info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.10.04, godz. 12:20
kontakt

Komunikaty

2022.10.04
12:12 brak uprawnień Z punktu widzenia stabilności PLN i CPI, z zakończeniem podwyżek stóp. w Polsce warto poczekać na Fed i EBC - Citi (opinia)
12:10 brak uprawnień MF wyemitował obligacje o wartości 148,461 mln zł przeznaczone dla Funduszu Reprywatyzacji
12:05 PKP CARGO S.A.: Wyrażenie zgody na zawarcie umowy ramowej o współpracy ze spółkami z Grupy AZOTY
12:01 IZOLACJA: Korekta raportu bieżącego nr 10/2022 - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
11:57 IZOLACJA: Korekta raportu bieżąceego 8/2022 - Powołanie Komitetu Audytu
11:49 brak uprawnień Tabela kursów średnich NBP nr 192/A/NBP/2022
11:46 brak uprawnień Sprzedaż węgla w Polsce w VIII wyniosła 4,0 mln ton wobec 4,25 mln ton w VII - ARP
11:42 WIKANA: Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w III kwartałach 2022 r.
11:29 brak uprawnień JSW przywraca produkcję w koksowni ?Przyjaźń?
11:21 brak uprawnień OFE w ramach suwaka przekazały do ZUS aktywa warte 495,4 mln zł - ZUS
11:20 brak uprawnień DZIEŃ NA RYNKACH: W Europie na giełdach 3. sesja ze zwyżką indeksów
11:17 BRASTER S.A.: Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
11:16 DOM DEVELOPMENT S.A.: Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Postanowień Programu VII Opcji
11:14 brak uprawnień Wskaźniki referencyjne - EURIBOR
11:12 brak uprawnień W III kw. ceny transakcyjne mieszkań w największych miastach wyhamowały wzrost, ale nie spadły- AMRON
Fundusze inwestycyjne akcyjne
Charakteryzują się agresywną polityką inwestycyjną. Lokują aktywa przede wszystkim w akcje oraz inne udziałowe papiery wartościowe (prawa do akcji, kwity depozytowe). Uważane są za ryzykowne i podatne na wahania koniunktury rynkowej. Przynoszą ponadprzeciętne wyniki w czasie hossy, generując zazwyczaj straty w czasie załamania rynku.
 
Fundusze inwestycyjne mieszane
Inwestują w różne klasy aktywów, zarówno w instrumenty o charakterze udziałowym (akcje, prawa do akcji), jak i w instrumenty dłużne (obligacje, bony) i inne. Klasycznymi reprezentantami tej kategorii funduszy są fundusze stabilnego wzrostu oraz zrównoważone.
 
Fundusze inwestycyjne dłużne
Inwestują przede wszystkim w papiery wartościowe o stałym dochodzie. Z reguły nie mogą inwestować w udziałowe papiery wartościowe. Ze względu na dominujący w portfelu rodzaj instrumentów dłużnych można wśród nich wyróżnić fundusze papierów skarbowych oraz fundusze papierów korporacyjnych.
 
Fundusze inwestycyjne pieniężne
Zazwyczaj lokują środki wyłącznie w bardzo bezpieczne i łatwo płynne instrumenty finansowe oraz lokaty bankowe. Mogą stanowić alternatywę dla lokat bankowych - cechuje je poziom bezpieczeństwa podobny do zdeponowania środków w banku, ale jednocześnie wykazują się nieco wyższą rentownością.
 
Fundusze inwestycyjne inne
Fundusze o innej niż należące do podstawowych czterech grup polityce inwestycyjnej, m.in. fundusze nieruchomości, aktywów niepublicznych, absolutnego zwrotu, surowcowe czy sekurytyzacyjne.
