TFI, fundusze inwestycyjne GPW - notowania online | info.bossa.pl
2023.10.02, godz. 02:38
kontakt

Komunikaty

2023.10.01
22:30 brak uprawnień Skrót wiadomości: sobota-niedziela, 30 września - 1 października
22:10 brak uprawnień Pociągami PKP Intercity podróżowało w tym roku ponad 50 mln pasażerów
20:19 APIS S.A.: Informacja o uzyskaniu Zaliczki z NCBR na realizację projektu w ramach programu Szybka Ścieżka
16:26 ESOTIQ _ HENDERSON: Nabycie akcji własnych.
09:13 brak uprawnień Zaległości płatnicze młodych ludzi sięgają 1 mld zł - BIG InfoMonitor
09:08 brak uprawnień W niedzielę wchodzą przepisy ustawy o OZE m.in. dotyczące klastrów energii biometanu
07:25 brak uprawnień MS: Ministerstwo Sprawiedliwości wygrało wojnę z mafią reprywatyzacyjną (komunikat)
2023.09.30
22:08 brak uprawnień Izba Reprezentantów przyjęła ustawę o tymczasowym finansowaniu, by oddalić shutdown
21:27 brak uprawnień BRAS SA (14/2023) Zmiana terminów publikacji jednostkowych i skonsolidowanych raportów rocznych
17:07 brak uprawnień Eko-Export chce postępowania sanacyjnego
17:00 brak uprawnień MI: Senior na drodze do... bezpieczeństwa! (komunikat)
13:00 brak uprawnień Wskaźniki referencyjne i "syntetyczne" ? LIBOR
12:02 EKO EXPORT S.A.: Informacja w sprawie złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego.
08:00 brak uprawnień Przegląd prasy gospodarczej w sobotę, 30 września
2023.09.29
22:49 NANOGROUP S.A.: NANOGROUP S.A. formularz raportu półrocznego
Fundusze inwestycyjne akcyjne
Charakteryzują się agresywną polityką inwestycyjną. Lokują aktywa przede wszystkim w akcje oraz inne udziałowe papiery wartościowe (prawa do akcji, kwity depozytowe). Uważane są za ryzykowne i podatne na wahania koniunktury rynkowej. Przynoszą ponadprzeciętne wyniki w czasie hossy, generując zazwyczaj straty w czasie załamania rynku.
 
Fundusze inwestycyjne mieszane
Inwestują w różne klasy aktywów, zarówno w instrumenty o charakterze udziałowym (akcje, prawa do akcji), jak i w instrumenty dłużne (obligacje, bony) i inne. Klasycznymi reprezentantami tej kategorii funduszy są fundusze stabilnego wzrostu oraz zrównoważone.
 
Fundusze inwestycyjne dłużne
Inwestują przede wszystkim w papiery wartościowe o stałym dochodzie. Z reguły nie mogą inwestować w udziałowe papiery wartościowe. Ze względu na dominujący w portfelu rodzaj instrumentów dłużnych można wśród nich wyróżnić fundusze papierów skarbowych oraz fundusze papierów korporacyjnych.
 
Fundusze inwestycyjne pieniężne
Zazwyczaj lokują środki wyłącznie w bardzo bezpieczne i łatwo płynne instrumenty finansowe oraz lokaty bankowe. Mogą stanowić alternatywę dla lokat bankowych - cechuje je poziom bezpieczeństwa podobny do zdeponowania środków w banku, ale jednocześnie wykazują się nieco wyższą rentownością.
 
Fundusze inwestycyjne inne
Fundusze o innej niż należące do podstawowych czterech grup polityce inwestycyjnej, m.in. fundusze nieruchomości, aktywów niepublicznych, absolutnego zwrotu, surowcowe czy sekurytyzacyjne.
