info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.22, godz. 06:37
kontakt

Komunikaty

2023.09.22
06:27  brak uprawnień Komisja Europejska rozpoczęła trzecią rundę wspólnych unijnych zakupów gazu
06:25  brak uprawnień Przegląd prasy gospodarczej w piątek, 22 września
06:00  brak uprawnień Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2023-09-22
 brak uprawnień Kalendarium spółek z WIG30 2023-09-22
 brak uprawnień Kalendarium rynku NewConnect 2023-09-22
 brak uprawnień Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2023-09-22
2023.09.21
23:03 ROAD STUDIO S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ROAD STUDIO S.A.
22:57 ROAD STUDIO S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Road Studio S.A. otrzymana na podstawie art. 19 MAR
22:39 BIOCELTIX S.A.: Zgoda Rady Nadzorczej na sprzedaż przez członków Zarządu akcji stanowiących 2,6% w kapitale zakładowym Spółki
22:18  brak uprawnień DZIEŃ NA RYNKACH: Giełdy w USA mocno w dół, DJI stracił prawie 400 pkt.
22:10 ANSWEAR.COM S.A.: Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej
21:32 VISTAL GDYNIA S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A.
21:00  brak uprawnień Skrót wiadomości, czwartek, 21 września, 21.00
20:57 BETACOM: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
20:50  brak uprawnień MAP: wizyta ministra aktywów państwowych Jacka Sasina na Podlasiu (komunikat)
Fundusze inwestycyjne akcyjne
Charakteryzują się agresywną polityką inwestycyjną. Lokują aktywa przede wszystkim w akcje oraz inne udziałowe papiery wartościowe (prawa do akcji, kwity depozytowe). Uważane są za ryzykowne i podatne na wahania koniunktury rynkowej. Przynoszą ponadprzeciętne wyniki w czasie hossy, generując zazwyczaj straty w czasie załamania rynku.
 
Fundusze inwestycyjne mieszane
Inwestują w różne klasy aktywów, zarówno w instrumenty o charakterze udziałowym (akcje, prawa do akcji), jak i w instrumenty dłużne (obligacje, bony) i inne. Klasycznymi reprezentantami tej kategorii funduszy są fundusze stabilnego wzrostu oraz zrównoważone.
 
Fundusze inwestycyjne dłużne
Inwestują przede wszystkim w papiery wartościowe o stałym dochodzie. Z reguły nie mogą inwestować w udziałowe papiery wartościowe. Ze względu na dominujący w portfelu rodzaj instrumentów dłużnych można wśród nich wyróżnić fundusze papierów skarbowych oraz fundusze papierów korporacyjnych.
 
Fundusze inwestycyjne pieniężne
Zazwyczaj lokują środki wyłącznie w bardzo bezpieczne i łatwo płynne instrumenty finansowe oraz lokaty bankowe. Mogą stanowić alternatywę dla lokat bankowych - cechuje je poziom bezpieczeństwa podobny do zdeponowania środków w banku, ale jednocześnie wykazują się nieco wyższą rentownością.
 
Fundusze inwestycyjne inne
Fundusze o innej niż należące do podstawowych czterech grup polityce inwestycyjnej, m.in. fundusze nieruchomości, aktywów niepublicznych, absolutnego zwrotu, surowcowe czy sekurytyzacyjne.