 
Wartości jednostek funduszy inwestycyjnych z dnia:
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInw$order - 2021.07.22
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
AGIO Akcji PLUS AGIO Akcji PLUS 181,60182,34 -0,41%
ALLIANZ Akcji Globalnych ALLIANZ Akcji Globalnych 175,14173,67 +0,85%
ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek 218,13218,02 +0,05%
ALLIANZ Akcji Rynku Złota ALLIANZ Akcji Rynku Złota 73,0473,34 -0,41%
ALLIANZ Artificial Intelligence ALLIANZ Artificial Intelligence 249,50246,71 +1,13%
ALLIANZ China A-Shares ALLIANZ China A-Shares 123,04122,90 +0,11%
ALLIANZ Europe Equity Growth Select ALLIANZ Europe Equity Growth Select 167,62166,09 +0,92%
ALLIANZ Europejskich Akcji (d.AVIVA) ALLIANZ Europejskich Akcji (d.AVIVA) 93,0892,45 +0,68%
ALLIANZ Global Metals and Mining ALLIANZ Global Metals and Mining 138,50135,97 +1,86%
ALLIANZ Globalnych Akcji (d.AVIVA) ALLIANZ Globalnych Akcji (d.AVIVA) 130,08129,54 +0,42%
ALLIANZ India Equity ALLIANZ India Equity 134,97129,54 +4,19%
ALLIANZ Małych Spółek (d.AVIVA) ALLIANZ Małych Spółek (d.AVIVA) 211,65211,61 +0,02%
ALLIANZ Nowoczesnych Technologii (d.AVIVA) ALLIANZ Nowoczesnych Technologii (d.AVIVA) 215,85215,05 +0,37%
ALLIANZ Polskich Akcji (d.AVIVA) ALLIANZ Polskich Akcji (d.AVIVA) 570,19572,82 -0,46%
ALLIANZ Selektywny ALLIANZ Selektywny 136,67136,77 -0,07%
BPS Akcji BPS Akcji 108,14108,39 -0,23%
BPS Momentum Akcji (w likwidacji) BPS Momentum Akcji (w likwidacji) 1 012,121 011,43 +0,07%
CASPAR Akcji Europejskich A CASPAR Akcji Europejskich A 320,96316,81 +1,31%
CASPAR Akcji Europejskich S CASPAR Akcji Europejskich S 223,85220,95 +1,31%
CASPAR Globalny S CASPAR Globalny S 209,97211,44 -0,70%
ESALIENS Akcji ESALIENS Akcji 417,22412,48 +1,15%
ESALIENS Akcji Globalnych ESALIENS Akcji Globalnych 111,86111,81 +0,04%
ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących 118,28117,73 +0,47%
ESALIENS Małych i Średnich Spółek ESALIENS Małych i Średnich Spółek 184,48182,69 +0,98%
ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii 261,81259,57 +0,86%
ESALIENS Spółek Innowacyjnych ESALIENS Spółek Innowacyjnych 141,10141,48 -0,27%
GENERALI Akcje Małych i Średnich Spółek GENERALI Akcje Małych i Średnich Spółek 143,20142,84 +0,25%
GENERALI Akcje Wzrostu GENERALI Akcje Wzrostu 132,73133,58 -0,64%
GENERALI Akcji Amerykańskich GENERALI Akcji Amerykańskich 184,37183,99 +0,21%
GENERALI Akcji Ekologicznych GENERALI Akcji Ekologicznych 99,4097,93 +1,50%
GENERALI Akcji Europejskich GENERALI Akcji Europejskich 158,82158,20 +0,39%
GENERALI Akcji Rynków Wschodzących GENERALI Akcji Rynków Wschodzących 139,72140,65 -0,66%
GENERALI Akcji: Megatrendy GENERALI Akcji: Megatrendy 217,60216,77 +0,38%
GENERALI Korona Akcje GENERALI Korona Akcje 238,39239,26 -0,36%
GENERALI Surowców GENERALI Surowców 43,9744,06 -0,20%
GENERALI Złota GENERALI Złota 126,44126,33 +0,09%
INVESTOR Akcji INVESTOR Akcji 427,24424,20 +0,72%
INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących 94,7193,85 +0,92%
INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych 182,71180,92 +0,99%
INVESTOR BRIC INVESTOR BRIC 99,5898,46 +1,14%
INVESTOR Fundamentalny Dywidend i Wzrostu INVESTOR Fundamentalny Dywidend i Wzrostu 703,18703,58 -0,06%
INVESTOR Indie i Chiny INVESTOR Indie i Chiny 309,72307,10 +0,85%
INVESTOR Niemcy INVESTOR Niemcy 263,20254,39 +3,46%
INVESTOR Nowych Technologii INVESTOR Nowych Technologii 233,46231,37 +0,90%
INVESTOR Quality INVESTOR Quality 221,77219,95 +0,83%
INVESTOR Rosja INVESTOR Rosja 205,10202,39 +1,34%
INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa 91,3992,09 -0,76%
INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek 72,8972,76 +0,18%
INVESTOR Top Małych i Średnich Spółek INVESTOR Top Małych i Średnich Spółek 390,27389,35 +0,24%
INVESTOR Turcja INVESTOR Turcja 87,0887,27 -0,22%
IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A 198,60197,09 +0,77%
IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B 194,65193,17 +0,77%
IPOPEMA m-INDEKS kat. A IPOPEMA m-INDEKS kat. A 189,98190,14 -0,08%
IPOPEMA m-INDEKS kat. B IPOPEMA m-INDEKS kat. B 173,33173,47 -0,08%
IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.A IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.A 167,13167,94 -0,48%
IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.B IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.B 144,59143,60 +0,69%
IPOPEMA Short Equity kat. A IPOPEMA Short Equity kat. A 64,2463,86 +0,60%
IPOPEMA Short Equity kat. B IPOPEMA Short Equity kat. B 59,2858,93 +0,59%
IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. A IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. A 148,18147,17 +0,69%
IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. B IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. B 144,59143,60 +0,69%
NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji 19,8819,99 -0,55%
NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Amerykańskich NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Amerykańskich 16,5216,53 -0,06%
NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Ameryki Łacińskiej NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Ameryki Łacińskiej 8,078,02 +0,62%
NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Chińskich i Azjatyckich NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Chińskich i Azjatyckich 15,6415,45 +1,23%
NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Europejskich NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Europejskich 12,4212,30 +0,98%
NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Małych Spółek NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Małych Spółek 13,4413,41 +0,22%
NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Nowa Europa NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Nowa Europa 8,628,620,00%
NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Polskich NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Polskich 7,988,02 -0,50%
NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Rynków Rozwiniętych NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Rynków Rozwiniętych 9,939,91 +0,20%
NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Rynków Wschodzących NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Rynków Wschodzących 10,6510,57 +0,76%
NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Średnich Spółek NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Średnich Spółek 11,0211,020,00%
NATIONALE-NEDERLANDEN Globalnych Innowacji NATIONALE-NEDERLANDEN Globalnych Innowacji 15,3515,24 +0,72%
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych 191,14191,65 -0,27%
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania 93,3592,11 +1,35%
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 274,32274,61 -0,11%
NN (L) Japonia NN (L) Japonia 216,85216,87 -0,01%
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących 140,35139,52 +0,59%
NN (L) Spółek Dywidendowych USA NN (L) Spółek Dywidendowych USA 252,92253,44 -0,21%
NN Akcji NN Akcji 375,41376,75 -0,36%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania 189,21189,80 -0,31%