 
Wartości jednostek funduszy inwestycyjnych z dnia:
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInw$order - 2021.07.23
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
AGIO Akcji PLUS AGIO Akcji PLUS 182,06181,60 +0,25%
ALLIANZ Akcji Globalnych ALLIANZ Akcji Globalnych 175,46175,14 +0,18%
ALLIANZ Akcji MiŚ Spółek ALLIANZ Akcji MiŚ Spółek 218,89218,13 +0,35%
ALLIANZ Artificial Intelligence ALLIANZ Artificial Intelligence 249,00249,50 -0,20%
ALLIANZ China A-Shares ALLIANZ China A-Shares 120,82123,04 -1,80%
ALLIANZ Europe Equity Growth Select ALLIANZ Europe Equity Growth Select 170,05167,62 +1,45%
ALLIANZ Europejskich Akcji (d.AVIVA) ALLIANZ Europejskich Akcji (d.AVIVA) 93,3993,08 +0,33%
ALLIANZ Globalnych Akcji (d.AVIVA) ALLIANZ Globalnych Akcji (d.AVIVA) 130,08130,080,00%
ALLIANZ India Equity ALLIANZ India Equity 134,80134,97 -0,13%
ALLIANZ Małych Spółek (d.AVIVA) ALLIANZ Małych Spółek (d.AVIVA) 212,11211,65 +0,22%
ALLIANZ Nowoczesnych Technologii (d.AVIVA) ALLIANZ Nowoczesnych Technologii (d.AVIVA) 216,23215,85 +0,18%
ALLIANZ Polskich Akcji (d.AVIVA) ALLIANZ Polskich Akcji (d.AVIVA) 574,09570,19 +0,68%
ALLIANZ Selektywny ALLIANZ Selektywny 137,28136,67 +0,45%
BPS Akcji BPS Akcji 108,60108,14 +0,43%
BPS Momentum Akcji (w likwidacji) BPS Momentum Akcji (w likwidacji) 1 016,921 012,12 +0,47%
CASPAR Akcji Europejskich A CASPAR Akcji Europejskich A 323,87320,96 +0,91%
CASPAR Akcji Europejskich S CASPAR Akcji Europejskich S 225,88223,85 +0,91%
CASPAR Globalny S CASPAR Globalny S 211,52209,97 +0,74%
ESALIENS Akcji ESALIENS Akcji 420,31417,22 +0,74%
ESALIENS Akcji Globalnych ESALIENS Akcji Globalnych 112,48111,86 +0,55%
ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących 118,09118,28 -0,16%
ESALIENS Małych i Średnich Spółek ESALIENS Małych i Średnich Spółek 185,37184,48 +0,48%
ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii 263,85261,81 +0,78%
ESALIENS Spółek Innowacyjnych ESALIENS Spółek Innowacyjnych 141,88141,10 +0,55%
GENERALI Akcje Małych i Średnich Spółek GENERALI Akcje Małych i Średnich Spółek 143,62143,20 +0,29%
GENERALI Akcje Value GENERALI Akcje Value 133,57132,73 +0,63%
GENERALI Akcji Amerykańskich GENERALI Akcji Amerykańskich 186,96184,37 +1,40%
GENERALI Akcji Ekologicznych GENERALI Akcji Ekologicznych 100,4599,40 +1,06%
GENERALI Akcji Europejskich GENERALI Akcji Europejskich 160,41158,82 +1,00%
GENERALI Akcji Rynków Wschodzących GENERALI Akcji Rynków Wschodzących 140,09139,72 +0,26%
GENERALI Akcji: Megatrendy GENERALI Akcji: Megatrendy 219,82217,60 +1,02%
GENERALI Korona Akcje GENERALI Korona Akcje 239,96238,39 +0,66%
GENERALI Surowców GENERALI Surowców 44,0043,97 +0,07%
GENERALI Złota GENERALI Złota 125,86126,44 -0,46%
GOLDMAN SACHS Akcji GOLDMAN SACHS Akcji 376,82375,41 +0,38%
GOLDMAN SACHS Europejski Spółek Dywidendowych GOLDMAN SACHS Europejski Spółek Dywidendowych 193,26191,14 +1,11%
GOLDMAN SACHS Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania GOLDMAN SACHS Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania 94,3193,35 +1,03%
GOLDMAN SACHS Globalny Spółek Dywidendowych GOLDMAN SACHS Globalny Spółek Dywidendowych 276,73274,32 +0,88%
GOLDMAN SACHS Japonia GOLDMAN SACHS Japonia 216,84216,85 -0,00%
GOLDMAN SACHS Polski Odpowiedzialnego Inwestowania GOLDMAN SACHS Polski Odpowiedzialnego Inwestowania 189,54189,21 +0,17%
GOLDMAN SACHS Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących GOLDMAN SACHS Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących 139,63140,35 -0,51%
GOLDMAN SACHS Spółek Dywidendowych USA GOLDMAN SACHS Spółek Dywidendowych USA 254,88252,92 +0,77%