 
Wartości jednostek funduszy inwestycyjnych z dnia:
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInw$order - 2022.12.16
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
AGIO Akcji PLUS AGIO Akcji PLUS 154,81156,44 -1,04%
ALLIANZ Akcji Globalnych ALLIANZ Akcji Globalnych 137,19140,72 -2,51%
ALLIANZ Akcji MiŚ Spółek ALLIANZ Akcji MiŚ Spółek 157,65158,31 -0,42%
ALLIANZ Artificial Intelligence ALLIANZ Artificial Intelligence 140,39145,27 -3,36%
ALLIANZ China A-Shares ALLIANZ China A-Shares 77,1677,59 -0,55%
ALLIANZ Europe Equity Growth Select ALLIANZ Europe Equity Growth Select 134,93139,47 -3,26%
ALLIANZ Europejskich Akcji (d.AVIVA) ALLIANZ Europejskich Akcji (d.AVIVA) 87,5988,44 -0,96%
ALLIANZ Globalnych Akcji (d.AVIVA) ALLIANZ Globalnych Akcji (d.AVIVA) 123,41124,05 -0,52%
ALLIANZ India Equity ALLIANZ India Equity 132,27133,49 -0,91%
ALLIANZ Małych Spółek (d.AVIVA) ALLIANZ Małych Spółek (d.AVIVA) 163,08163,69 -0,37%
ALLIANZ Nowoczesnych Technologii (d.AVIVA) ALLIANZ Nowoczesnych Technologii (d.AVIVA) 168,14168,37 -0,14%
ALLIANZ Polskich Akcji (d.AVIVA) ALLIANZ Polskich Akcji (d.AVIVA) 456,20460,56 -0,95%
ALLIANZ Selektywny ALLIANZ Selektywny 108,50109,04 -0,50%
BPS Akcji BPS Akcji 101,79102,31 -0,51%
CASPAR Akcji Europejskich A CASPAR Akcji Europejskich A 203,43205,61 -1,06%
CASPAR Akcji Europejskich S CASPAR Akcji Europejskich S 142,31143,83 -1,06%
CASPAR Globalny S CASPAR Globalny S 159,98162,69 -1,67%
ESALIENS Akcji ESALIENS Akcji 306,54307,81 -0,41%
ESALIENS Akcji Globalnych ESALIENS Akcji Globalnych 105,06105,63 -0,54%
ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących 104,78104,25 +0,51%
ESALIENS Małych i Średnich Spółek ESALIENS Małych i Średnich Spółek 109,29109,77 -0,44%
ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii 198,67201,68 -1,49%
ESALIENS Spółek Innowacyjnych ESALIENS Spółek Innowacyjnych 96,1296,99 -0,90%
GENERALI Akcje Małych i Średnich Spółek GENERALI Akcje Małych i Średnich Spółek 112,68112,99 -0,27%
GENERALI Akcje Value GENERALI Akcje Value 109,20109,90 -0,64%
GENERALI Akcji Amerykańskich GENERALI Akcji Amerykańskich 144,76146,03 -0,87%
GENERALI Akcji Ekologicznych GENERALI Akcji Ekologicznych 92,5994,22 -1,73%
GENERALI Akcji Europejskich GENERALI Akcji Europejskich 140,20141,15 -0,67%
GENERALI Akcji Rynków Wschodzących GENERALI Akcji Rynków Wschodzących 66,8766,37 +0,75%
GENERALI Akcji: Megatrendy GENERALI Akcji: Megatrendy 150,94152,28 -0,88%
GENERALI Korona Akcje GENERALI Korona Akcje 204,10205,64 -0,75%
GENERALI Surowców GENERALI Surowców 56,3256,51 -0,34%
GENERALI Złota GENERALI Złota 120,38119,48 +0,75%
GOLDMAN SACHS Akcji GOLDMAN SACHS Akcji 325,78327,74 -0,60%
GOLDMAN SACHS Europejski Spółek Dywidendowych GOLDMAN SACHS Europejski Spółek Dywidendowych 203,73205,06 -0,65%
GOLDMAN SACHS Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania GOLDMAN SACHS Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania 82,4183,58 -1,40%
GOLDMAN SACHS Globalny Spółek Dywidendowych GOLDMAN SACHS Globalny Spółek Dywidendowych 309,81311,79 -0,64%
GOLDMAN SACHS Japonia GOLDMAN SACHS Japonia 248,23249,13 -0,36%
GOLDMAN SACHS Polski Odpowiedzialnego Inwestowania GOLDMAN SACHS Polski Odpowiedzialnego Inwestowania 162,07163,08 -0,62%
GOLDMAN SACHS Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących GOLDMAN SACHS Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących 116,72116,34 +0,33%