NN Średnich i Małych Spółek NN Średnich i Małych Spółek 281,54281,45 +0,03%
NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek 118,76118,60 +0,13%
NOBLE FUND Akcji Polskich NOBLE FUND Akcji Polskich 149,74149,83 -0,06%
NOVO Akcji NOVO Akcji 143,10141,25 +1,31%
NOVO Globalnego Dochodu (w likwidacji) NOVO Globalnego Dochodu (w likwidacji) 27,2227,36 -0,51%
PKO Akcji Dywidendowych Globalny PKO Akcji Dywidendowych Globalny 139,49139,29 +0,14%
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek PKO Akcji Małych i Średnich Spółek 311,20309,93 +0,41%
PKO Akcji Nowa Europa PKO Akcji Nowa Europa 120,06119,70 +0,30%
PKO Akcji Plus PKO Akcji Plus 96,1596,44 -0,30%
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego PKO Akcji Rynku Amerykańskiego 169,05168,50 +0,33%
PKO Akcji Rynku Europejskiego PKO Akcji Rynku Europejskiego 125,26124,30 +0,77%
PKO Akcji Rynku Japońskiego PKO Akcji Rynku Japońskiego 111,23110,66 +0,52%
PKO Akcji Rynku Polskiego PKO Akcji Rynku Polskiego 104,21104,63 -0,40%
PKO Akcji Rynku Złota PKO Akcji Rynku Złota 175,88176,67 -0,45%
PKO Akcji Rynków Wschodzących PKO Akcji Rynków Wschodzących 112,97112,41 +0,50%
PKO Dóbr Luksusowych Globalny PKO Dóbr Luksusowych Globalny 290,60290,67 -0,02%
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny 117,78117,34 +0,38%
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny 116,38115,43 +0,82%
PKO Medycyny i Demografii Globalny PKO Medycyny i Demografii Globalny 148,81148,86 -0,03%
PKO Surowców Globalny PKO Surowców Globalny 195,01195,38 -0,19%
PKO Technologii i Innowacji Globalny PKO Technologii i Innowacji Globalny 401,51400,59 +0,23%
PZU Akcji Krakowiak PZU Akcji Krakowiak 82,6582,79 -0,17%
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 53,5753,33 +0,45%
PZU Akcji Polskich PZU Akcji Polskich 66,2366,28 -0,08%
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 64,8364,60 +0,36%
PZU Akcji Rynków Wschodzących PZU Akcji Rynków Wschodzących 63,0262,62 +0,64%
PZU Aktywny Globalny PZU Aktywny Globalny 52,3052,20 +0,19%
PZU Medyczny PZU Medyczny 83,1182,90 +0,25%
QUERCUS Agresywny QUERCUS Agresywny 276,17277,06 -0,32%
QUERCUS Global Growth QUERCUS Global Growth 145,03145,13 -0,07%
QUERCUS lev QUERCUS lev 57,5458,24 -1,20%
QUERCUS short QUERCUS short 54,7654,41 +0,64%
ROCKBRIDGE Akcji ROCKBRIDGE Akcji 312,21313,62 -0,45%
ROCKBRIDGE Akcji Globalnych ROCKBRIDGE Akcji Globalnych 225,88224,35 +0,68%
ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek 58,8458,78 +0,10%
ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących 74,9075,07 -0,23%
ROCKBRIDGE Gier i Innowacji ROCKBRIDGE Gier i Innowacji 165,03164,62 +0,25%
SKARBIEC Akcja SKARBIEC Akcja 336,57338,34 -0,52%
SKARBIEC Emerging Markets Opportunities SKARBIEC Emerging Markets Opportunities 181,20180,12 +0,60%
SKARBIEC Małych i Średnich Spółek SKARBIEC Małych i Średnich Spółek 191,78192,32 -0,28%
SKARBIEC Nowej Generacji SKARBIEC Nowej Generacji 275,97273,77 +0,80%
SKARBIEC Spółek Wzrostowych SKARBIEC Spółek Wzrostowych 285,51280,98 +1,61%
SKARBIEC Top Brands SKARBIEC Top Brands 303,30300,32 +0,99%
SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO 207,18204,19 +1,46%
SKARBIEC Value SKARBIEC Value 139,70140,07 -0,26%
SUPERFUND Akcyjny SUPERFUND Akcyjny 111,90111,02 +0,79%
UNIQA Akcji UNIQA Akcji 137,09137,58 -0,36%
UNIQA Akcji Amerykańskich UNIQA Akcji Amerykańskich 165,05164,05 +0,61%
UNIQA Akcji Europejskich ESG UNIQA Akcji Europejskich ESG 123,58121,91 +1,37%
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek 170,35170,59 -0,14%