GOLDMAN SACHS Średnich i Małych Spółek GOLDMAN SACHS Średnich i Małych Spółek 282,49281,54 +0,34%
INVESTOR Akcji INVESTOR Akcji 431,82427,24 +1,07%
INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych 184,69182,71 +1,08%
INVESTOR Fundamentalny Dywidend i Wzrostu INVESTOR Fundamentalny Dywidend i Wzrostu 709,94703,18 +0,96%
INVESTOR Indie i Chiny INVESTOR Indie i Chiny 306,23309,72 -1,13%
INVESTOR Niemcy INVESTOR Niemcy 265,42263,20 +0,84%
INVESTOR Nowych Technologii INVESTOR Nowych Technologii 237,06233,46 +1,54%
INVESTOR Quality INVESTOR Quality 224,78221,77 +1,36%
INVESTOR Rosja INVESTOR Rosja 205,34205,10 +0,12%
INVESTOR Rynków Wschodzących INVESTOR Rynków Wschodzących 98,7899,58 -0,80%
INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa 91,6391,39 +0,26%
INVESTOR Surowcowy INVESTOR Surowcowy 94,2094,71 -0,54%
INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek 73,4072,89 +0,70%
INVESTOR Top Małych i Średnich Spółek INVESTOR Top Małych i Średnich Spółek 392,77390,27 +0,64%
INVESTOR Turcja INVESTOR Turcja 87,0887,080,00%
IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A 199,83198,60 +0,62%
IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B 195,85194,65 +0,62%
IPOPEMA m-INDEKS kat. A IPOPEMA m-INDEKS kat. A 190,49189,98 +0,27%
IPOPEMA m-INDEKS kat. B IPOPEMA m-INDEKS kat. B 173,79173,33 +0,27%
IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.A IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.A 168,15167,13 +0,61%
IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.B IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.B 144,66144,59 +0,05%
IPOPEMA Zrównoważony Inwestycji Globalnych kat. A IPOPEMA Zrównoważony Inwestycji Globalnych kat. A 63,9664,24 -0,44%
IPOPEMA Zrównoważony Inwestycji Globalnych kat. B IPOPEMA Zrównoważony Inwestycji Globalnych kat. B 59,0259,28 -0,44%
IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. A IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. A 148,26148,18 +0,05%
IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. B IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. B 144,66144,59 +0,05%
NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Ameryki Łacińskiej NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Ameryki Łacińskiej 8,098,07 +0,25%
NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Europejskich NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Europejskich 12,5212,42 +0,81%
NATIONALE-NEDERLANDEN Globalnych Innowacji NATIONALE-NEDERLANDEN Globalnych Innowacji 15,4115,35 +0,39%
NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek 119,09118,76 +0,28%
NOBLE FUND Akcji Polskich NOBLE FUND Akcji Polskich 150,75149,74 +0,67%
NOVO Akcji NOVO Akcji 142,33143,10 -0,54%
NOVO Globalnego Dochodu (w likwidacji) NOVO Globalnego Dochodu (w likwidacji) 27,1627,22 -0,22%
PKO Akcji Dywidendowych Globalny PKO Akcji Dywidendowych Globalny 140,93139,49 +1,03%
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek PKO Akcji Małych i Średnich Spółek 312,35311,20 +0,37%
PKO Akcji Nowa Europa PKO Akcji Nowa Europa 119,87120,06 -0,16%
PKO Akcji Plus PKO Akcji Plus 96,6096,15 +0,47%
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego PKO Akcji Rynku Amerykańskiego 170,80169,05 +1,04%
PKO Akcji Rynku Europejskiego PKO Akcji Rynku Europejskiego 126,87125,26 +1,29%
PKO Akcji Rynku Japońskiego PKO Akcji Rynku Japońskiego 111,87111,23 +0,58%
PKO Akcji Rynku Polskiego PKO Akcji Rynku Polskiego 104,70104,21 +0,47%
PKO Akcji Rynku Złota PKO Akcji Rynku Złota 173,62175,88 -1,28%
PKO Akcji Rynków Wschodzących PKO Akcji Rynków Wschodzących 111,82112,97 -1,02%
