Słownik języka MQL4-Indeks-Alfabetyczny wykaz stałych języka MQL w Narzędzia-Automatyzacja handlu - bossafx.pl
2019.10.18, godz. 23:46
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Alfabetyczny wykaz stałych języka MQL

Aby uprościć pisanie oprogramowania oraz aby kod źródłowy był czytelniejszy wprowadzono tak zwane stałe zdefiniowane. Stałe zapisywane są w postaci czytelnego tekstu, a w rzeczywistości reprezentują je podstawowe typy wartości dostępne w MQL4 czyli int, double, color, datetime. W poniższej tabeli zawarte zostały stałe zdefiniowane w języku MQL4.

Przejdź do stałej:
stała kodopis
kategoria
0 (zero)
0
Czas pobierany z wykresu na którym program został uruchomiony
stałe czasowe
CLR_NONE0xFFFFFFFF Kod koloru niewidocznego stałe specjalne
DRAW_ARROW3
Rysuj symbol strzałki stałe rysowania wykresów
DRAW_HISTOGRAM2
Rysuj wykres typu histogram
DRAW_LINE 0
Rusuj wykres liniowy
DRAW_NONE12
Nie pokazuj na wykresie
DRAW_SECTION1
Rysuj wykres sekcyjny
DRAW_ZIGZAG4
Rysuj wykres typu ZigZag
EMPTY-1
Nie pokazuj obiektu na żadnej skali (obiekt ukryty) stałe określające widoczność obiektów na wykresie
EMPTY_VALUE0x7FFFFFFFWskazuje pustą wartość stałe specjalne
IDABORT3
Wybrano przycisk Przerwij parametry przycisków funkcji MessageBOX()
IDCANCEL2
Wybrano przycisk Anuluj
IDCONTINUE 11
Wybrano przycisk Kontynuuj
IDIGNORE5
Wybrano przycisk Ignoruj
IDNO
7
Wybrano przycisk Nie
IDOK 1
Wybrano przycisk Ok.
IDRETRY4
Wybrano przycisk Ponów
IDTRYAGAIN10
Wybrano przycisk Spróbuj ponownie
IDYES6
Wybrano przycisk Tak
MB_ABORTRETRYIGNORE0x00000002 Przyciski Przerwij, Ponów, Ignoruj przyciski okna dialogowego
MB_CANCELTRYCONTINUE0x00000006Przyciski Anuluj, Ponów, Kontynuuj identyfikator linii używany przez wskaźniki iMACD(), iRVI() i iStochastic()
MB_ICONASTERISK0x00000040Ikona informacyjna
MB_ICONERROR0x00000010Ikona stop
MB_ICONEXCLAMATION,0x00000030Ikona potwierdzenie
MB_ICONHAND0x00000010Ikona stop
MB_ICONINFORMATION0x00000040Ikona informacyjna
MB_ICONQUESTION0x00000020Ikona pytanie
MB_ICONSTOP0x00000010Ikona stop
MB_ICONWARNING0x00000030Ikona potwierdzenie
MB_OK0x00000000 Przycisk Ok przyciski okna dialogowego
MB_OKCANCEL0x00000001Przyciski Ok i Anuluj
MB_RETRYCANCEL0x00000005Przyciski Ponów, Anuluj
MB_YESNO0x00000004Przyciski Tak, Nie
MB_YESNOCANCEL 0x00000003Przyciski Tak, Nie, Anuluj
MODE_ASK 10Ostatnia cena Ask, która jest przechowywana w zmiennej predefiniowanej ASK stałe funkcji Market Info
MODE_BID 9Ostatnia cena Bid, która jest przechowywana w zmiennej predefiniowanej BID
MODE_CHINKOUSPAN
5Linia Chinkou Span stałe wskaźnika Ichimoku
MODE_CLOSE 3Cena zamknięcia stałe tablicowe
MODE_DIGITS 12Count of digits after decimal point in the symbol prices. For the current symbol, it is stored in the predefined variable Digits stałe funkcji Market Info
MODE_EMA 1Średnia exponencjalnie ważona stałe wskaźnika Moving Average
MODE_EXPIRATION 21Czas zamknięcia rynku (wykorzystywana najczęściej przy kontraktach) stałe funkcji Market Info
MODE_FREEZELEVEL 33Poziom zamrożenia zlecenia w punktach. Jeśli cena mieści się w granicach poziomu zamrożenie to zlecenie nie może być modyfikowane, usunięte lub zamknięte