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących UNIQA Akcji Rynków Wschodzących 116,93116,01 +0,79%
UNIQA Globalnej Makroalokacji UNIQA Globalnej Makroalokacji 115,80115,51 +0,25%
UNIQA Globalny Akcji UNIQA Globalny Akcji 133,45132,97 +0,36%
UNIQA Selective Equity UNIQA Selective Equity 297,18292,24 +1,69%
UNIQA Selektywny Akcji Polskich UNIQA Selektywny Akcji Polskich 164,81165,44 -0,38%
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInwzmiana - 2021.07.22
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
AGIO Stabilny PLUS AGIO Stabilny PLUS 117,78118,02 -0,20%
ALLIANZ Aktywnej Alokacji ALLIANZ Aktywnej Alokacji 144,76144,71 +0,03%
ALLIANZ Defensywna Multistrategia ALLIANZ Defensywna Multistrategia 118,54118,36 +0,15%
ALLIANZ Dochodowy Income and Growth ALLIANZ Dochodowy Income and Growth 118,67118,31 +0,30%
ALLIANZ Dynamiczna Multistrategia ALLIANZ Dynamiczna Multistrategia 156,34155,19 +0,74%
ALLIANZ Globalnej Aktywnej Alokacji (d.AVIVA) ALLIANZ Globalnej Aktywnej Alokacji (d.AVIVA) 145,66145,31 +0,24%
ALLIANZ Globalny Stabilnego Dochodu ALLIANZ Globalny Stabilnego Dochodu 129,22128,72 +0,39%
ALLIANZ Globalnych Strategii (d.AVIVA) ALLIANZ Globalnych Strategii (d.AVIVA) 104,45103,91 +0,52%
ALLIANZ Kapitał Plus (d.AVIVA) ALLIANZ Kapitał Plus (d.AVIVA) 194,30194,25 +0,03%
ALLIANZ Stabilnego Inwestowania (d.Aviva) ALLIANZ Stabilnego Inwestowania (d.Aviva) 294,28294,74 -0,16%
ALLIANZ Stabilnego Wzrostu ALLIANZ Stabilnego Wzrostu 155,36155,38 -0,01%
ALLIANZ Zbalansowana Multistrategia ALLIANZ Zbalansowana Multistrategia 136,80136,13 +0,49%
ALLIANZ Zrównoważony (d.AVIVA) ALLIANZ Zrównoważony (d.AVIVA) 135,81136,14 -0,24%
BALTIC Makro Alokacji B BALTIC Makro Alokacji B 105,30105,65 -0,33%
BALTIC Makro Alokacji Plus B BALTIC Makro Alokacji Plus B 113,55114,10 -0,48%
BPS Stabilnego Wzrostu BPS Stabilnego Wzrostu 125,82125,88 -0,05%
CASPAR Stabilny A CASPAR Stabilny A 136,81137,22 -0,30%
CASPAR Stabilny S CASPAR Stabilny S 132,90133,29 -0,29%
ESALIENS Senior FIO ESALIENS Senior FIO 319,53319,11 +0,13%
ESALIENS Stabilny ESALIENS Stabilny 112,17112,06 +0,10%
GENERALI Korona Zrównoważony GENERALI Korona Zrównoważony 386,33386,87 -0,14%
GENERALI Stabilny Wzrost GENERALI Stabilny Wzrost 209,84210,19 -0,17%
INVESTOR Akumulacji Kapitału INVESTOR Akumulacji Kapitału 104,07104,01 +0,06%
INVESTOR Zabezpieczenia Emerytalnego INVESTOR Zabezpieczenia Emerytalnego 44,6344,56 +0,16%
INVESTOR Zrównoważony INVESTOR Zrównoważony 855,92853,06 +0,34%
NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Europy Środkowej i Wschodniej NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Europy Środkowej i Wschodniej 11,3411,35 -0,09%
NATIONALE-NEDERLANDEN Aktywnej Alokacji NATIONALE-NEDERLANDEN Aktywnej Alokacji 9,919,94 -0,30%
NATIONALE-NEDERLANDEN Multistrategia NATIONALE-NEDERLANDEN Multistrategia 10,2210,20 +0,20%
NATIONALE-NEDERLANDEN Ochrony Wzrostu NATIONALE-NEDERLANDEN Ochrony Wzrostu 7,917,910,00%
NATIONALE-NEDERLANDEN Stabilnego Wzrostu NATIONALE-NEDERLANDEN Stabilnego Wzrostu 18,6218,66 -0,21%
NATIONALE-NEDERLANDEN Zrównoważony Azjatycki NATIONALE-NEDERLANDEN Zrównoważony Azjatycki 17,2617,16 +0,58%
NN Stabilnego Wzrostu NN Stabilnego Wzrostu 303,67304,17 -0,16%
NN Zrównoważony NN Zrównoważony 384,69385,59 -0,23%
NOBLE FUND Akcji Amerykańskich NOBLE FUND Akcji Amerykańskich 136,49136,44 +0,04%
NOBLE FUND Akcji Europejskich NOBLE FUND Akcji Europejskich 162,24161,35 +0,55%
NOBLE FUND Emerytalny NOBLE FUND Emerytalny 149,07149,070,00%
NOBLE FUND Stabilny NOBLE FUND Stabilny 163,06162,98 +0,05%
NOBLE FUND Strategii Mieszanych NOBLE FUND Strategii Mieszanych 50,8950,72 +0,34%