PKO Dóbr Luksusowych Globalny PKO Dóbr Luksusowych Globalny 294,63290,60 +1,39%
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny 118,51117,78 +0,62%
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny 117,64116,38 +1,08%
PKO Medycyny i Demografii Globalny PKO Medycyny i Demografii Globalny 149,84148,81 +0,69%
PKO Surowców Globalny PKO Surowców Globalny 194,39195,01 -0,32%
PKO Technologii i Innowacji Globalny PKO Technologii i Innowacji Globalny 404,24401,51 +0,68%
PZU Akcji Globalnych Trendów PZU Akcji Globalnych Trendów 62,6263,02 -0,63%
PZU Akcji Krakowiak PZU Akcji Krakowiak 83,0882,65 +0,52%
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 53,6653,57 +0,17%
PZU Akcji Polskich PZU Akcji Polskich 66,4666,23 +0,35%
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 65,3964,83 +0,86%
PZU Medyczny PZU Medyczny 83,6783,11 +0,67%
QUERCUS Agresywny QUERCUS Agresywny 277,00276,17 +0,30%
QUERCUS Global Growth QUERCUS Global Growth 145,11145,03 +0,06%
QUERCUS lev QUERCUS lev 58,0357,54 +0,85%
QUERCUS short QUERCUS short 54,5254,76 -0,44%
ROCKBRIDGE Akcji ROCKBRIDGE Akcji 314,19312,21 +0,63%
ROCKBRIDGE Akcji Globalnych ROCKBRIDGE Akcji Globalnych 228,48225,88 +1,15%
ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek 58,5958,84 -0,42%
ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących 74,6174,90 -0,39%
ROCKBRIDGE Gier i Innowacji ROCKBRIDGE Gier i Innowacji 164,38165,03 -0,39%
ROCKBRIDGE Growth Leaders ROCKBRIDGE Growth Leaders 95,5695,01 +0,58%
ROCKBRIDGE NEO Akcji ROCKBRIDGE NEO Akcji 20,0019,88 +0,60%
ROCKBRIDGE NEO Akcji Amerykańskich ROCKBRIDGE NEO Akcji Amerykańskich 16,6216,52 +0,61%
ROCKBRIDGE NEO Akcji Chińskich i Azjatyckich ROCKBRIDGE NEO Akcji Chińskich i Azjatyckich 15,4915,64 -0,96%
ROCKBRIDGE NEO Akcji Małych Spółek ROCKBRIDGE NEO Akcji Małych Spółek 13,4713,44 +0,22%
ROCKBRIDGE NEO Akcji Nowa Europa ROCKBRIDGE NEO Akcji Nowa Europa 8,628,620,00%
ROCKBRIDGE NEO Akcji Polskich ROCKBRIDGE NEO Akcji Polskich 8,037,98 +0,63%
ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Rozwiniętych ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Rozwiniętych 10,009,93 +0,70%
ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Wschodzących ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Wschodzących 10,5510,65 -0,94%
ROCKBRIDGE NEO Akcji Średnich Spółek ROCKBRIDGE NEO Akcji Średnich Spółek 11,0611,02 +0,36%
ROCKBRIDGE Value Leaders ROCKBRIDGE Value Leaders 152,32152,17 +0,10%
SKARBIEC Akcja SKARBIEC Akcja 338,03336,57 +0,43%
SKARBIEC Emerging Markets Opportunities SKARBIEC Emerging Markets Opportunities 179,82181,20 -0,76%
SKARBIEC Małych i Średnich Spółek SKARBIEC Małych i Średnich Spółek 191,52191,78 -0,14%
SKARBIEC Nowej Generacji SKARBIEC Nowej Generacji 278,80275,97 +1,03%
SKARBIEC Spółek Wzrostowych SKARBIEC Spółek Wzrostowych 291,14285,51 +1,97%
SKARBIEC Top Brands SKARBIEC Top Brands 309,24303,30 +1,96%
SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO 207,02207,18 -0,08%
SKARBIEC Value SKARBIEC Value 140,93139,70 +0,88%
SUPERFUND Akcyjny SUPERFUND Akcyjny 111,30111,90 -0,54%
UNIQA Akcji UNIQA Akcji 137,82137,09 +0,53%
UNIQA Akcji Amerykańskich UNIQA Akcji Amerykańskich 166,64165,05 +0,96%
UNIQA Akcji Europejskich ESG UNIQA Akcji Europejskich ESG 122,43123,58 -0,93%
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek 170,92170,35 +0,33%
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących UNIQA Akcji Rynków Wschodzących 115,12116,93 -1,55%
UNIQA Globalny Akcji UNIQA Globalny Akcji 134,64133,45 +0,89%
UNIQA Selective Equity UNIQA Selective Equity 297,36297,18 +0,06%
