info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.20, godz. 04:00
kontakt

Komunikaty

2024.05.19
22:01  brak uprawnień Skrót wiadomości: sobota-niedziela, 18-19 maja
21:47  brak uprawnień Rosyjski sąd wydał nakaz konfiskaty aktywów UniCredit i Deutsche Bank
21:43  brak uprawnień PKP Intercity planuje rozstrzygnięcie w ciągu 2-3 tygodni przetargu na 35 pociągów hybrydowych
21:06 MOVIE GAMES S.A.: MOVIE GAMES S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15:50 Software Mansion S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Software Mansion S.A.
15:49  brak uprawnień SOFTWARE MANSION SA (14/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Software Mansion S.A.
14:26 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
2024.05.18
15:42  brak uprawnień KPRM: Narodowy Program Odstraszania i Obrony ? Tarcza Wschód (komunikat)
13:07  brak uprawnień MI nie planuje przedłużenia umowy ze Stalexportem na zarządzanie A4 Katowice-Kraków
09:04 ECNOLOGY GROUP S.A.: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie Art. 19 MAR
2024.05.17
23:42 QUBICGAMES S.A.: Nabycie akcji własnych w dniach 16-17 maja 2024 roku
22:28 POLICE: Informacja o zaprzestaniu publikacji skonsolidowanych wolumenów produkcyjnych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.
22:25 PUŁAWY: Informacja o zaprzestaniu publikacji skonsolidowanych wolumenów produkcyjnych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
 brak uprawnień GLOBAL HYDROGEN SA (7/2024) Korekta raportu rocznego za 2023 rok
22:24 GRUPA AZOTY SA: Informacja o zaprzestaniu publikacji skonsolidowanych wolumenów produkcyjnych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty
Fundusze inwestycyjne akcyjne
Charakteryzują się agresywną polityką inwestycyjną. Lokują aktywa przede wszystkim w akcje oraz inne udziałowe papiery wartościowe (prawa do akcji, kwity depozytowe). Uważane są za ryzykowne i podatne na wahania koniunktury rynkowej. Przynoszą ponadprzeciętne wyniki w czasie hossy, generując zazwyczaj straty w czasie załamania rynku.
 
Fundusze inwestycyjne mieszane
Inwestują w różne klasy aktywów, zarówno w instrumenty o charakterze udziałowym (akcje, prawa do akcji), jak i w instrumenty dłużne (obligacje, bony) i inne. Klasycznymi reprezentantami tej kategorii funduszy są fundusze stabilnego wzrostu oraz zrównoważone.
 
Fundusze inwestycyjne dłużne
Inwestują przede wszystkim w papiery wartościowe o stałym dochodzie. Z reguły nie mogą inwestować w udziałowe papiery wartościowe. Ze względu na dominujący w portfelu rodzaj instrumentów dłużnych można wśród nich wyróżnić fundusze papierów skarbowych oraz fundusze papierów korporacyjnych.
 
Fundusze inwestycyjne pieniężne
Zazwyczaj lokują środki wyłącznie w bardzo bezpieczne i łatwo płynne instrumenty finansowe oraz lokaty bankowe. Mogą stanowić alternatywę dla lokat bankowych - cechuje je poziom bezpieczeństwa podobny do zdeponowania środków w banku, ale jednocześnie wykazują się nieco wyższą rentownością.
 
Fundusze inwestycyjne inne
Fundusze o innej niż należące do podstawowych czterech grup polityce inwestycyjnej, m.in. fundusze nieruchomości, aktywów niepublicznych, absolutnego zwrotu, surowcowe czy sekurytyzacyjne.
