontynuacyjnych w książce J. D. Schwager: 'AT rynków terminowych'.
fut dane bieżące (plik ndohlcv.txt )
plik ndohlcv.txt2019.07.18 18:17 6,8 kB
kilka ostatnich plików ndohlcv.txt , spakowane
plik few_last.zip2019.07.18 18:17 12,7 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik omegafut.zip
zawartość bazy
2019.07.18 18:53 1 330,3 kB
archiwum plików ndohlcv.txt
Rynek NewConnect
ncn dane bieżące (plik ndohlcv.txt )
plik ndohlcv.txt2019.07.18 18:25 8,8 kB
kilka ostatnich plików ndohlcv.txt , spakowane
plik few_last.zip2019.07.18 18:25 18,3 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik omegancn.zip
zawartość bazy
2019.07.18 18:44 4 377,1 kB
archiwum plików ndohlcv.txt
F2 - System jednolitego kursu dnia - papiery dwukrotnie notowane GPW
f2 dane bieżące (plik ndohlcv.txt )
plik ndohlcv.txt2019.07.18 18:27 1,1 kB
kilka ostatnich plików ndohlcv.txt , spakowane
plik few_last.zip2019.07.18 18:27 3,9 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik omegaf2.zip
zawartość bazy
2019.07.18 18:47 2 031,4 kB
archiwum plików ndohlcv.txt
Notowania ciągłe - obligacje GPW i Catalyst
obl dane bieżące (plik ndohlcv.txt )
plik ndohlcv.txt2019.07.18 18:21 4,7 kB
kilka ostatnich plików ndohlcv.txt , spakowane
plik few_last.zip2019.07.18 18:21 9,4 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik omegaobl.zip
zawartość bazy
2019.07.18 18:50 934,6 kB
archiwum plików ndohlcv.txt
Indeksy giełd zagranicznych
zgr dane bieżące (plik ndohlcv.txt )
plik ndohlcv.txt2019.07.17 23:59 1,4 kB
kilka ostatnich plików ndohlcv.txt , spakowane
plik few_last.zip2019.07.17 23:59 4,6 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik omegazgr.zip
zawartość bazy
2019.07.17 23:59 2 427,8 kB
archiwum plików ndohlcv.txt
Waluty w NBP
nbp dane bieżące (plik ndohlcv.txt )
plik ndohlcv.txt2019.07.18 15:30 1,5 kB
kilka ostatnich plików ndohlcv.txt , spakowane
plik few_last.zip2019.07.18 15:30 3,9 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik omeganbp.zip
zawartość bazy
2019.07.18 15:30 871,1 kB
archiwum plików ndohlcv.txt
Wartości netto jednostek funduszy inwestycyjnych
fun dane bieżące (plik ndohlcv.txt )
plik ndohlcv.txt2019.07.16 23:59 33,3 kB
kilka ostatnich plików ndohlcv.txt , spakowane
plik few_last.zip2019.07.16 23:59 9,9 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik omegafun.zip
zawartość bazy
2019.07.16 23:59 5 758,3 kB
archiwum plików ndohlcv.txt
Wartości jednostek funduszy emerytalnych
ofe dane bieżące (plik ndohlcv.txt )
plik ndohlcv.txt2019.07.17 23:59 0,5 kB
kilka ostatnich plików ndohlcv.txt , spakowane
plik few_last.zip2019.07.17 23:59 2,8 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik omegaofe.zip
zawartość bazy
2019.07.17 23:59 339,4 kB
archiwum plików ndohlcv.txt
Forex
fx dane bieżące (plik ndohlcv.txt )
plik ndohlcv.txt2019.07.17 23:59 9,4 kB
kilka ostatnich plików ndohlcv.txt , spakowane
plik few_last.zip2019.07.17 23:59 13,4 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik omegafx.zip
zawartość bazy
2019.07.17 23:59 5 658,2 kB
archiwum plików ndohlcv.txt