UNIQA Selektywny Akcji Polskich UNIQA Selektywny Akcji Polskich 165,62164,81 +0,49%
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInwzmiana - 2021.07.23
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
AGIO Stabilny PLUS AGIO Stabilny PLUS 117,80117,78 +0,02%
ALLIANZ Aktywnej Alokacji ALLIANZ Aktywnej Alokacji 145,28144,76 +0,36%
ALLIANZ Defensywna Multistrategia ALLIANZ Defensywna Multistrategia 118,73118,54 +0,16%
ALLIANZ Dochodowy Income and Growth ALLIANZ Dochodowy Income and Growth 119,16118,67 +0,41%
ALLIANZ Dynamiczna Multistrategia ALLIANZ Dynamiczna Multistrategia 156,93156,34 +0,38%
ALLIANZ Globalnej Aktywnej Alokacji (d.AVIVA) ALLIANZ Globalnej Aktywnej Alokacji (d.AVIVA) 146,59145,66 +0,64%
ALLIANZ Globalny Stabilnego Dochodu ALLIANZ Globalny Stabilnego Dochodu 129,45129,22 +0,18%
ALLIANZ Globalnych Strategii (d.AVIVA) ALLIANZ Globalnych Strategii (d.AVIVA) 104,35104,45 -0,10%
ALLIANZ Kapitał Plus (d.AVIVA) ALLIANZ Kapitał Plus (d.AVIVA) 194,54194,30 +0,12%
ALLIANZ Optymalnego Wzrostu (d.AVIVA) ALLIANZ Optymalnego Wzrostu (d.AVIVA) 122,72122,23 +0,40%
ALLIANZ Stabilnego Inwestowania (d.Aviva) ALLIANZ Stabilnego Inwestowania (d.Aviva) 294,91294,28 +0,21%
ALLIANZ Stabilnego Wzrostu ALLIANZ Stabilnego Wzrostu 155,81155,36 +0,29%
ALLIANZ Zbalansowana Multistrategia ALLIANZ Zbalansowana Multistrategia 137,21136,80 +0,30%
ALLIANZ Zrównoważony (d.AVIVA) ALLIANZ Zrównoważony (d.AVIVA) 136,31135,81 +0,37%
BALTIC Makro Alokacji B BALTIC Makro Alokacji B 105,63105,30 +0,31%
BALTIC Makro Alokacji Plus B BALTIC Makro Alokacji Plus B 114,02113,55 +0,41%
BPS Stabilnego Wzrostu BPS Stabilnego Wzrostu 125,94125,82 +0,10%
CASPAR Stabilny A CASPAR Stabilny A 137,29136,81 +0,35%
CASPAR Stabilny S CASPAR Stabilny S 133,37132,90 +0,35%
ESALIENS Senior FIO ESALIENS Senior FIO 320,37319,53 +0,26%
ESALIENS Stabilny ESALIENS Stabilny 112,42112,17 +0,22%
GENERALI Korona Zrównoważony GENERALI Korona Zrównoważony 387,37386,33 +0,27%
GENERALI Stabilny Wzrost GENERALI Stabilny Wzrost 210,31209,84 +0,22%
GOLDMAN SACHS Stabilnego Wzrostu GOLDMAN SACHS Stabilnego Wzrostu 303,94303,67 +0,09%
GOLDMAN SACHS Zrównoważony GOLDMAN SACHS Zrównoważony 385,32384,69 +0,16%
INVESTOR Akumulacji Kapitału INVESTOR Akumulacji Kapitału 104,32104,07 +0,24%
INVESTOR Bezpiecznego Wzrostu INVESTOR Bezpiecznego Wzrostu 103,27103,26 +0,01%
INVESTOR Zabezpieczenia Emerytalnego INVESTOR Zabezpieczenia Emerytalnego 44,8044,63 +0,38%
INVESTOR Zrównoważony INVESTOR Zrównoważony 861,49855,92 +0,65%
IPOPEMA Aktywnej Selekcji kat.A IPOPEMA Aktywnej Selekcji kat.A 149,88149,36 +0,35%
IPOPEMA Aktywnej Selekcji kat.B IPOPEMA Aktywnej Selekcji kat.B 135,79135,32 +0,35%
NATIONALE-NEDERLANDEN Multistrategia NATIONALE-NEDERLANDEN Multistrategia 10,2310,22 +0,10%
NOBLE FUND Akcji Amerykańskich NOBLE FUND Akcji Amerykańskich 137,50136,49 +0,74%
NOBLE FUND Akcji Europejskich NOBLE FUND Akcji Europejskich 163,45162,24 +0,75%
NOBLE FUND Emerytalny NOBLE FUND Emerytalny 149,50149,07 +0,29%
NOBLE FUND Stabilny NOBLE FUND Stabilny 163,84163,06 +0,48%
NOBLE FUND Strategii Mieszanych NOBLE FUND Strategii Mieszanych 50,9250,89 +0,06%
NOVO Aktywnej Alokacji NOVO Aktywnej Alokacji 79,8980,16 -0,34%
NOVO Stabilnego Wzrostu NOVO Stabilnego Wzrostu 204,53205,13 -0,29%
NOVO Zrównoważonego Wzrostu NOVO Zrównoważonego Wzrostu 171,89172,72 -0,48%
PKO Dynamicznej Alokacji PKO Dynamicznej Alokacji 170,66170,35 +0,18%
PKO Strategicznej Alokacji PKO Strategicznej Alokacji 101,85101,48 +0,36%
PKO Zrównoważony PKO Zrównoważony 147,57147,11 +0,31%
PZU Aktywny Globalny PZU Aktywny Globalny 52,3152,30 +0,02%
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek 132,46132,07 +0,30%