GOLDMAN SACHS Spółek Dywidendowych USA GOLDMAN SACHS Spółek Dywidendowych USA 264,62266,90 -0,85%
GOLDMAN SACHS Średnich i Małych Spółek GOLDMAN SACHS Średnich i Małych Spółek 249,49250,46 -0,39%
INVESTOR Akcji INVESTOR Akcji 269,03270,52 -0,55%
INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych 109,34109,95 -0,55%
INVESTOR Fundamentalny Dywidend i Wzrostu INVESTOR Fundamentalny Dywidend i Wzrostu 586,51591,57 -0,86%
INVESTOR Indie i Chiny INVESTOR Indie i Chiny 286,17285,98 +0,07%
INVESTOR Niemcy INVESTOR Niemcy 215,23219,61 -1,99%
INVESTOR Nowych Technologii INVESTOR Nowych Technologii 138,89139,34 -0,32%
INVESTOR Quality INVESTOR Quality 194,21196,25 -1,04%
INVESTOR Rynków Wschodzących INVESTOR Rynków Wschodzących 80,7980,71 +0,10%
INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa 84,6386,28 -1,91%
INVESTOR Surowcowy INVESTOR Surowcowy 77,4477,35 +0,12%
INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek 56,5757,07 -0,88%
INVESTOR Top Małych i Średnich Spółek INVESTOR Top Małych i Średnich Spółek 305,95308,48 -0,82%
INVESTOR Turcja INVESTOR Turcja 160,56159,81 +0,47%
IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A 99,08100,09 -1,01%
IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B 98,0799,07 -1,01%
IPOPEMA m-INDEKS kat. A IPOPEMA m-INDEKS kat. A 154,99155,73 -0,48%
IPOPEMA m-INDEKS kat. B IPOPEMA m-INDEKS kat. B 141,11141,78 -0,47%
IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.A IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.A 143,73144,34 -0,42%
IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.B IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.B 142,87141,99 +0,62%
IPOPEMA Zrównoważony Inwestycji Globalnych kat. A IPOPEMA Zrównoważony Inwestycji Globalnych kat. A 71,9471,33 +0,86%
IPOPEMA Zrównoważony Inwestycji Globalnych kat. B IPOPEMA Zrównoważony Inwestycji Globalnych kat. B 66,3465,78 +0,85%
IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. A IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. A 146,42145,51 +0,63%
IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. B IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. B 142,87141,99 +0,62%
NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek 95,0495,88 -0,88%
NOBLE FUND Akcji Polskich NOBLE FUND Akcji Polskich 132,08133,15 -0,80%
NOVO Akcji NOVO Akcji 97,7599,04 -1,30%
PKO Akcji Dywidendowych Globalny PKO Akcji Dywidendowych Globalny 136,18136,81 -0,46%
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek PKO Akcji Małych i Średnich Spółek 267,19269,47 -0,85%
PKO Akcji Plus PKO Akcji Plus 82,2082,82 -0,75%
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego PKO Akcji Rynku Amerykańskiego 151,64154,11 -1,60%
PKO Akcji Rynku Europejskiego PKO Akcji Rynku Europejskiego 124,12125,45 -1,06%
PKO Akcji Rynku Japońskiego PKO Akcji Rynku Japońskiego 110,12111,14 -0,92%
PKO Akcji Rynku Polskiego PKO Akcji Rynku Polskiego 85,0585,68 -0,74%
PKO Akcji Rynku Złota PKO Akcji Rynku Złota 152,69152,49 +0,13%
PKO Akcji Rynków Wschodzących PKO Akcji Rynków Wschodzących 82,7983,00 -0,25%
PKO Dóbr Luksusowych Globalny PKO Dóbr Luksusowych Globalny 266,15268,74 -0,96%
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny 117,74119,06 -1,11%