 
Wartości jednostek funduszy inwestycyjnych z dnia:
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInw$order - 2021.07.14
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
AGIO Akcji Globalnych AGIO Akcji Globalnych 1 849,091 835,69 +0,73%
AGIO Akcji MiŚ Spółek AGIO Akcji MiŚ Spółek 1 459,921 444,97 +1,03%
AGIO Akcji PLUS AGIO Akcji PLUS 183,90182,99 +0,50%
ALLIANZ Akcji Globalnych ALLIANZ Akcji Globalnych 175,56176,30 -0,42%
ALLIANZ Akcji MiŚ Spółek ALLIANZ Akcji MiŚ Spółek 220,37220,24 +0,06%
ALLIANZ Artificial Intelligence ALLIANZ Artificial Intelligence 251,02254,12 -1,22%
ALLIANZ China A-Shares ALLIANZ China A-Shares 121,66122,96 -1,06%
ALLIANZ Europe Equity Growth Select ALLIANZ Europe Equity Growth Select 167,76167,85 -0,05%
ALLIANZ Europejskich Akcji (d.AVIVA) ALLIANZ Europejskich Akcji (d.AVIVA) 93,7993,73 +0,06%
ALLIANZ Globalnych Akcji (d.AVIVA) ALLIANZ Globalnych Akcji (d.AVIVA) 130,55130,86 -0,24%
ALLIANZ India Equity ALLIANZ India Equity 129,73129,63 +0,08%
ALLIANZ Małych Spółek (d.AVIVA) ALLIANZ Małych Spółek (d.AVIVA) 213,88213,15 +0,34%
ALLIANZ Nowoczesnych Technologii (d.AVIVA) ALLIANZ Nowoczesnych Technologii (d.AVIVA) 218,83219,00 -0,08%
ALLIANZ Polskich Akcji (d.AVIVA) ALLIANZ Polskich Akcji (d.AVIVA) 575,13574,27 +0,15%
ALLIANZ Selektywny ALLIANZ Selektywny 137,54137,70 -0,12%
BPS Akcji BPS Akcji 109,37108,92 +0,41%
BPS Momentum Akcji (w likwidacji) BPS Momentum Akcji (w likwidacji) 1 021,551 017,35 +0,41%
CASPAR Akcji Europejskich A CASPAR Akcji Europejskich A 322,89321,14 +0,54%
CASPAR Akcji Europejskich S CASPAR Akcji Europejskich S 225,18223,96 +0,54%
CASPAR Globalny S CASPAR Globalny S 206,65208,00 -0,65%
ESALIENS Akcji ESALIENS Akcji 416,58416,74 -0,04%
ESALIENS Akcji Globalnych ESALIENS Akcji Globalnych 113,13113,45 -0,28%
ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących 119,27119,50 -0,19%
ESALIENS Małych i Średnich Spółek ESALIENS Małych i Średnich Spółek 186,39186,98 -0,32%
ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii 258,25257,01 +0,48%
ESALIENS Spółek Innowacyjnych ESALIENS Spółek Innowacyjnych 142,72143,46 -0,52%
GENERALI Akcje Małych i Średnich Spółek GENERALI Akcje Małych i Średnich Spółek 144,06143,77 +0,20%
GENERALI Akcje Wzrostu GENERALI Akcje Wzrostu 133,58133,68 -0,07%
GENERALI Akcji Amerykańskich GENERALI Akcji Amerykańskich 185,52184,74 +0,42%
GENERALI Akcji Ekologicznych Europejskich GENERALI Akcji Ekologicznych Europejskich 101,16101,160,00%
GENERALI Akcji Europejskich GENERALI Akcji Europejskich 161,42161,09 +0,20%
GENERALI Akcji Rynków Wschodzących GENERALI Akcji Rynków Wschodzących 140,80140,50 +0,21%
GENERALI Akcji: Megatrendy GENERALI Akcji: Megatrendy 217,31218,09 -0,36%
GENERALI Korona Akcje GENERALI Korona Akcje 240,45240,05 +0,17%
GENERALI Surowców GENERALI Surowców 44,2843,35 +2,15%
GENERALI Złota GENERALI Złota 128,18127,70 +0,38%
GOLDMAN SACHS Akcji GOLDMAN SACHS Akcji 379,98378,70 +0,34%
GOLDMAN SACHS Europejski Spółek Dywidendowych GOLDMAN SACHS Europejski Spółek Dywidendowych 194,95195,35 -0,20%
GOLDMAN SACHS Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania GOLDMAN SACHS Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania 92,2292,83 -0,66%