PZU Zrównoważony PZU Zrównoważony 76,1075,84 +0,34%
QUERCUS Stabilny QUERCUS Stabilny 129,88129,92 -0,03%
ROCKBRIDGE NEO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej ROCKBRIDGE NEO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej 11,3411,340,00%
ROCKBRIDGE NEO Aktywnej Alokacji ROCKBRIDGE NEO Aktywnej Alokacji 9,969,91 +0,50%
ROCKBRIDGE NEO Ochrony Wzrostu ROCKBRIDGE NEO Ochrony Wzrostu 7,917,910,00%
ROCKBRIDGE NEO Stabilnego Wzrostu ROCKBRIDGE NEO Stabilnego Wzrostu 18,6718,62 +0,27%
ROCKBRIDGE NEO Zrównoważony Azjatycki ROCKBRIDGE NEO Zrównoważony Azjatycki 17,1617,26 -0,58%
ROCKBRIDGE Stabilnego Wzrostu ROCKBRIDGE Stabilnego Wzrostu 18,6418,61 +0,16%
ROCKBRIDGE Zrównoważony ROCKBRIDGE Zrównoważony 2,272,270,00%
SKARBIEC III Filar SKARBIEC III Filar 217,59216,94 +0,30%
SKARBIEC Top Funduszy Stabilnych SFIO SKARBIEC Top Funduszy Stabilnych SFIO 210,82210,93 -0,05%
SKARBIEC Waga SKARBIEC Waga 303,85302,92 +0,31%
UNIQA Makroalokacji UNIQA Makroalokacji 149,61149,23 +0,25%
UNIQA Stabilnego Wzrostu UNIQA Stabilnego Wzrostu 115,21114,83 +0,33%
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInwzmiana - 2021.07.23
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
AGIO Dochodowy PLUS AGIO Dochodowy PLUS 106,23106,20 +0,03%
AGIO Kapitał PLUS AGIO Kapitał PLUS 132,01131,97 +0,03%
ALLIANZ Dochodowy (d.AVIVA) ALLIANZ Dochodowy (d.AVIVA) 110,60110,59 +0,01%
ALLIANZ Dłużnych Papierów Korporacyjnych (d.AVIVA) ALLIANZ Dłużnych Papierów Korporacyjnych (d.AVIVA) 141,47141,43 +0,03%
ALLIANZ Globalny Obligacji (d.AVIVA) ALLIANZ Globalny Obligacji (d.AVIVA) 245,19244,71 +0,20%
ALLIANZ Konserwatywny ALLIANZ Konserwatywny 161,41161,30 +0,07%
ALLIANZ Niskiego Ryzyka (d.AVIVA) ALLIANZ Niskiego Ryzyka (d.AVIVA) 184,05184,09 -0,02%
ALLIANZ Obligacji Dynamiczny (d.AVIVA) ALLIANZ Obligacji Dynamiczny (d.AVIVA) 162,81162,57 +0,15%
ALLIANZ Obligacji Globalnych ALLIANZ Obligacji Globalnych 115,90115,82 +0,07%
ALLIANZ Obligacji Inflacyjnych ALLIANZ Obligacji Inflacyjnych 117,49117,28 +0,18%
ALLIANZ Obligacji Plus ALLIANZ Obligacji Plus 176,64176,62 +0,01%
ALLIANZ PIMCO Emerging Local Bond ALLIANZ PIMCO Emerging Local Bond 98,4598,52 -0,07%
ALLIANZ PIMCO Emerging Markets Bond ESG ALLIANZ PIMCO Emerging Markets Bond ESG 114,20114,200,00%
ALLIANZ PIMCO ESG Income ALLIANZ PIMCO ESG Income 101,02101,05 -0,03%
ALLIANZ PIMCO Global Bond ESG ALLIANZ PIMCO Global Bond ESG 109,89109,84 +0,05%
ALLIANZ PIMCO Global High Yield Bond ALLIANZ PIMCO Global High Yield Bond 119,79119,70 +0,08%
ALLIANZ PIMCO Income ALLIANZ PIMCO Income 116,23116,08 +0,13%
ALLIANZ Polskich Obligacji Skarbowych ALLIANZ Polskich Obligacji Skarbowych 154,67154,55 +0,08%
ALLIANZ Trezor ALLIANZ Trezor 104,30104,29 +0,01%
BALTIC Makro Obligacji B BALTIC Makro Obligacji B 99,6299,59 +0,03%
BPS Konserwatywny BPS Konserwatywny 141,60141,56 +0,03%
BPS Obligacji BPS Obligacji 148,14148,07 +0,05%
BPS Obligacji Korporacyjnych (w likwidacji) BPS Obligacji Korporacyjnych (w likwidacji) 1 220,571 219,85 +0,06%
BPS Spokojna Inwestycja BPS Spokojna Inwestycja 1 079,801 079,46 +0,03%
ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych 113,96113,960,00%
ESALIENS Konserwatywny ESALIENS Konserwatywny 282,98282,99 -0,00%
ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych 105,25105,52 -0,26%
ESALIENS Obligacji ESALIENS Obligacji 311,54311,22 +0,10%
GENERALI Konserwatywny GENERALI Konserwatywny 196,24196,05 +0,10%
GENERALI Korona Obligacje GENERALI Korona Obligacje 386,44386,02 +0,11%
GENERALI Obligacje Aktywny GENERALI Obligacje Aktywny 172,60172,37 +0,13%