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny 103,81104,66 -0,81%
PKO Medycyny i Demografii Globalny PKO Medycyny i Demografii Globalny 147,26149,13 -1,25%
PKO Surowców Globalny PKO Surowców Globalny 218,35220,39 -0,93%
PKO Technologii i Innowacji Globalny PKO Technologii i Innowacji Globalny 321,05324,00 -0,91%
PZU Akcji Globalnych Trendów PZU Akcji Globalnych Trendów 50,7050,84 -0,28%
PZU Akcji Krakowiak PZU Akcji Krakowiak 63,1863,61 -0,68%
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 42,7242,83 -0,26%
PZU Akcji Polskich PZU Akcji Polskich 54,0054,44 -0,81%
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 62,8563,36 -0,80%
PZU Medyczny PZU Medyczny 86,3487,33 -1,13%
QUERCUS Agresywny QUERCUS Agresywny 227,75228,34 -0,26%
QUERCUS Global Growth QUERCUS Global Growth 111,29112,30 -0,90%
QUERCUS lev QUERCUS lev 31,2231,54 -1,01%
QUERCUS short QUERCUS short 63,9763,54 +0,68%
ROCKBRIDGE Akcji ROCKBRIDGE Akcji 285,75287,53 -0,62%
ROCKBRIDGE Akcji Globalnych ROCKBRIDGE Akcji Globalnych 191,44192,94 -0,78%
ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek 45,5745,81 -0,52%
ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących 62,0061,87 +0,21%
ROCKBRIDGE Gier i Innowacji ROCKBRIDGE Gier i Innowacji 106,60107,13 -0,49%
ROCKBRIDGE Growth Leaders ROCKBRIDGE Growth Leaders 64,6265,12 -0,77%
ROCKBRIDGE NEO Akcji ROCKBRIDGE NEO Akcji 16,8716,96 -0,53%
ROCKBRIDGE NEO Akcji Europejskich ROCKBRIDGE NEO Akcji Europejskich 11,8312,03 -1,66%
ROCKBRIDGE NEO Globalnych Innowacji ROCKBRIDGE NEO Globalnych Innowacji 12,5712,72 -1,18%
ROCKBRIDGE Value Leaders ROCKBRIDGE Value Leaders 183,50183,94 -0,24%
SKARBIEC Akcja SKARBIEC Akcja 271,81273,81 -0,73%
SKARBIEC Emerging Markets Opportunities SKARBIEC Emerging Markets Opportunities 139,14138,52 +0,45%
SKARBIEC Małych i Średnich Spółek SKARBIEC Małych i Średnich Spółek 145,55146,09 -0,37%
SKARBIEC Nowej Generacji SKARBIEC Nowej Generacji 196,99198,53 -0,78%
SKARBIEC Spółek Wzrostowych SKARBIEC Spółek Wzrostowych 103,13103,76 -0,61%
SKARBIEC Top Brands SKARBIEC Top Brands 217,33217,78 -0,21%
SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO 162,14164,63 -1,51%
SKARBIEC Value SKARBIEC Value 137,23138,21 -0,71%
SUPERFUND Akcyjny SUPERFUND Akcyjny 90,7191,88 -1,27%
UNIQA Akcji UNIQA Akcji 114,45115,43 -0,85%
UNIQA Akcji Amerykańskich UNIQA Akcji Amerykańskich 147,57149,06 -1,00%
UNIQA Akcji Europejskich ESG UNIQA Akcji Europejskich ESG 100,96102,76 -1,75%
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek 139,10139,63 -0,38%
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących UNIQA Akcji Rynków Wschodzących 86,6286,47 +0,17%
UNIQA Globalny Akcji UNIQA Globalny Akcji 117,30118,58 -1,08%
UNIQA Selective Equity UNIQA Selective Equity 213,15214,15 -0,47%
UNIQA Selektywny Akcji Polskich UNIQA Selektywny Akcji Polskich 148,03149,27 -0,83%
VIG C-QUADRAT Akcji VIG C-QUADRAT Akcji 81,4581,92 -0,57%
VIG C-QUADRAT Global Growth Trends VIG C-QUADRAT Global Growth Trends 78,0678,52 -0,59%
VIG C-QUADRAT GreenStars VIG C-QUADRAT GreenStars 92,2493,90 -1,77%
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInwzmiana - 2022.12.16
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
AGIO Stabilny PLUS AGIO Stabilny PLUS 110,68111,10 -0,38%
ALLIANZ Aktywnej Alokacji ALLIANZ Aktywnej Alokacji 118,88119,55 -0,56%