GOLDMAN SACHS Globalny Spółek Dywidendowych GOLDMAN SACHS Globalny Spółek Dywidendowych 277,25277,28 -0,01%
GOLDMAN SACHS Japonia GOLDMAN SACHS Japonia 224,11225,69 -0,70%
GOLDMAN SACHS Polski Odpowiedzialnego Inwestowania GOLDMAN SACHS Polski Odpowiedzialnego Inwestowania 191,46190,98 +0,25%
GOLDMAN SACHS Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących GOLDMAN SACHS Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących 141,70141,58 +0,08%
GOLDMAN SACHS Spółek Dywidendowych USA GOLDMAN SACHS Spółek Dywidendowych USA 254,20253,65 +0,22%
GOLDMAN SACHS Średnich i Małych Spółek GOLDMAN SACHS Średnich i Małych Spółek 284,87283,77 +0,39%
INVESTOR Akcji INVESTOR Akcji 425,10428,08 -0,70%
INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych 179,97182,19 -1,22%
INVESTOR Fundamentalny Dywidend i Wzrostu INVESTOR Fundamentalny Dywidend i Wzrostu 702,00702,21 -0,03%
INVESTOR Indie i Chiny INVESTOR Indie i Chiny 310,31309,16 +0,37%
INVESTOR Niemcy INVESTOR Niemcy 266,64267,56 -0,34%
INVESTOR Nowych Technologii INVESTOR Nowych Technologii 229,99232,68 -1,16%
INVESTOR Quality INVESTOR Quality 221,27220,59 +0,31%
INVESTOR Rosja INVESTOR Rosja 209,44207,77 +0,80%
INVESTOR Rynków Wschodzących INVESTOR Rynków Wschodzących 100,89100,51 +0,38%
INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa 91,3391,68 -0,38%
INVESTOR Surowcowy INVESTOR Surowcowy 95,8395,45 +0,40%
INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek 72,8373,08 -0,34%
INVESTOR Top Małych i Średnich Spółek INVESTOR Top Małych i Średnich Spółek 391,47391,40 +0,02%
INVESTOR Turcja INVESTOR Turcja 87,8086,26 +1,79%
IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A 195,05196,64 -0,81%
IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B 191,17192,73 -0,81%
IPOPEMA m-INDEKS FIO kat.A (w likwidacji) IPOPEMA m-INDEKS FIO kat.A (w likwidacji) 192,20190,98 +0,64%
IPOPEMA m-INDEKS FIO kat.B (w likwidacji) IPOPEMA m-INDEKS FIO kat.B (w likwidacji) 175,37174,26 +0,64%
IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.A IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.A 168,92168,62 +0,18%
IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.B IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.B 145,25144,85 +0,28%
IPOPEMA Zrównoważony Inwestycji Globalnych kat. A IPOPEMA Zrównoważony Inwestycji Globalnych kat. A 63,5863,71 -0,20%
IPOPEMA Zrównoważony Inwestycji Globalnych kat. B IPOPEMA Zrównoważony Inwestycji Globalnych kat. B 58,6758,79 -0,20%
IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. A IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. A 148,86148,45 +0,28%
IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. B IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. B 145,25144,85 +0,28%
NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Ameryki Łacińskiej NATIONALE-NEDERLANDEN  Akcji Ameryki Łacińskiej 8,258,14 +1,35%
NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Europejskich NATIONALE-NEDERLANDEN  Akcji Europejskich 12,4512,47 -0,16%
NATIONALE-NEDERLANDEN Globalnych Innowacji NATIONALE-NEDERLANDEN  Globalnych Innowacji 15,3815,45 -0,45%
NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek 120,11120,64 -0,44%
NOBLE FUND Akcji Polskich NOBLE FUND Akcji Polskich 151,64151,21 +0,28%
NOVO Akcji NOVO Akcji 144,79143,40 +0,97%