MODE_HIGH 2Cena najwyższa stałe tablicowe
MODE_HIGH 2Najwyższa cena dnia stałe funkcji Market Info
MODE_KIJUNSEN 2Linia Kijun-sen stałe wskaźnika Ichimoku
MODE_LOTSIZE 15Wielkość jednego lota w walucie bazowej stałe funkcji Market Info
MODE_LOTSTEP 24Minimalna wielkość kroku, zmiany dla pozycji
MODE_LOW 1Najniższa cena dnia
MODE_LOW 1Cena najniższa stałe tablicowe
MODE_LOWER 2Dolna linia wskaźników iBands(), iEnvelopes(), iFractals(), iGator() stałe linii wskaźników
MODE_LWMA
3

Średnia ważona

stałe wskaźnika Moving Average
MODE_MAIN 0Podstawowa linia wskaźnika iADX() stałe linii wskaźników
MODE_MAIN 0Podstawowa linia wskaźników iMACD(), iRVI(), iStochastic()
MODE_MARGINCALCMODE 28Typ wyliczenia marginesu zabezpieczającego: 0 - Forex; 1 -CFD; 2 - Futures; 3 - CFD Indices stałe funkcji Market Info
MODE_MARGINHEDGED 31Wymagany margines zabezpieczający dla 1 lota
MODE_MARGININIT 29Wymagany margines inicjalizacyjny dla 1 lota
MODE_MARGINMAINTENANCE 30Wymagany margines na utrzymanie pozycji dla 1 lota
MODE_MARGINREQUIRED 32Wymagany margines do otwarcia pozycji BUY dla 1 lota
MODE_MAXLOT 25Maksymalna wielkość lota na danym rynku
MODE_MINLOT 23Minimalna wielkość pozycji
MODE_MINUSDI 2Linia wskaźnika –DI stałe linii wskaźników
MODE_OPEN 0Cena otwarcia stałe tablicowe
MODE_PLUSDI
1Linia wskaźnika +DI stałe linii wskaźników
MODE_POINT 11Określa jaka jest pozycja najmniejszej jednostki punktowej np. 0.0001, przechowywana w predefiniowanej zmiennej POINT stałe funkcji Market Info
MODE_PROFITCALCMODE 27 Typ wyliczenia zysków: 0 - Forex; 1 - CFD; 2 - Futures
MODE_SENKOUSPANA 3 Linia Senkou Span A stałe wskaźnika Ichimoku
MODE_SENKOUSPANB 4 Linia Senkou Span B 
MODE_SIGNAL 1Linia sygnałowa wskaźników iMACD(), iRVI(), iStochastic() stałe linii wskaźników
MODE_SMA 0 Średnia prosta
stałe wskaźnika Moving Average
MODE_SMMA 2 Średnia wygładzana
MODE_SPREAD 13 Wartość spredu stałe funkcji Market Info
MODE_STARTING 20 Czas otwarcia rynku (wykorzystywana najczęściej przy kontraktach)
MODE_STOPLEVEL 14 Poziom zleceń StopLoss, TakeProfit
MODE_SWAPLONG 18 Wielkość swap dla pozycji długich
MODE_SWAPSHORT 19 Wielkość swap dla pozycji krótkich
MODE_SWAPTYPE 26 Typ wyliczenia Swap: 0 – w punktach; 1 – w cenie bazowej instrumentu; 2 – odsetki; 3 – w walucie depozytu
MODE_TENKANSEN 1 Linia Tenkan-sen stałe wskaźnika Ichimoku
MODE_TICKSIZE 17 Wielkość jednego tiku w punktach stałe funkcji Market Info
MODE_TICKVALUE 16 Wielkość jednego tiku w walucie aktualnego rynku
MODE_TIME 5 Cena otwarcia, wykorzystywana w funkcji ArrayCopySeries()
stałe tablicowe
MODE_TIME 5 Czas ostatniej zmiany ceny (czas serwera) stałe funkcji Market Info
MODE_TRADEALLOWED 22Czy handel jest dozwolony dla danego rynku
MODE_UPPER 1 Górna linia wskaźników iBands(), iEnvelopes(), iFractals(), iGator() stałe linii wskaźników
MODE_VOLUME 4 Wolumen obrotu stałe tablicowe
NULL 0 Pokazuj obiekt na każdej skali czasowej. stałe określające widoczność obiektów na wykresach
OBJ_ALL_PERIODS 0x001FF Pokazuj obiekt na wszystkich skalach czasowych wykresu.