NOVO Aktywnej Alokacji NOVO Aktywnej Alokacji 80,1679,70 +0,58%
NOVO Stabilnego Wzrostu NOVO Stabilnego Wzrostu 205,13204,36 +0,38%
NOVO Zrównoważonego Wzrostu NOVO Zrównoważonego Wzrostu 172,72171,35 +0,80%
PKO Stabilnego Wzrostu PKO Stabilnego Wzrostu 170,35170,59 -0,14%
PKO Strategicznej Alokacji PKO Strategicznej Alokacji 101,48101,57 -0,09%
PKO Zrównoważony PKO Zrównoważony 147,11147,33 -0,15%
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek 132,07132,14 -0,05%
PZU Zrównoważony PZU Zrównoważony 75,8475,82 +0,03%
QUERCUS Stabilny QUERCUS Stabilny 129,92129,83 +0,07%
ROCKBRIDGE Stabilnego Wzrostu ROCKBRIDGE Stabilnego Wzrostu 18,6118,63 -0,11%
ROCKBRIDGE Zrównoważony ROCKBRIDGE Zrównoważony 2,272,270,00%
SKARBIEC III Filar SKARBIEC III Filar 216,94217,12 -0,08%
SKARBIEC Top Funduszy Stabilnych SFIO SKARBIEC Top Funduszy Stabilnych SFIO 210,93209,65 +0,61%
SKARBIEC Waga SKARBIEC Waga 302,92303,07 -0,05%
UNIQA Makroalokacji UNIQA Makroalokacji 149,23148,51 +0,48%
UNIQA Stabilnego Wzrostu UNIQA Stabilnego Wzrostu 114,83114,77 +0,05%
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInwzmiana - 2021.07.22
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
AGIO Dochodowy PLUS AGIO Dochodowy PLUS 106,20106,19 +0,01%
AGIO Kapitał PLUS AGIO Kapitał PLUS 131,97131,970,00%
ALLIANZ Dochodowy (d.AVIVA) ALLIANZ Dochodowy (d.AVIVA) 110,59110,590,00%
ALLIANZ Dłużnych Papierów Korporacyjnych (d.AVIVA) ALLIANZ Dłużnych Papierów Korporacyjnych (d.AVIVA) 141,43141,45 -0,01%
ALLIANZ Globalny Obligacji (d.AVIVA) ALLIANZ Globalny Obligacji (d.AVIVA) 244,71244,91 -0,08%
ALLIANZ Obligacji Dynamiczny (d.AVIVA) ALLIANZ Obligacji Dynamiczny (d.AVIVA) 162,57162,70 -0,08%
ALLIANZ Obligacji Globalnych ALLIANZ Obligacji Globalnych 115,82115,77 +0,04%
ALLIANZ Obligacji Inflacyjnych ALLIANZ Obligacji Inflacyjnych 117,28117,23 +0,04%
ALLIANZ Obligacji Plus ALLIANZ Obligacji Plus 176,62176,61 +0,01%
ALLIANZ PIMCO Emerging Local Bond ALLIANZ PIMCO Emerging Local Bond 98,5298,20 +0,33%
ALLIANZ PIMCO Emerging Markets Bond ESG ALLIANZ PIMCO Emerging Markets Bond ESG 114,20114,09 +0,10%
ALLIANZ PIMCO ESG Income ALLIANZ PIMCO ESG Income 101,05101,36 -0,31%
ALLIANZ PIMCO Global Bond ESG ALLIANZ PIMCO Global Bond ESG 109,84109,68 +0,15%
ALLIANZ PIMCO Global High Yield Bond ALLIANZ PIMCO Global High Yield Bond 119,70119,61 +0,08%
ALLIANZ PIMCO Income ALLIANZ PIMCO Income 116,08116,01 +0,06%
ALLIANZ Polskich Obligacji Skarbowych ALLIANZ Polskich Obligacji Skarbowych 154,55154,65 -0,06%
BALTIC Makro Obligacji B BALTIC Makro Obligacji B 99,5999,60 -0,01%
BPS Obligacji BPS Obligacji 148,07148,08 -0,01%
BPS Obligacji Korporacyjnych (w likwidacji) BPS Obligacji Korporacyjnych (w likwidacji) 1 219,851 219,86 -0,00%
BPS Spokojna Inwestycja BPS Spokojna Inwestycja 1 079,461 079,460,00%
ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych 113,96113,89 +0,06%
ESALIENS Konserwatywny ESALIENS Konserwatywny 282,99282,97 +0,01%
ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych 105,52105,14 +0,36%
ESALIENS Obligacji ESALIENS Obligacji 311,22311,27 -0,02%
GENERALI Konserwatywny GENERALI Konserwatywny 196,05195,82 +0,12%
GENERALI Korona Obligacje GENERALI Korona Obligacje 386,02386,19 -0,04%
GENERALI Obligacje Aktywny GENERALI Obligacje Aktywny 172,37172,43 -0,03%
GENERALI Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące GENERALI Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące 111,14110,98 +0,14%
GENERALI Oszczędnościowy GENERALI Oszczędnościowy 129,43129,430,00%