NOVO Globalnego Dochodu (w likwidacji) NOVO Globalnego Dochodu (w likwidacji) 28,0027,84 +0,57%
PKO Akcji Dywidendowych Globalny PKO Akcji Dywidendowych Globalny 141,19141,35 -0,11%
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek PKO Akcji Małych i Średnich Spółek 314,01313,29 +0,23%
PKO Akcji Nowa Europa PKO Akcji Nowa Europa 121,76121,36 +0,33%
PKO Akcji Polskich Plus PKO Akcji Polskich Plus 97,2697,06 +0,21%
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego PKO Akcji Rynku Amerykańskiego 169,41169,50 -0,05%
PKO Akcji Rynku Japońskiego PKO Akcji Rynku Japońskiego 113,71113,60 +0,10%
PKO Akcji Rynku Polskiego PKO Akcji Rynku Polskiego 105,44105,15 +0,28%
PKO Akcji Rynku Złota PKO Akcji Rynku Złota 184,26182,76 +0,82%
PKO Akcji Rynków Wschodzących PKO Akcji Rynków Wschodzących 114,40113,98 +0,37%
PKO Akcji Strefy Euro PKO Akcji Strefy Euro 126,53126,34 +0,15%
PKO Dóbr Luksusowych Globalny PKO Dóbr Luksusowych Globalny 294,39294,10 +0,10%
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny 118,39118,53 -0,12%
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny 116,75117,10 -0,30%
PKO Medycyny i Demografii Globalny PKO Medycyny i Demografii Globalny 149,50149,82 -0,21%
PKO Surowców Globalny PKO Surowców Globalny 202,62202,78 -0,08%
PKO Technologii i Innowacji Globalny PKO Technologii i Innowacji Globalny 404,15404,99 -0,21%
PZU Akcji Globalnych Trendów PZU Akcji Globalnych Trendów 63,3163,42 -0,17%
PZU Akcji Krakowiak PZU Akcji Krakowiak 83,2883,25 +0,04%
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 53,7853,48 +0,56%
PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju 65,3065,29 +0,02%
PZU Akcji Polskich PZU Akcji Polskich 66,5066,34 +0,24%
PZU Medyczny PZU Medyczny 82,8282,87 -0,06%
QUERCUS Agresywny QUERCUS Agresywny 280,33279,65 +0,24%
QUERCUS Global Growth QUERCUS Global Growth 146,08146,09 -0,01%
QUERCUS lev QUERCUS lev 59,0458,79 +0,43%
QUERCUS short QUERCUS short 54,1054,22 -0,22%
ROCKBRIDGE Akcji ROCKBRIDGE Akcji 316,32316,48 -0,05%
ROCKBRIDGE Akcji Globalnych ROCKBRIDGE Akcji Globalnych 226,63227,89 -0,55%
ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek 59,2459,05 +0,32%
ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących 76,3476,20 +0,18%
ROCKBRIDGE Gier i Innowacji ROCKBRIDGE Gier i Innowacji 167,38166,60 +0,47%
ROCKBRIDGE Growth Leaders ROCKBRIDGE Growth Leaders 96,1796,23 -0,06%
ROCKBRIDGE NEO Akcji ROCKBRIDGE NEO Akcji 20,1720,08 +0,45%
ROCKBRIDGE NEO Akcji Amerykańskich ROCKBRIDGE NEO Akcji Amerykańskich 16,5216,58 -0,36%
ROCKBRIDGE NEO Akcji Chińskich i Azjatyckich ROCKBRIDGE NEO Akcji Chińskich i Azjatyckich 15,7615,77 -0,06%
ROCKBRIDGE NEO Akcji Małych Spółek ROCKBRIDGE NEO Akcji Małych Spółek 13,6613,59 +0,52%
ROCKBRIDGE NEO Akcji Nowa Europa ROCKBRIDGE NEO Akcji Nowa Europa 8,728,67 +0,58%
ROCKBRIDGE NEO Akcji Polskich ROCKBRIDGE NEO Akcji Polskich 8,098,05 +0,50%
ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Rozwiniętych ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Rozwiniętych 9,9810,01 -0,30%
ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Wschodzących ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Wschodzących 10,7910,81 -0,18%
ROCKBRIDGE NEO Akcji Średnich Spółek ROCKBRIDGE NEO Akcji Średnich Spółek 11,2211,18 +0,36%