ALLIANZ Defensywna Multistrategia ALLIANZ Defensywna Multistrategia 110,53111,60 -0,96%
ALLIANZ Dochodowy Income and Growth ALLIANZ Dochodowy Income and Growth 96,1996,73 -0,56%
ALLIANZ Dynamiczna Multistrategia ALLIANZ Dynamiczna Multistrategia 151,85154,56 -1,75%
ALLIANZ Globalnej Aktywnej Alokacji (d.AVIVA) ALLIANZ Globalnej Aktywnej Alokacji (d.AVIVA) 149,23149,81 -0,39%
ALLIANZ Globalny Stabilnego Dochodu ALLIANZ Globalny Stabilnego Dochodu 117,43118,48 -0,89%
ALLIANZ Globalnych Strategii (d.AVIVA) ALLIANZ Globalnych Strategii (d.AVIVA) 113,54112,43 +0,99%
ALLIANZ Kapitał Plus (d.AVIVA) ALLIANZ Kapitał Plus (d.AVIVA) 166,83167,66 -0,50%
ALLIANZ Optymalnego Wzrostu (d.AVIVA) ALLIANZ Optymalnego Wzrostu (d.AVIVA) 104,30105,02 -0,69%
ALLIANZ Stabilnego Inwestowania (d.Aviva) ALLIANZ Stabilnego Inwestowania (d.Aviva) 259,82261,30 -0,57%
ALLIANZ Stabilnego Wzrostu ALLIANZ Stabilnego Wzrostu 128,35129,06 -0,55%
ALLIANZ Zbalansowana Multistrategia ALLIANZ Zbalansowana Multistrategia 131,04132,67 -1,23%
ALLIANZ Zrównoważony (d.AVIVA) ALLIANZ Zrównoważony (d.AVIVA) 114,36115,27 -0,79%
BALTIC Makro Alokacji B BALTIC Makro Alokacji B 95,4695,15 +0,33%
BALTIC Makro Alokacji Plus B BALTIC Makro Alokacji Plus B 107,37107,08 +0,27%
BPS Stabilnego Wzrostu BPS Stabilnego Wzrostu 122,76123,03 -0,22%
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible 99,0799,83 -0,76%
CASPAR Stabilny A CASPAR Stabilny A 131,11131,85 -0,56%
CASPAR Stabilny S CASPAR Stabilny S 127,83128,55 -0,56%
ESALIENS Senior FIO ESALIENS Senior FIO 272,63273,41 -0,29%
ESALIENS Stabilny ESALIENS Stabilny 96,8897,10 -0,23%
GENERALI Korona Zrównoważony GENERALI Korona Zrównoważony 310,99313,08 -0,67%
GENERALI Stabilny Wzrost GENERALI Stabilny Wzrost 167,35168,28 -0,55%
GOLDMAN SACHS Stabilnego Wzrostu GOLDMAN SACHS Stabilnego Wzrostu 271,78272,93 -0,42%
GOLDMAN SACHS Zrównoważony GOLDMAN SACHS Zrównoważony 343,75345,34 -0,46%
INVESTOR Akumulacji Kapitału INVESTOR Akumulacji Kapitału 88,6189,08 -0,53%
INVESTOR Bezpiecznego Wzrostu INVESTOR Bezpiecznego Wzrostu 100,19100,06 +0,13%
INVESTOR Zabezpieczenia Emerytalnego INVESTOR Zabezpieczenia Emerytalnego 35,2335,41 -0,51%
INVESTOR Zrównoważony INVESTOR Zrównoważony 641,69645,44 -0,58%
IPOPEMA Aktywnej Selekcji kat.A IPOPEMA Aktywnej Selekcji kat.A 132,61133,56 -0,71%
IPOPEMA Aktywnej Selekcji kat.B IPOPEMA Aktywnej Selekcji kat.B 119,96120,81 -0,70%
NOBLE FUND Akcji Amerykańskich NOBLE FUND Akcji Amerykańskich 114,22115,21 -0,86%
NOBLE FUND Akcji Europejskich NOBLE FUND Akcji Europejskich 158,65159,97 -0,83%
NOBLE FUND Emerytalny NOBLE FUND Emerytalny 107,99108,41 -0,39%
NOBLE FUND Stabilny NOBLE FUND Stabilny 117,17117,81 -0,54%
NOBLE FUND Strategii Mieszanych NOBLE FUND Strategii Mieszanych 41,8042,03 -0,55%
NOVO Aktywnej Alokacji NOVO Aktywnej Alokacji 60,3760,28 +0,15%
NOVO Stabilnego Wzrostu NOVO Stabilnego Wzrostu 144,16145,00 -0,58%
NOVO Zrównoważonego Wzrostu NOVO Zrównoważonego Wzrostu 127,35128,65 -1,01%
PKO Dynamicznej Alokacji PKO Dynamicznej Alokacji 146,54147,50 -0,65%
PZU Aktywny Globalny PZU Aktywny Globalny 48,7448,83 -0,18%
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek 106,38106,97 -0,55%
PZU Zrównoważony PZU Zrównoważony 60,1460,44 -0,50%
QUERCUS Stabilny QUERCUS Stabilny 115,12115,07 +0,04%