INVESTOR Bezpiecznego Wzrostu INVESTOR Bezpiecznego Wzrostu 103,26103,260,00%
INVESTOR Obligacji INVESTOR Obligacji 366,89367,03 -0,04%
INVESTOR Obligacji Rynków Wschodzących Plus INVESTOR Obligacji Rynków Wschodzących Plus 98,6998,67 +0,02%
IPOPEMA Dłużny kat. A IPOPEMA Dłużny kat. A 121,38121,25 +0,11%
IPOPEMA Dłużny kat. B IPOPEMA Dłużny kat. B 119,64119,52 +0,10%
IPOPEMA Obligacji kat. A IPOPEMA Obligacji kat. A 145,73145,71 +0,01%
IPOPEMA Obligacji kat. B IPOPEMA Obligacji kat. B 142,26142,25 +0,01%
IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych kat.A IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych kat.A 110,82110,64 +0,16%
IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych kat.B IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych kat.B 110,14109,96 +0,16%
NATIONALE-NEDERLANDEN Obligacji Plus NATIONALE-NEDERLANDEN Obligacji Plus 17,8617,87 -0,06%
NATIONALE-NEDERLANDEN Obligacji Skarbowych NATIONALE-NEDERLANDEN Obligacji Skarbowych 22,7922,78 +0,04%
NATIONALE-NEDERLANDEN Obligacji Światowych NATIONALE-NEDERLANDEN Obligacji Światowych 13,5113,52 -0,07%
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 200,35200,18 +0,08%
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących 87,6087,35 +0,29%
NN Obligacji NN Obligacji 352,58352,88 -0,08%
NOBLE FUND Obligacji NOBLE FUND Obligacji 125,95126,12 -0,13%
NOBLE FUND Strategii Dłużnych NOBLE FUND Strategii Dłużnych 104,57104,570,00%
NOVO Obligacji Przedsiębiorstw NOVO Obligacji Przedsiębiorstw 236,26236,19 +0,03%
PKO Gamma Plus PKO Gamma Plus 99,7999,78 +0,01%
PKO Obligacji Długoterminowych PKO Obligacji Długoterminowych 223,82223,81 +0,00%
PKO Obligacji Globalny PKO Obligacji Globalny 103,63103,67 -0,04%
PKO Papierów Dłużnych Plus PKO Papierów Dłużnych Plus 177,02177,04 -0,01%
PKO Papierów Dłużnych USD PKO Papierów Dłużnych USD 113,98114,63 -0,57%
PZU Dłużny Aktywny PZU Dłużny Aktywny 58,5058,52 -0,03%
PZU Dłużny Rynków Wschodzących PZU Dłużny Rynków Wschodzących 53,2453,240,00%
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 54,8654,85 +0,02%
PZU Papierów Dłużnych Polonez PZU Papierów Dłużnych Polonez 186,05186,12 -0,04%
QUERCUS Obligacji Skarbowych QUERCUS Obligacji Skarbowych 83,0183,19 -0,22%
QUERCUS Ochrony Kapitału QUERCUS Ochrony Kapitału 156,67156,68 -0,01%
ROCKBRIDGE Obligacji ROCKBRIDGE Obligacji 325,93325,95 -0,01%
ROCKBRIDGE Obligacji 2 ROCKBRIDGE Obligacji 2 3 859,093 859,15 -0,00%
ROCKBRIDGE Obligacji Korporacyjnych ROCKBRIDGE Obligacji Korporacyjnych 15,8215,81 +0,06%
SKARBIEC Dłużny Uniwersalny SKARBIEC Dłużny Uniwersalny 38,0438,10 -0,16%
SKARBIEC Global High Yield Bond SKARBIEC Global High Yield Bond 129,23129,06 +0,13%
SKARBIEC Obligacja SKARBIEC Obligacja 338,06338,47 -0,12%
SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu 145,20145,35 -0,10%
SUPERFUND Obligacyjny SUPERFUND Obligacyjny 115,64115,61 +0,03%
UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych 109,93110,13 -0,18%
UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych 106,77106,73 +0,04%
UNIQA Obligacji UNIQA Obligacji 147,36147,38 -0,01%
UNIQA Obligacji Korporacyjnych UNIQA Obligacji Korporacyjnych 135,18135,19 -0,01%
UNIQA Ostrożnego Inwestowania UNIQA Ostrożnego Inwestowania 129,08129,09 -0,01%
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInwzmiana - 2021.07.22
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
ALLIANZ Konserwatywny ALLIANZ Konserwatywny 161,30161,36 -0,04%
ALLIANZ Niskiego Ryzyka (d.AVIVA) ALLIANZ Niskiego Ryzyka (d.AVIVA) 184,09184,090,00%
ALLIANZ Trezor ALLIANZ Trezor 104,29104,30 -0,01%