ROCKBRIDGE Value Leaders ROCKBRIDGE Value Leaders 152,51152,63 -0,08%
SKARBIEC Akcja SKARBIEC Akcja 339,90339,35 +0,16%
SKARBIEC Emerging Markets Opportunities SKARBIEC Emerging Markets Opportunities 183,12182,80 +0,18%
SKARBIEC Małych i Średnich Spółek SKARBIEC Małych i Średnich Spółek 193,40193,10 +0,16%
SKARBIEC Nowej Generacji SKARBIEC Nowej Generacji 271,58275,44 -1,40%
SKARBIEC Spółek Wzrostowych SKARBIEC Spółek Wzrostowych 271,70280,07 -2,99%
SKARBIEC Top Brands SKARBIEC Top Brands 298,35301,20 -0,95%
SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO 207,99207,18 +0,39%
SKARBIEC Value SKARBIEC Value 140,29140,53 -0,17%
SUPERFUND Akcyjny SUPERFUND Akcyjny 114,70114,81 -0,10%
UNIQA Akcji UNIQA Akcji 138,39137,94 +0,33%
UNIQA Akcji Amerykańskich UNIQA Akcji Amerykańskich 165,68166,28 -0,36%
UNIQA Akcji Europejskich ESG UNIQA Akcji Europejskich ESG 123,69124,26 -0,46%
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek 171,85170,84 +0,59%
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących UNIQA Akcji Rynków Wschodzących 118,14118,48 -0,29%
UNIQA Globalny Akcji UNIQA Globalny Akcji 134,39135,18 -0,58%
UNIQA Selective Equity UNIQA Selective Equity 295,89296,39 -0,17%
UNIQA Selektywny Akcji Polskich UNIQA Selektywny Akcji Polskich 166,58166,05 +0,32%
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInwzmiana - 2021.07.14
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
AGIO Stabilny PLUS AGIO Stabilny PLUS 118,34118,07 +0,23%
ALLIANZ Aktywnej Alokacji ALLIANZ Aktywnej Alokacji 145,43145,47 -0,03%
ALLIANZ Defensywna Multistrategia ALLIANZ Defensywna Multistrategia 118,57118,54 +0,03%
ALLIANZ Dochodowy Income and Growth ALLIANZ Dochodowy Income and Growth 119,92119,88 +0,03%
ALLIANZ Dynamiczna Multistrategia ALLIANZ Dynamiczna Multistrategia 157,39157,35 +0,03%
ALLIANZ Globalnej Aktywnej Alokacji (d.AVIVA) ALLIANZ Globalnej Aktywnej Alokacji (d.AVIVA) 146,67146,68 -0,01%
ALLIANZ Globalny Stabilnego Dochodu ALLIANZ Globalny Stabilnego Dochodu 129,41129,46 -0,04%
ALLIANZ Globalnych Strategii (d.AVIVA) ALLIANZ Globalnych Strategii (d.AVIVA) 105,13105,35 -0,21%
ALLIANZ Kapitał Plus (d.AVIVA) ALLIANZ Kapitał Plus (d.AVIVA) 194,64194,47 +0,09%
ALLIANZ Optymalnego Wzrostu (d.AVIVA) ALLIANZ Optymalnego Wzrostu (d.AVIVA) 122,90122,67 +0,19%
ALLIANZ Stabilnego Inwestowania (d.Aviva) ALLIANZ Stabilnego Inwestowania (d.Aviva) 294,95294,79 +0,05%
ALLIANZ Stabilnego Wzrostu ALLIANZ Stabilnego Wzrostu 155,52155,50 +0,01%
ALLIANZ Zbalansowana Multistrategia ALLIANZ Zbalansowana Multistrategia 137,42137,38 +0,03%
ALLIANZ Zrównoważony (d.AVIVA) ALLIANZ Zrównoważony (d.AVIVA) 136,53136,40 +0,10%
BALTIC Makro Alokacji B BALTIC Makro Alokacji B 105,55105,49 +0,06%
BALTIC Makro Alokacji Plus B BALTIC Makro Alokacji Plus B 113,94113,82 +0,11%
BPS Stabilnego Wzrostu BPS Stabilnego Wzrostu 126,42126,19 +0,18%
CASPAR Stabilny A CASPAR Stabilny A 136,39136,23 +0,12%
CASPAR Stabilny S CASPAR Stabilny S 132,48132,32 +0,12%
ESALIENS Senior FIO ESALIENS Senior FIO 320,42319,88 +0,17%
ESALIENS Stabilny ESALIENS Stabilny 112,67112,45 +0,20%
GENERALI Korona Zrównoważony GENERALI Korona Zrównoważony 387,73387,54 +0,05%
GENERALI Stabilny Wzrost GENERALI Stabilny Wzrost 209,94209,69 +0,12%