ROCKBRIDGE Stabilnego Wzrostu ROCKBRIDGE Stabilnego Wzrostu 16,1016,18 -0,49%
ROCKBRIDGE Zrównoważony ROCKBRIDGE Zrównoważony 1,961,97 -0,51%
SKARBIEC III Filar SKARBIEC III Filar 152,27152,83 -0,37%
SKARBIEC Top Funduszy Stabilnych SFIO SKARBIEC Top Funduszy Stabilnych SFIO 186,81187,92 -0,59%
SKARBIEC Waga SKARBIEC Waga 199,75200,49 -0,37%
UNIQA Makroalokacji UNIQA Makroalokacji 137,40138,17 -0,56%
UNIQA Stabilnego Wzrostu UNIQA Stabilnego Wzrostu 107,01107,56 -0,51%
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInwzmiana - 2022.12.16
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
AGIO Dochodowy PLUS AGIO Dochodowy PLUS 106,51106,42 +0,08%
AGIO Kapitał PLUS AGIO Kapitał PLUS 134,52134,39 +0,10%
ALLIANZ Dochodowy (d.AVIVA) ALLIANZ Dochodowy (d.AVIVA) 111,09111,05 +0,04%
ALLIANZ Dłużnych Papierów Korporacyjnych (d.AVIVA) ALLIANZ Dłużnych Papierów Korporacyjnych (d.AVIVA) 134,72134,82 -0,07%
ALLIANZ Globalny Obligacji (d.AVIVA) ALLIANZ Globalny Obligacji (d.AVIVA) 202,82203,88 -0,52%
ALLIANZ Konserwatywny ALLIANZ Konserwatywny 159,39159,28 +0,07%
ALLIANZ Niskiego Ryzyka (d.AVIVA) ALLIANZ Niskiego Ryzyka (d.AVIVA) 175,58175,74 -0,09%
ALLIANZ Obligacji Dynamiczny (d.AVIVA) ALLIANZ Obligacji Dynamiczny (d.AVIVA) 135,12135,96 -0,62%
ALLIANZ Obligacji Globalnych ALLIANZ Obligacji Globalnych 112,50112,79 -0,26%
ALLIANZ Obligacji Inflacyjnych ALLIANZ Obligacji Inflacyjnych 122,76122,89 -0,11%
ALLIANZ Obligacji Plus ALLIANZ Obligacji Plus 178,82178,73 +0,05%
ALLIANZ PIMCO Emerging Local Bond ALLIANZ PIMCO Emerging Local Bond 88,2588,43 -0,20%
ALLIANZ PIMCO Emerging Markets Bond ESG ALLIANZ PIMCO Emerging Markets Bond ESG 95,8696,25 -0,41%
ALLIANZ PIMCO ESG Income ALLIANZ PIMCO ESG Income 88,5088,30 +0,23%
ALLIANZ PIMCO Global Bond ESG ALLIANZ PIMCO Global Bond ESG 99,6199,82 -0,21%
ALLIANZ PIMCO Global High Yield Bond ALLIANZ PIMCO Global High Yield Bond 111,07111,56 -0,44%
ALLIANZ PIMCO Income ALLIANZ PIMCO Income 110,21110,40 -0,17%
ALLIANZ Polskich Obligacji Skarbowych ALLIANZ Polskich Obligacji Skarbowych 133,31133,97 -0,49%
ALLIANZ Trezor ALLIANZ Trezor 106,18106,14 +0,04%
BPS Konserwatywny BPS Konserwatywny 142,06142,09 -0,02%
BPS Obligacji BPS Obligacji 137,36137,72 -0,26%
BPS Spokojna Inwestycja BPS Spokojna Inwestycja 1 045,911 045,71 +0,02%
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond C-QUADRAT ARTS Total Return Bond 102,64102,57 +0,07%
ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych 101,77102,11 -0,33%
ESALIENS Konserwatywny ESALIENS Konserwatywny 283,46282,78 +0,24%
ESALIENS Konserwatywny Plus ESALIENS Konserwatywny Plus 101,73101,62 +0,11%
ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych 85,9486,63 -0,80%
ESALIENS Obligacji ESALIENS Obligacji 262,49263,25 -0,29%
GENERALI Konserwatywny GENERALI Konserwatywny 116,99116,84 +0,13%
GENERALI Korona Obligacje GENERALI Korona Obligacje 308,81309,92 -0,36%
GENERALI Obligacje Aktywny GENERALI Obligacje Aktywny 127,28127,96 -0,53%
GENERALI Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące GENERALI Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące 80,0780,48 -0,51%
GENERALI Oszczędnościowy GENERALI Oszczędnościowy 126,28126,25 +0,02%
GOLDMAN SACHS Globalny Długu Korporacyjnego GOLDMAN SACHS Globalny Długu Korporacyjnego 183,59183,47 +0,07%
GOLDMAN SACHS Konserwatywny GOLDMAN SACHS Konserwatywny 277,64277,15 +0,18%