BPS Dłużny (w likwidacji) BPS Dłużny (w likwidacji) 1 168,551 168,30 +0,02%
BPS Konserwatywny BPS Konserwatywny 141,56141,55 +0,01%
GAMMA GAMMA 268,99268,94 +0,02%
GENERALI Aktywny Dochodowy GENERALI Aktywny Dochodowy 116,95116,950,00%
GENERALI Korona Dochodowy GENERALI Korona Dochodowy 237,69237,71 -0,01%
GENERALI Profit Plus GENERALI Profit Plus 1 860,121 859,90 +0,01%
INVESTOR Dochodowy INVESTOR Dochodowy 138,21138,20 +0,01%
INVESTOR Oszczędnościowy INVESTOR Oszczędnościowy 266,87266,91 -0,02%
IPOPEMA Konserwatywny kat. A IPOPEMA Konserwatywny kat. A 121,31121,03 +0,23%
IPOPEMA Konserwatywny kat. B IPOPEMA Konserwatywny kat. B 118,51118,23 +0,24%
NATIONALE-NEDERLANDEN Konserwatywny NATIONALE-NEDERLANDEN Konserwatywny 17,9917,98 +0,06%
NATIONALE-NEDERLANDEN Konserwatywny Plus NATIONALE-NEDERLANDEN Konserwatywny Plus 15,9415,93 +0,06%
NN (L) Konserwatywny Plus NN (L) Konserwatywny Plus 119,86119,85 +0,01%
NN (L) Obligacji Plus NN (L) Obligacji Plus 111,45111,52 -0,06%
NN Konserwatywny NN Konserwatywny 274,27274,28 -0,00%
NN Krótkoterminowych Obligacji NN Krótkoterminowych Obligacji 141,77141,84 -0,05%
NOBLE FUND Konserwatywny NOBLE FUND Konserwatywny 154,32154,23 +0,06%
NOVO Konserwatywny Oszczędnościowy NOVO Konserwatywny Oszczędnościowy 148,28148,36 -0,05%
NOVO Papierów Dłużnych NOVO Papierów Dłużnych 187,18187,32 -0,07%
PKO Obligacji Skarbowych PKO Obligacji Skarbowych 2 200,582 200,77 -0,01%
PKO Obligacji Skarbowych Plus-FIO PKO Obligacji Skarbowych Plus-FIO 11,8111,810,00%
PZU FIO Ochrony Majątku PZU FIO Ochrony Majątku 61,6861,680,00%
PZU Obligacji Krótkoterminowych PZU Obligacji Krótkoterminowych 81,2481,240,00%
PZU SEJF+ PZU SEJF+ 67,3167,310,00%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 76,6876,73 -0,07%
ROCKBRIDGE Dłużny ROCKBRIDGE Dłużny 37,8937,88 +0,03%
ROCKBRIDGE Lokata Plus ROCKBRIDGE Lokata Plus 116,53116,54 -0,01%
SKARBIEC Konserwatywny SKARBIEC Konserwatywny 360,91361,14 -0,06%
SKARBIEC Krótkoterminowy SKARBIEC Krótkoterminowy 114,03114,17 -0,12%
SUPERFUND Spokojna Inwestycja SUPERFUND Spokojna Inwestycja 123,04123,02 +0,02%
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus 1 753,481 753,27 +0,01%
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInwzmiana - 2021.07.22
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
ALLIANZ Optymalnego Wzrostu (d.AVIVA) ALLIANZ Optymalnego Wzrostu (d.AVIVA) 122,23121,87 +0,30%
INVESTOR Gold Otwarty INVESTOR Gold Otwarty 169,85170,17 -0,19%
NN (L) Indeks Surowców NN (L) Indeks Surowców 194,75193,31 +0,74%
NN (L) Multi Factor NN (L) Multi Factor 162,54162,73 -0,12%
NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji 128,85128,53 +0,25%
NN (L) Total Return NN (L) Total Return 98,0698,060,00%
QUERCUS Global Balanced QUERCUS Global Balanced 151,86151,68 +0,12%
QUERCUS Gold QUERCUS Gold 62,6062,58 +0,03%
ROCKBRIDGE Growth Leaders ROCKBRIDGE Growth Leaders 95,0195,31 -0,31%
ROCKBRIDGE Value Leaders ROCKBRIDGE Value Leaders 152,17152,13 +0,03%
SKARBIEC Market Neutral SKARBIEC Market Neutral 135,53134,63 +0,67%
SKARBIEC Market Opportunities SKARBIEC Market Opportunities 180,91181,24 -0,18%
SKARBIEC Rynków Surowcowych SKARBIEC Rynków Surowcowych 45,9745,66 +0,68%
SUPERFUND Alternatywny SUPERFUND Alternatywny 100,39100,73 -0,34%
SUPERFUND GoldFund SUPERFUND GoldFund 494,75495,41 -0,13%
SUPERFUND GoldFuture SUPERFUND GoldFuture 693,87692,67 +0,17%
SUPERFUND GREEN SUPERFUND GREEN 930,10925,34 +0,51%
SUPERFUND RED SUPERFUND RED 429,49428,62 +0,20%
SUPERFUND Silver Powiązany SFIO SUPERFUND Silver Powiązany SFIO 85,5084,17 +1,58%