GENERALI Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące GENERALI Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące 111,19111,14 +0,04%
GENERALI Oszczędnościowy GENERALI Oszczędnościowy 129,46129,43 +0,02%
GOLDMAN SACHS Globalny Długu Korporacyjnego GOLDMAN SACHS Globalny Długu Korporacyjnego 200,44200,35 +0,04%
GOLDMAN SACHS Konserwatywny GOLDMAN SACHS Konserwatywny 274,28274,27 +0,00%
GOLDMAN SACHS Konserwatywny Plus GOLDMAN SACHS Konserwatywny Plus 119,86119,860,00%
GOLDMAN SACHS Krótkoterminowych Obligacji GOLDMAN SACHS Krótkoterminowych Obligacji 141,77141,770,00%
GOLDMAN SACHS Obligacji GOLDMAN SACHS Obligacji 352,57352,58 -0,00%
GOLDMAN SACHS Obligacji Plus GOLDMAN SACHS Obligacji Plus 111,42111,45 -0,03%
GOLDMAN SACHS Obligacji Rynków Wschodzących GOLDMAN SACHS Obligacji Rynków Wschodzących 87,5387,60 -0,08%
INVESTOR Dochodowy INVESTOR Dochodowy 138,20138,21 -0,01%
INVESTOR Obligacji INVESTOR Obligacji 367,02366,89 +0,04%
INVESTOR Oszczędnościowy INVESTOR Oszczędnościowy 266,89266,87 +0,01%
INVESTOR Value INVESTOR Value 98,7798,69 +0,08%
IPOPEMA Dłużny kat. A IPOPEMA Dłużny kat. A 121,60121,38 +0,18%
IPOPEMA Dłużny kat. B IPOPEMA Dłużny kat. B 119,86119,64 +0,18%
IPOPEMA Obligacji kat. A IPOPEMA Obligacji kat. A 145,99145,73 +0,18%
IPOPEMA Obligacji kat. B IPOPEMA Obligacji kat. B 142,51142,26 +0,18%
IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych kat.A IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych kat.A 110,91110,82 +0,08%
IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych kat.B IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych kat.B 110,23110,14 +0,08%
NOBLE FUND Obligacji NOBLE FUND Obligacji 126,23125,95 +0,22%
NOBLE FUND Strategii Dłużnych NOBLE FUND Strategii Dłużnych 104,64104,57 +0,07%
NOVO Obligacji Przedsiębiorstw NOVO Obligacji Przedsiębiorstw 236,31236,26 +0,02%
PKO Gamma Plus PKO Gamma Plus 99,8299,79 +0,03%
PKO Obligacji Długoterminowych PKO Obligacji Długoterminowych 224,04223,82 +0,10%
PKO Obligacji Globalny PKO Obligacji Globalny 103,68103,63 +0,05%
PKO Papierów Dłużnych Plus PKO Papierów Dłużnych Plus 177,10177,02 +0,05%
PKO Papierów Dłużnych USD PKO Papierów Dłużnych USD 114,13113,98 +0,13%
PZU Dłużny Aktywny PZU Dłużny Aktywny 58,5458,50 +0,07%
PZU Dłużny Rynków Wschodzących PZU Dłużny Rynków Wschodzących 53,2653,24 +0,04%
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 54,8854,86 +0,04%
PZU Papierów Dłużnych Polonez PZU Papierów Dłużnych Polonez 186,22186,05 +0,09%
QUERCUS Obligacji Skarbowych QUERCUS Obligacji Skarbowych 83,1283,01 +0,13%
QUERCUS Ochrony Kapitału QUERCUS Ochrony Kapitału 156,77156,67 +0,06%
ROCKBRIDGE Dłużny ROCKBRIDGE Dłużny 37,8837,89 -0,03%
ROCKBRIDGE NEO Konserwatywny ROCKBRIDGE NEO Konserwatywny 17,9917,990,00%
ROCKBRIDGE NEO Konserwatywny Plus ROCKBRIDGE NEO Konserwatywny Plus 15,9415,940,00%
ROCKBRIDGE NEO Obligacji Plus ROCKBRIDGE NEO Obligacji Plus 17,8717,86 +0,06%
ROCKBRIDGE NEO Obligacji Skarbowych ROCKBRIDGE NEO Obligacji Skarbowych 22,8022,79 +0,04%
ROCKBRIDGE NEO Obligacji Światowych ROCKBRIDGE NEO Obligacji Światowych 13,4913,51 -0,15%
ROCKBRIDGE Obligacji ROCKBRIDGE Obligacji 326,13325,93 +0,06%
ROCKBRIDGE Obligacji Długoterminowych ROCKBRIDGE Obligacji Długoterminowych 3 861,323 859,09 +0,06%
ROCKBRIDGE Obligacji Korporacyjnych ROCKBRIDGE Obligacji Korporacyjnych 15,8215,820,00%
ROCKBRIDGE Obligacji Krótkoterminowych ROCKBRIDGE Obligacji Krótkoterminowych 116,54116,53 +0,01%
SKARBIEC Dłużny Uniwersalny SKARBIEC Dłużny Uniwersalny 38,1138,04 +0,18%
SKARBIEC Global High Yield Bond SKARBIEC Global High Yield Bond 129,26129,23 +0,02%
