info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.20, godz. 10:39
kontakt

Komunikaty

2020.10.20
10:37 UNIMA 2000 S.A: Czwarte wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
10:30 2C PARTNERS S.A.: Zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym
10:27 VERBICOM S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
10:25 EXCELLENCE S.A.: Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w związku z dematerializacją
10:23  brak uprawnień Monitor kadrowy - zestawienie od 13 do 19 października
10:22  brak uprawnień Boruta-Zachem chce przenieść notowania na rynek główny; planuje także debiut InventionBio
10:19  brak uprawnień Ceny skupu podstawowych produktów rolnych we wrześniu spadły o 4,9 proc. rdr - GUS
10:16  brak uprawnień We wrześniu spadek dynamiki produkcji sprzedanej węgla wyniósł 17,8 proc. - GUS
10:14 AIRWAY MEDIX S.A.: Informacje przekazane na art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
 brak uprawnień Ceny produkcji w wrześniu rdr spadły o 1,6 proc. - GUS
10:11  brak uprawnień Produkcja przemysłowa w IX wzrosła w 23 działach - GUS
 brak uprawnień We wrześniu odnotowano wzrost dynamiki produkcji sprzedanej mebli - GUS
10:05 BORUTA-ZACHEM S.A.: Zawarcie umowy z domem maklerskim dotyczącej przygotowania prospektu emisyjnego
10:03  brak uprawnień Produkcja przemysłowa we wrześniu rdr wzrosła o 5,9 proc. - GUS
 brak uprawnień W VIII nadwyżka obrotów bieżących (sa) eurolandu wyniosła 19,9 mld euro
Fundusze inwestycyjne akcyjne
Charakteryzują się agresywną polityką inwestycyjną. Lokują aktywa przede wszystkim w akcje oraz inne udziałowe papiery wartościowe (prawa do akcji, kwity depozytowe). Uważane są za ryzykowne i podatne na wahania koniunktury rynkowej. Przynoszą ponadprzeciętne wyniki w czasie hossy, generując zazwyczaj straty w czasie załamania rynku.
 
Fundusze inwestycyjne mieszane
Inwestują w różne klasy aktywów, zarówno w instrumenty o charakterze udziałowym (akcje, prawa do akcji), jak i w instrumenty dłużne (obligacje, bony) i inne. Klasycznymi reprezentantami tej kategorii funduszy są fundusze stabilnego wzrostu oraz zrównoważone.
 
Fundusze inwestycyjne dłużne
Inwestują przede wszystkim w papiery wartościowe o stałym dochodzie. Z reguły nie mogą inwestować w udziałowe papiery wartościowe. Ze względu na dominujący w portfelu rodzaj instrumentów dłużnych można wśród nich wyróżnić fundusze papierów skarbowych oraz fundusze papierów korporacyjnych.
 
Fundusze inwestycyjne pieniężne
Zazwyczaj lokują środki wyłącznie w bardzo bezpieczne i łatwo płynne instrumenty finansowe oraz lokaty bankowe. Mogą stanowić alternatywę dla lokat bankowych - cechuje je poziom bezpieczeństwa podobny do zdeponowania środków w banku, ale jednocześnie wykazują się nieco wyższą rentownością.
 
Fundusze inwestycyjne inne
Fundusze o innej niż należące do podstawowych czterech grup polityce inwestycyjnej, m.in. fundusze nieruchomości, aktywów niepublicznych, absolutnego zwrotu, surowcowe czy sekurytyzacyjne.
 
