Pliki z danymi-End of day-Amibroker w GIEŁDA-Notowania i wykresy - info.bossa.pl
2020.04.03, godz. 07:27
kontakt

Zastrzeżenia dot. wykorzystywania danych


Dom Maklerki Banku Ochrony Środowiska S.A. udostępnia dane wyłącznie na własny użytek osobisty w celu niekomercyjnym, pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osobistych i majątkowych praw autorskich, praw z rejestracji znaków towarowych lub praw ochronnych na znaki towarowe, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie, wykorzystywania w jakiejkolwiek działalności zarobkowej lub niezarobkowej, jak również bez prawa ich udostępniania osobom trzecim bez pisemnej zgody DM BOŚ S.A.

baner_ZAGRANICA_200x600.jpg


Wszystkie grupy GPW
all dane bieżące (plik sesjaall.prn )
plik sesjaall.prn2020.04.02 18:21 65,5 kB
kilka ostatnich plików sesjaall.prn , spakowane
plik few_last.zip2020.04.02 18:21 136,6 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metaall.zip
zawartość bazy
2020.04.02 18:37 27 587,2 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstall.zip
zawartość bazy
2020.04.02 18:37 25 221,3 kB
archiwum plików sesjaall.prn
bieżące pliki: sesjazgr.prn, sesjaF2.prn
sesjacgl.prn, sesjancn.prn, sesjafut.prn, sesjawar.prn,
sesjaobl.prn, sesjanbp.prn, sesjafun.prn; spakowane
(plik sesjaprn.zip jest z 2020.04.02 23:59 , 49,9 kB )

Fastfood: szybki dostęp do plików Metastocka
5 w 1!
1 plik sesjaall.prn odpowiada 5 plikom sesja*.prn (GPW)
(plik sesjaall.zip jest z 2020.04.02 18:21 , 20,8 kB ) , starsze
Uwaga: plik może nie zawierać wszystkich grup,
zwłaszcza w godz. 11:45-16:15

Notowania ciągłe - akcje, akcje NFI i indeksy GPW
cgl dane bieżące (plik sesjacgl.prn )
plik sesjacgl.prn2020.04.02 18:06 38,7 kB
kilka ostatnich plików sesjacgl.prn , spakowane
plik few_last.zip2020.04.02 18:06 83,3 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metacgl.zip
zawartość bazy
2020.04.02 18:27 18 242,9 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstcgl.zip
zawartość bazy
2020.04.02 18:27 17 690,9 kB
archiwum plików sesjacgl.prn
Rynek kontraktów terminowych i opcji GPW
Uwaga! Syntetyczny papier FW20. Dla celów tworzenia wykresu kontynuacyjnego serii kontraktów na indeks WIG20 stworzono syntetyczny papier FW20. Źródłem bieżących danych są notowania kontraktu FW20XX o największej liczbie otwartych pozycji. Po zmianie 'źródła' na kolejną serię, dane historyczne korygowane są o lukę wynikającą ze 'skokowego przejścia'.

Inny Syntetyczny papier FW20WS (wygasająca seria). Źródłem bieżących danych są notowania kontraktu FW20XX wygasającego. W tym przypadku dane historyczne nie są korygowane, możliwe są luki na wykresie.

Na tej samej zasadzie stworzyliśmy inne syntetyczne papiery: FUSD, FUSDWS, FEUR, FEURWS, FCHF i FCHFWS.
Pod uwagę bierzemy wszystkie notowane serie kontraktów terminowych.