SKARBIEC Obligacja SKARBIEC Obligacja 338,25338,06 +0,06%
SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu 145,36145,20 +0,11%
SUPERFUND Obligacyjny SUPERFUND Obligacyjny 115,73115,64 +0,08%
UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych 110,03109,93 +0,09%
UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych 106,85106,77 +0,07%
UNIQA Obligacji UNIQA Obligacji 147,48147,36 +0,08%
UNIQA Obligacji Korporacyjnych UNIQA Obligacji Korporacyjnych 135,21135,18 +0,02%
UNIQA Ostrożnego Inwestowania UNIQA Ostrożnego Inwestowania 129,09129,08 +0,01%
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInwzmiana - 2021.07.23
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
BPS Dłużny (w likwidacji) BPS Dłużny (w likwidacji) 1 168,551 168,550,00%
GAMMA GAMMA 269,07268,99 +0,03%
GENERALI Aktywny Dochodowy GENERALI Aktywny Dochodowy 116,97116,95 +0,02%
GENERALI Korona Dochodowy GENERALI Korona Dochodowy 237,76237,69 +0,03%
GENERALI Profit Plus GENERALI Profit Plus 1 860,621 860,12 +0,03%
IPOPEMA Konserwatywny kat. A IPOPEMA Konserwatywny kat. A 121,37121,31 +0,05%
IPOPEMA Konserwatywny kat. B IPOPEMA Konserwatywny kat. B 118,57118,51 +0,05%
NOBLE FUND Konserwatywny NOBLE FUND Konserwatywny 154,32154,320,00%
NOVO Konserwatywny Oszczędnościowy NOVO Konserwatywny Oszczędnościowy 148,40148,28 +0,08%
NOVO Papierów Dłużnych NOVO Papierów Dłużnych 187,14187,18 -0,02%
PKO Obligacji Skarbowych PKO Obligacji Skarbowych 2 201,202 200,58 +0,03%
PKO Obligacji Skarbowych Plus-FIO PKO Obligacji Skarbowych Plus-FIO 11,8111,810,00%
PZU FIO Ochrony Majątku PZU FIO Ochrony Majątku 61,6961,68 +0,02%
PZU Obligacji Krótkoterminowych PZU Obligacji Krótkoterminowych 81,2681,24 +0,02%
PZU SEJF+ PZU SEJF+ 67,3267,31 +0,01%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 76,6276,68 -0,08%
SKARBIEC Konserwatywny SKARBIEC Konserwatywny 360,97360,91 +0,02%
SKARBIEC Krótkoterminowy SKARBIEC Krótkoterminowy 114,11114,03 +0,07%
SUPERFUND Spokojna Inwestycja SUPERFUND Spokojna Inwestycja 123,06123,04 +0,02%
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus 1 753,751 753,48 +0,02%
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInwzmiana - 2021.07.23
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
ALLIANZ Akcji Rynku Złota ALLIANZ Akcji Rynku Złota 72,3673,04 -0,93%
ALLIANZ Global Metals and Mining ALLIANZ Global Metals and Mining 138,44138,50 -0,04%
GOLDMAN SACHS Indeks Surowców GOLDMAN SACHS Indeks Surowców 195,09194,75 +0,17%
GOLDMAN SACHS Multi Factor GOLDMAN SACHS Multi Factor 162,71162,54 +0,10%
GOLDMAN SACHS Stabilny Globalnej Dywersyfikacji GOLDMAN SACHS Stabilny Globalnej Dywersyfikacji 129,12128,85 +0,21%
GOLDMAN SACHS Total Return GOLDMAN SACHS Total Return 98,0498,06 -0,02%
INVESTOR Gold Otwarty INVESTOR Gold Otwarty 169,50169,85 -0,21%
QUERCUS Global Balanced QUERCUS Global Balanced 152,22151,86 +0,24%
QUERCUS Gold QUERCUS Gold 62,4962,60 -0,18%
SKARBIEC Market Neutral SKARBIEC Market Neutral 135,49135,53 -0,03%
SKARBIEC Polskich Innowacji SKARBIEC Polskich Innowacji 181,61180,91 +0,39%
SKARBIEC Rynków Surowcowych SKARBIEC Rynków Surowcowych 46,2345,97 +0,57%
SUPERFUND Alternatywny SUPERFUND Alternatywny 99,72100,39 -0,67%
SUPERFUND GoldFuture SUPERFUND GoldFuture 701,36693,87 +1,08%
SUPERFUND GREEN SUPERFUND GREEN 936,63930,10 +0,70%
SUPERFUND RED SUPERFUND RED 430,73429,49 +0,29%
SUPERFUND Silver Powiązany SFIO SUPERFUND Silver Powiązany SFIO 86,7285,50 +1,43%
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu SUPERFUND Stabilnego Wzrostu 492,36494,75 -0,48%
UNIQA Globalnej Makroalokacji UNIQA Globalnej Makroalokacji 115,32115,80 -0,41%