OBJ_ARROW22
Znaki symboli graficznych (jeden parametr) stałe dla obiektów graficznych
OBJ_CHANNEL 5 Kanał trendowy (trzy parametry)
OBJ_CYCLES 20 Cykle (dwa parametry)
OBJ_ELLIPSE 18 Ellipsa (dwa parametry)
OBJ_EXPANSION 14 Fibonacci expansions (trzy parametry)
OBJ_FIBO 10 Fibonacci retracement (dwa parametry)
OBJ_FIBOARC 13 Fibonacci arcs (dwa parametry)
OBJ_FIBOCHANNEL 15 Fibonacci channel (trzy parametry)
OBJ_FIBOFAN 12 Fibonacci fan (dwa parametry)
OBJ_FIBOTIMES 11 Fibonacci time zones (dwa parametry)
OBJ_GANNFAN 8 Gann Fan (dwa parametry)
OBJ_GANNGRID 9 Gann Grid (dwa parametry)
OBJ_GANNLINE 7 Gann Line (dwa parametry)
OBJ_HLINE
1
Linia pionowa (jeden parametr czas)
OBJ_LABEL23Pole tekstowe dowolne położenie (jeden parametr)
OBJ_PERIOD_D1 0x0040Pokazuj obiekt na wykresie dziennym.stałe określające widoczność obiektów na wykresach
OBJ_PERIOD_H1 0x0010Pokazuj obiekt na wykresie 1 godzinnym.
OBJ_PERIOD_H4 0x0020Pokazuj obiekt na wykresie 4 godzinnym.
OBJ_PERIOD_M1 0x0001Pokazuj obiekt na wykresie 1 minutowym.
OBJ_PERIOD_M15 0x0004Pokazuj obiekt na wykresie 15 minutowym.
OBJ_PERIOD_M30 0x0008Pokazuj obiekt na wykresie 30 minutowym.
OBJ_PERIOD_M5 0x0002Pokazuj obiekt na wykresie 5 minutowym.
OBJ_PERIOD_MN1 0x0100Pokazuj obiekt na wykresie miesięcznym.
OBJ_PERIOD_W1 0x0080Pokazuj obiekt na wykresie tygodniowy.
OBJ_PITCHFORK19
Andrews pitchfork (trzy parametry)
stałe dla obiektów graficznych
OBJ_RECTANGLE16
Rectangle (dwa parametry)
OBJ_REGRESSION 4Linie kanału trendowego (dwa parametry)
OBJ_STDDEVCHANNEL 6Kanał odchylenia standardowego (dwa parametry)
OBJ_TEXT 21Pole tekstowe na słupku wykresu (jeden parametr)
OBJ_TREND 2Linia trendu (dwa parametry)
OBJ_TRENDBYANGLE 3Linia trendu z ustawieniem konta nachylenia (jeden parametr) Do ustawienia konta nachylenia stosujemu funkcję ObjectSet()
OBJ_TRIANGLE 17Trójkąt (trzy parametry)
OBJ_VLINE 0Linia pozioma (jeden parametr czas)
OBJPROP_ANGLE 13Ustawia/pobiera promień obiektu.stałe określające właściwości obiektów
OBJPROP_ARROWCODE 14Ustawia/pobiera wartość stała określającą jaki symbol graficzny ma być rysowany
OBJPROP_BACK 9Ustawia/pobiera wartość określającą czy obiekt ma być umieszczony poniżej lub powyżej linii wykresu.
OBJPROP_COLOR6
Ustawia/pobiera kolor obiektu.
OBJPROP_CORNER 101Ustawia/pobiera wartości od 0 do 3 określające stopień zaokrąglenia rogów obiektów.
OBJPROP_DEVIATION 16Ustawia/pobiera ustawie wartość odchylenia dla obiektu typu odchylenie standardowe.
OBJPROP_ELLIPSE 11Ustawia/pobiera czy obiekt fibo arcs ma być rysowany z eliptycznie.
OBJPROP_FIBOLEVEL 200Ustawia/pobiera poziomy Fibonacci, które może być indeksowane od 0 do 32.