GOLDMAN SACHS Konserwatywny Plus GOLDMAN SACHS Konserwatywny Plus 121,18121,10 +0,07%
GOLDMAN SACHS Krótkoterminowych Obligacji GOLDMAN SACHS Krótkoterminowych Obligacji 143,06142,92 +0,10%
GOLDMAN SACHS Obligacji GOLDMAN SACHS Obligacji 312,82314,67 -0,59%
GOLDMAN SACHS Obligacji Plus GOLDMAN SACHS Obligacji Plus 112,06111,92 +0,13%
GOLDMAN SACHS Obligacji Rynków Wschodzących GOLDMAN SACHS Obligacji Rynków Wschodzących 73,7873,93 -0,20%
INVESTOR Dochodowy INVESTOR Dochodowy 135,83135,42 +0,30%
INVESTOR Obligacji INVESTOR Obligacji 304,68306,25 -0,51%
INVESTOR Oszczędnościowy INVESTOR Oszczędnościowy 262,56262,25 +0,12%
INVESTOR Value INVESTOR Value 86,6786,81 -0,16%
IPOPEMA Dłużny kat. A IPOPEMA Dłużny kat. A 101,51101,81 -0,29%
IPOPEMA Dłużny kat. B IPOPEMA Dłużny kat. B 99,78100,07 -0,29%
IPOPEMA Obligacji kat. A IPOPEMA Obligacji kat. A 116,24116,58 -0,29%
IPOPEMA Obligacji kat. B IPOPEMA Obligacji kat. B 113,07113,41 -0,30%
IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych kat.A IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych kat.A 104,18104,08 +0,10%
IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych kat.B IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych kat.B 103,30103,20 +0,10%
NOBLE FUND Obligacji NOBLE FUND Obligacji 91,2191,38 -0,19%
NOBLE FUND Strategii Dłużnych NOBLE FUND Strategii Dłużnych 84,8184,94 -0,15%
NOVO Obligacji Przedsiębiorstw NOVO Obligacji Przedsiębiorstw 214,82214,89 -0,03%
PKO Gamma Plus PKO Gamma Plus 100,17100,21 -0,04%
PKO Obligacji Długoterminowych PKO Obligacji Długoterminowych 186,79187,91 -0,60%
PKO Obligacji Globalny PKO Obligacji Globalny 87,0087,46 -0,53%
PKO Papierów Dłużnych USD PKO Papierów Dłużnych USD 117,65117,38 +0,23%
PZU Dłużny Aktywny PZU Dłużny Aktywny 49,8950,07 -0,36%
PZU Dłużny Rynków Wschodzących PZU Dłużny Rynków Wschodzących 42,1842,28 -0,24%
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 53,3953,33 +0,11%
PZU Papierów Dłużnych Polonez PZU Papierów Dłużnych Polonez 156,66157,35 -0,44%
QUERCUS Obligacji Skarbowych QUERCUS Obligacji Skarbowych 65,7666,03 -0,41%
QUERCUS Ochrony Kapitału QUERCUS Ochrony Kapitału 159,46159,57 -0,07%
ROCKBRIDGE Dłużny ROCKBRIDGE Dłużny 37,6337,54 +0,24%
ROCKBRIDGE Obligacji ROCKBRIDGE Obligacji 309,24310,34 -0,35%
ROCKBRIDGE Obligacji Długoterminowych ROCKBRIDGE Obligacji Długoterminowych 4 018,294 016,77 +0,04%
ROCKBRIDGE Obligacji Korporacyjnych ROCKBRIDGE Obligacji Korporacyjnych 15,5815,62 -0,26%
ROCKBRIDGE Obligacji Krótkoterminowych ROCKBRIDGE Obligacji Krótkoterminowych 111,85110,12 +1,57%
SKARBIEC Dłużny Uniwersalny SKARBIEC Dłużny Uniwersalny 33,3233,43 -0,33%
SKARBIEC Global High Yield Bond SKARBIEC Global High Yield Bond 119,35119,89 -0,45%
SKARBIEC Obligacja SKARBIEC Obligacja 290,19290,90 -0,24%
SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu 126,79126,87 -0,06%
SUPERFUND Obligacyjny SUPERFUND Obligacyjny 122,28122,22 +0,05%
UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych 102,22102,09 +0,13%
UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych 100,50100,73 -0,23%
UNIQA Obligacji UNIQA Obligacji 125,81126,50 -0,55%
UNIQA Obligacji Korporacyjnych UNIQA Obligacji Korporacyjnych 135,17135,06 +0,08%
UNIQA Ostrożnego Inwestowania UNIQA Ostrożnego Inwestowania 128,56128,39 +0,13%