Wartości jednostek funduszy inwestycyjnych z dnia:
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInw$order - 2020.10.16
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
ALLIANZ Akcji Globalnych ALLIANZ Akcji Globalnych 143,39142,52 +0,61%
ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek 163,68160,19 +2,18%
ALLIANZ Akcji Rynków Wschodzących ALLIANZ Akcji Rynków Wschodzących 99,2599,43 -0,18%
ALLIANZ Artificial Intelligence ALLIANZ Artificial Intelligence 191,02190,94 +0,04%
ALLIANZ Europe Equity Growth Select ALLIANZ Europe Equity Growth Select 131,89130,41 +1,13%
ALLIANZ Global Metals and Mining ALLIANZ Global Metals and Mining 109,04108,07 +0,90%
ALLIANZ India Equity ALLIANZ India Equity 103,94103,76 +0,17%
ALLIANZ Małych Spółek Europejskich ALLIANZ Małych Spółek Europejskich 125,32123,71 +1,30%
ALLIANZ Selektywny ALLIANZ Selektywny 101,0798,97 +2,12%
ALLIANZ Surowców i Energii ALLIANZ Surowców i Energii 89,4389,86 -0,48%
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek Generali Akcje Małych i Średnich Spółek 107,07106,34 +0,69%
Generali Akcje Wzrostu Generali Akcje Wzrostu 105,34104,14 +1,15%
Generali Akcje: Nowa Europa Generali Akcje: Nowa Europa 112,76112,39 +0,33%
Generali Akcje: Turcja Generali Akcje: Turcja 41,5341,32 +0,51%
Generali Akcji Amerykańskich Generali Akcji Amerykańskich 153,99154,75 -0,49%
Generali Akcji Europejskich Generali Akcji Europejskich 129,89128,37 +1,18%
Generali Globalnych Akcji Wzrostu Generali Globalnych Akcji Wzrostu 172,31172,39 -0,05%
Generali Korona Akcje Generali Korona Akcje 180,65179,02 +0,91%
Generali Złota Generali Złota 140,46139,77 +0,49%
NOVO Akcji NOVO Akcji 97,6798,54 -0,88%
NOVO Globalnego Dochodu NOVO Globalnego Dochodu 44,2444,34 -0,23%
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInw$order - 2020.10.16
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
ALLIANZ Aktywnej Alokacji ALLIANZ Aktywnej Alokacji 113,30111,30 +1,80%
ALLIANZ Defensywna Multistrategia ALLIANZ Defensywna Multistrategia 113,29113,46 -0,15%
ALLIANZ Dochodowy Income and Growth ALLIANZ Dochodowy Income and Growth 108,60107,92 +0,63%
ALLIANZ Dynamiczna Multistrategia ALLIANZ Dynamiczna Multistrategia 127,11127,39 -0,22%
ALLIANZ Globalny Stabilnego Dochodu ALLIANZ Globalny Stabilnego Dochodu 116,70116,29 +0,35%
ALLIANZ Stabilnego Wzrostu ALLIANZ Stabilnego Wzrostu 139,71138,51 +0,87%
ALLIANZ Zbalansowana Multistrategia ALLIANZ Zbalansowana Multistrategia 118,79119,01 -0,18%
Generali Korona Zrównoważony Generali Korona Zrównoważony 329,86327,07 +0,85%
Generali Stabilny Wzrost Generali Stabilny Wzrost 191,67191,00 +0,35%
NOVO Aktywnej Alokacji NOVO Aktywnej Alokacji 65,6166,15 -0,82%
NOVO Stabilnego Wzrostu NOVO Stabilnego Wzrostu 175,59175,88 -0,16%
NOVO Zrównoważonego Wzrostu NOVO Zrównoważonego Wzrostu 129,48129,95 -0,36%
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInw$order - 2020.10.16
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
ALLIANZ Obligacji Globalnych ALLIANZ Obligacji Globalnych 110,65110,64 +0,01%
ALLIANZ Obligacji Plus ALLIANZ Obligacji Plus 172,98172,95 +0,02%
ALLIANZ Obligacji Zmiennokuponowych ALLIANZ Obligacji Zmiennokuponowych 113,42113,45 -0,03%
ALLIANZ PIMCO Emerging Local Bond ALLIANZ PIMCO Emerging Local Bond 96,4096,04 +0,37%
ALLIANZ PIMCO Emerging Markets Bond ALLIANZ PIMCO Emerging Markets Bond 110,92110,68 +0,22%
ALLIANZ PIMCO Global Bond ALLIANZ PIMCO Global Bond 110,16110,10 +0,05%
ALLIANZ PIMCO Global High Yield Bond ALLIANZ PIMCO Global High Yield Bond 114,34114,14 +0,18%
ALLIANZ PIMCO Income ALLIANZ PIMCO Income 110,98110,83 +0,14%
ALLIANZ Polskich Obligacji Skarbowych ALLIANZ Polskich Obligacji Skarbowych 156,48156,50 -0,01%
ALLIANZ Structured Return ALLIANZ Structured Return 61,1161,12 -0,02%
ALLIANZ US Short Duration High Income Bond ALLIANZ US Short Duration High Income Bond 103,84104,01 -0,16%
Generali Korona Obligacje Generali Korona Obligacje 386,10386,48 -0,10%
Generali Obligacje Aktywny Generali Obligacje Aktywny 173,00173,29 -0,17%
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące 111,47111,73 -0,23%
Generali Obligacje: Nowa Europa Generali Obligacje: Nowa Europa 195,38195,13 +0,13%
Generali Oszczędnościowy Generali Oszczędnościowy 127,26127,32 -0,05%
NOVO Obligacji Przedsiębiorstw NOVO Obligacji Przedsiębiorstw 238,03238,12 -0,04%
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInw$order - 2020.10.16
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
ALLIANZ Konserwatywny ALLIANZ Konserwatywny 159,80159,81 -0,01%
ALLIANZ Trezor ALLIANZ Trezor 104,21104,210,00%
Generali Aktywny Dochodowy Generali Aktywny Dochodowy 115,01115,07 -0,05%
Generali Korona Dochodowy Generali Korona Dochodowy 233,23233,36 -0,06%
Generali Profit Plus Generali Profit Plus 1 823,091 823,81 -0,04%
NOVO Konserwatywny Oszczędnościowy NOVO Konserwatywny Oszczędnościowy 148,15148,20 -0,03%
NOVO Papierów Dłużnych NOVO Papierów Dłużnych 189,30189,34 -0,02%