OBJPROP_FIRSTLEVEL+n 210+nUstawia/pobiera ustawia wartości poziomów Fibonacci na dla określonego poziomu dostępnego po indeksie o numeracji od 0 do ilości poziomów.
OBJPROP_FONTSIZE 100Ustawia/pobiera wielkość czcionki.
OBJPROP_LEVELCOLOR 201Ustawia/pobiera wartość koloru dla poziomów linii.
OBJPROP_LEVELSTYLE 202Ustawia/pobiera styl poziomu linii STYLE_SOLID, STYLE_DASH, STYLE_DOT, STYLE_DASHDOT, STYLE_DASHDOTDOT.
OBJPROP_LEVELWIDTH 203Ustawia/pobiera szeroko linii poziomów w skali od 1 do 5.
OBJPROP_PRICE1 1Ustawia/pobiera poziom ceny dla pierwszego parametru.
OBJPROP_PRICE2 3Ustawia/pobiera poziom ceny dla drugiego parametru.
OBJPROP_PRICE3 5Ustawia/pobiera poziom ceny dla trzeciego parametru.
OBJPROP_RAY 10Ustawia/pobiera wartość określającą czy obiekt rysowany ma mieć nieskończenie długie linie czy mają być przycinane.
OBJPROP_SCALE 12Ustawia/pobiera określa czy obiekt ma być skalowany.
OBJPROP_STYLE 7Ustawia/pobiera styl rysowania linii obiektu:STYLE_SOLID, STYLE_DASH, STYLE_DOT
OBJPROP_TIME1 0Ustawia/pobiera czas dla pierwszego parametru.
OBJPROP_TIME2 2Ustawia/pobiera czas dla drugiego parametru.
OBJPROP_TIME3 4Ustawia/pobiera czas dla trzeciego parametru.
OBJPROP_TIMEFRAMES 15Ustawia/pobiera na jakiej skali czasowej obiekt ma być pokazywany
OBJPROP_XDISTANCE 102Ustawia/pobiera położenie obiektu na osi x w pikselach.
OBJPROP_YDISTANCE 103Ustawia/pobiera położenie obiektu na osi y w pikselach.
OP_BUY 0Otwórz pozycję kupna stałe handlowe
OP_BUYLIMIT 2Otwórz pozycję oczekującą kupna po spadku do podanej ceny
OP_BUYSTOP 4Otwórz pozycję oczekującą kupna po wzroście do podanej ceny
OP_SELL 1Otwórz pozycję sprzedaży
OP_SELLLIMIT 3Otwórz pozycję oczekującą sprzedaży po wzroście do podanej ceny
OP_SELLSTOP 5Otwórz pozycję oczekującą sprzedaży po spadku do podanej ceny
PERIOD_D1 14401 dzień stałe czasowe
PERIOD_H1 601 godzina
PERIOD_H4 2404 godziny
PERIOD_M1 11 minuta
PERIOD_M15 1515 minut
PERIOD_M30 3030 minut
PERIOD_M5 55 minut
PERIOD_MN1 432001 miesiąc
PERIOD_W1 100801 tydzień
PRICE_CLOSE 0Cena zamknięcia
stałe cenowe
PRICE_HIGH 2Cena najwyższa
PRICE_LOW 3Cena najniższa
PRICE_MEDIAN 4Cena średnia liczona następująco (high+low)/2
PRICE_OPEN 1Cena otwarcia
PRICE_TYPICAL 5Cena średnia liczona nastęująco (high+low+close)/3
PRICE_WEIGHTED 6Cena średnia liczona następująco (high+low+close+close)/4
STYLE_DASH 1Podkreślenie stałe rysowania wykresów
STYLE_DASHDOT 3Podkreślenia i kropki
STYLE_DASHDOTDOT 4Podkreślenie i podwójne kropki
STYLE_DOT 2Kropki
STYLE_SOLID 0Linia
SYMBOL_ARROWDOWN 242Strzałka w dół stałe znaków graficznych
SYMBOL_ARROWUP 241Strzałka w górę
SYMBOL_CHECKSIGN 252Znacznik
SYMBOL_STOPSIGN 251Krzyżyk
SYMBOL_THUMBSDOWN 68Kciuk w dół
SYMBOL_THUMBSUP 67Kciuk w górę
WHOLE_ARRAY 0Ustawia wszystkie elementy tablicy na puste

 

Zobacz również