VIG C-QUADRAT Konserwatywny VIG C-QUADRAT Konserwatywny 100,1399,97 +0,16%
VIG C-QUADRAT Obligacji VIG C-QUADRAT Obligacji 89,9990,23 -0,27%
VIG C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych VIG C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych 101,24101,13 +0,11%
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInwzmiana - 2022.12.16
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
GAMMA GAMMA 268,58268,62 -0,01%
GENERALI Aktywny Dochodowy GENERALI Aktywny Dochodowy 109,39109,33 +0,05%
GENERALI Korona Dochodowy GENERALI Korona Dochodowy 218,78218,71 +0,03%
GENERALI Profit Plus GENERALI Profit Plus 1 790,181 789,77 +0,02%
IPOPEMA Konserwatywny kat. A IPOPEMA Konserwatywny kat. A 114,09113,96 +0,11%
IPOPEMA Konserwatywny kat. B IPOPEMA Konserwatywny kat. B 111,06110,94 +0,11%
NOBLE FUND Konserwatywny NOBLE FUND Konserwatywny 140,37140,32 +0,04%
NOVO Konserwatywny Oszczędnościowy NOVO Konserwatywny Oszczędnościowy 131,17131,35 -0,14%
NOVO Papierów Dłużnych NOVO Papierów Dłużnych 164,71164,97 -0,16%
PKO Obligacji Skarbowych PKO Obligacji Skarbowych 2 129,902 128,75 +0,05%
PZU FIO Ochrony Majątku PZU FIO Ochrony Majątku 59,3559,350,00%
PZU Obligacji Krótkoterminowych PZU Obligacji Krótkoterminowych 80,6680,61 +0,06%
PZU SEJF+ PZU SEJF+ 67,5767,46 +0,16%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 78,3578,29 +0,08%
SKARBIEC Konserwatywny SKARBIEC Konserwatywny 351,73351,22 +0,15%
SKARBIEC Krótkoterminowy SKARBIEC Krótkoterminowy 106,12106,06 +0,06%
SUPERFUND Spokojna Inwestycja SUPERFUND Spokojna Inwestycja 127,18127,02 +0,13%
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus 1 794,151 793,17 +0,05%
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInwzmiana - 2022.12.16
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
ALLIANZ Akcji Rynku Złota ALLIANZ Akcji Rynku Złota 65,0064,71 +0,45%
ALLIANZ Global Metals and Mining ALLIANZ Global Metals and Mining 154,17158,36 -2,65%
GOLDMAN SACHS Indeks Surowców GOLDMAN SACHS Indeks Surowców 231,05232,89 -0,79%
GOLDMAN SACHS Multi Factor GOLDMAN SACHS Multi Factor 175,87175,91 -0,02%
GOLDMAN SACHS Stabilny Globalnej Dywersyfikacji GOLDMAN SACHS Stabilny Globalnej Dywersyfikacji 122,80122,81 -0,01%
GOLDMAN SACHS Total Return GOLDMAN SACHS Total Return 99,8599,57 +0,28%
INVESTOR Gold Otwarty INVESTOR Gold Otwarty 165,64165,02 +0,38%
QUERCUS Global Balanced QUERCUS Global Balanced 124,17124,62 -0,36%
QUERCUS Gold QUERCUS Gold 61,8361,35 +0,78%
ROCKBRIDGE NEO Multistrategia ROCKBRIDGE NEO Multistrategia 9,419,45 -0,42%
SKARBIEC Market Neutral SKARBIEC Market Neutral 106,86106,80 +0,06%
SKARBIEC Polskich Innowacji SKARBIEC Polskich Innowacji 145,67145,78 -0,08%
SKARBIEC Rynków Surowcowych SKARBIEC Rynków Surowcowych 55,8756,13 -0,46%
SUPERFUND Alternatywny SUPERFUND Alternatywny 84,4684,17 +0,34%
SUPERFUND GoldFuture SUPERFUND GoldFuture 552,67568,22 -2,74%
SUPERFUND GREEN SUPERFUND GREEN 767,65778,95 -1,45%
SUPERFUND RED SUPERFUND RED 311,32320,23 -2,78%
SUPERFUND Silver (dawniej Akcji) SUPERFUND Silver (dawniej Akcji) 402,33420,91 -4,41%
SUPERFUND Silver Powiązany SFIO SUPERFUND Silver Powiązany SFIO 62,5665,33 -4,24%
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu SUPERFUND Stabilnego Wzrostu 440,70435,77 +1,13%
UNIQA Globalnej Makroalokacji UNIQA Globalnej Makroalokacji 99,2699,17 +0,09%