Więcej na temat tworzenia wykresów kontynuacyjnych w książce J. D. Schwager: 'AT rynków terminowych'.
fut dane bieżące (plik sesjafut.prn )
plik sesjafut.prn2020.04.02 18:09 8,9 kB
kilka ostatnich plików sesjafut.prn , spakowane
plik few_last.zip2020.04.02 18:09 18,5 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metafut.zip
zawartość bazy
2020.04.02 18:37 938,0 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstfut.zip
zawartość bazy
2020.04.02 18:37 863,4 kB
archiwum plików sesjafut.prn
Rynek NewConnect
ncn dane bieżące (plik sesjancn.prn )
plik sesjancn.prn2020.04.02 18:15 10,6 kB
kilka ostatnich plików sesjancn.prn , spakowane
plik few_last.zip2020.04.02 18:15 27,4 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metancn.zip
zawartość bazy
2020.04.02 18:31 5 064,8 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstncn.zip
zawartość bazy
2020.04.02 18:31 4 739,0 kB
archiwum plików sesjancn.prn
F2 - System jednolitego kursu dnia - papiery dwukrotnie notowane GPW
f2 dane bieżące (plik sesjaf2.prn )
plik sesjaf2.prn2020.04.02 18:18 0,8 kB
kilka ostatnich plików sesjaf2.prn , spakowane
plik few_last.zip2020.04.02 18:18 4,6 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metaf2.zip
zawartość bazy
2020.04.02 18:32 2 110,8 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstf2.zip
zawartość bazy
2020.04.02 18:32 2 035,1 kB
archiwum plików sesjaf2.prn
Notowania ciągłe - obligacje GPW i Catalyst
obl dane bieżące (plik sesjaobl.prn )
plik sesjaobl.prn2020.04.02 18:12 6,6 kB
kilka ostatnich plików sesjaobl.prn , spakowane
plik few_last.zip2020.04.02 18:12 12,2 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metaobl.zip
zawartość bazy
2020.04.02 18:35 1 229,2 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstobl.zip
zawartość bazy
2020.04.02 18:35 1 107,0 kB
archiwum plików sesjaobl.prn
Indeksy giełd zagranicznych
zgr dane bieżące (plik sesjazgr.prn )
plik sesjazgr.prn2020.04.02 23:59 1,3 kB
kilka ostatnich plików sesjazgr.prn , spakowane
plik few_last.zip2020.04.02 23:59 5,4 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metazgr.zip
zawartość bazy
2020.04.02 23:59 2 292,8 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstzgr.zip
zawartość bazy
2020.04.02 23:59 2 495,3 kB
archiwum plików sesjazgr.prn
Waluty w NBP
nbp dane bieżące (plik sesjanbp.prn )
plik sesjanbp.prn2020.04.02 15:32 1,5 kB
kilka ostatnich plików sesjanbp.prn , spakowane
plik few_last.zip2020.04.02 15:32 4,4 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metanbp.zip
zawartość bazy
2020.04.02 15:32 1 028,0 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstnbp.zip
zawartość bazy
2020.04.02 15:32 906,3 kB
archiwum plików sesjanbp.prn
Wartości netto jednostek funduszy inwestycyjnych
fun dane bieżące (plik sesjafun.prn )
plik sesjafun.prn2020.04.01 23:59 29,6 kB
kilka ostatnich plików sesjafun.prn , spakowane
plik few_last.zip2020.04.01 23:59 17,1 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metafun.zip
zawartość bazy
2020.04.01 23:59 6 045,0 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstfun.zip
zawartość bazy
2020.04.01 23:59 6 096,4 kB
archiwum plików sesjafun.prn
Wartości jednostek funduszy emerytalnych
ofe dane bieżące (plik sesjaofe.prn )
plik sesjaofe.prn2020.04.01 23:59 0,5 kB
kilka ostatnich plików sesjaofe.prn , spakowane
plik few_last.zip2020.04.01 23:59 3,1 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metaofe.zip
zawartość bazy
2020.04.01 23:59 354,3 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstofe.zip
zawartość bazy
2020.04.01 23:59 347,9 kB
archiwum plików sesjaofe.prn
Forex
fx dane bieżące (plik sesjafx.prn )
plik sesjafx.prn2020.04.02 23:59 9,4 kB
kilka ostatnich plików sesjafx.prn , spakowane
plik few_last.zip2020.04.02 23:59 16,1 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metafx.zip
zawartość bazy
2020.04.02 23:59 7 055,7 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstfx.zip
zawartość bazy
2020.04.02 23:59 6 135,7 kB
archiwum plików sesjafx.prn