GOLDMAN SACHS Stabilnego Wzrostu GOLDMAN SACHS Stabilnego Wzrostu 304,24303,96 +0,09%
GOLDMAN SACHS Zrównoważony GOLDMAN SACHS Zrównoważony 386,65385,96 +0,18%
INVESTOR Akumulacji Kapitału INVESTOR Akumulacji Kapitału 103,62103,58 +0,04%
INVESTOR Bezpiecznego Wzrostu INVESTOR Bezpiecznego Wzrostu 103,08103,07 +0,01%
INVESTOR Zabezpieczenia Emerytalnego INVESTOR Zabezpieczenia Emerytalnego 44,4044,52 -0,27%
INVESTOR Zrównoważony INVESTOR Zrównoważony 851,44855,15 -0,43%
IPOPEMA Aktywnej Selekcji kat.A IPOPEMA Aktywnej Selekcji kat.A 149,46149,42 +0,03%
IPOPEMA Aktywnej Selekcji kat.B IPOPEMA Aktywnej Selekcji kat.B 135,42135,38 +0,03%
NATIONALE-NEDERLANDEN Multistrategia NATIONALE-NEDERLANDEN  Multistrategia 10,2410,240,00%
NOBLE FUND Akcji Amerykańskich NOBLE FUND Akcji Amerykańskich 136,54137,52 -0,71%
NOBLE FUND Akcji Europejskich NOBLE FUND Akcji Europejskich 163,50163,41 +0,06%
NOBLE FUND Emerytalny NOBLE FUND Emerytalny 148,73148,86 -0,09%
NOBLE FUND Stabilny NOBLE FUND Stabilny 163,00163,37 -0,23%
NOBLE FUND Strategii Mieszanych NOBLE FUND Strategii Mieszanych 50,9550,99 -0,08%
NOVO Aktywnej Alokacji NOVO Aktywnej Alokacji 81,6180,76 +1,05%
NOVO Stabilnego Wzrostu NOVO Stabilnego Wzrostu 206,34205,29 +0,51%
NOVO Zrównoważonego Wzrostu NOVO Zrównoważonego Wzrostu 174,25172,96 +0,75%
PKO Dynamicznej Alokacji PKO Dynamicznej Alokacji 171,05170,90 +0,09%
PKO Strategicznej Alokacji PKO Strategicznej Alokacji 101,92101,83 +0,09%
PKO Zrównoważony PKO Zrównoważony 148,15147,92 +0,16%
PZU Aktywny Globalny PZU Aktywny Globalny 52,1552,13 +0,04%
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek 132,03131,97 +0,05%
PZU Zrównoważony PZU Zrównoważony 75,9275,88 +0,05%
QUERCUS Stabilny QUERCUS Stabilny 131,16130,81 +0,27%
ROCKBRIDGE NEO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej ROCKBRIDGE NEO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej 11,4211,35 +0,62%
ROCKBRIDGE NEO Aktywnej Alokacji ROCKBRIDGE NEO Aktywnej Alokacji 10,019,98 +0,30%
ROCKBRIDGE NEO Ochrony Wzrostu ROCKBRIDGE NEO Ochrony Wzrostu 7,927,920,00%
ROCKBRIDGE NEO Stabilnego Wzrostu ROCKBRIDGE NEO Stabilnego Wzrostu 18,6818,65 +0,16%
ROCKBRIDGE NEO Zrównoważony Azjatycki ROCKBRIDGE NEO Zrównoważony Azjatycki 17,4117,38 +0,17%
ROCKBRIDGE Stabilnego Wzrostu ROCKBRIDGE Stabilnego Wzrostu 18,6618,62 +0,21%
ROCKBRIDGE Zrównoważony ROCKBRIDGE Zrównoważony 2,282,27 +0,44%
SKARBIEC III Filar SKARBIEC III Filar 216,93217,18 -0,12%
SKARBIEC Top Funduszy Stabilnych SFIO SKARBIEC Top Funduszy Stabilnych SFIO 211,36210,94 +0,20%
SKARBIEC Waga SKARBIEC Waga 303,09303,56 -0,15%
UNIQA Makroalokacji UNIQA Makroalokacji 149,06148,98 +0,05%
UNIQA Stabilnego Wzrostu UNIQA Stabilnego Wzrostu 115,50115,24 +0,23%
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInwzmiana - 2021.07.14
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
AGIO Dochodowy PLUS AGIO Dochodowy PLUS 106,17106,18 -0,01%
AGIO Kapitał AGIO Kapitał 1 517,261 518,19 -0,06%
AGIO Kapitał PLUS AGIO Kapitał PLUS 131,97131,94 +0,02%
ALLIANZ Dochodowy (d.AVIVA) ALLIANZ Dochodowy (d.AVIVA) 110,59110,57 +0,02%
ALLIANZ Dłużnych Papierów Korporacyjnych (d.AVIVA) ALLIANZ Dłużnych Papierów Korporacyjnych (d.AVIVA) 141,48141,44 +0,03%
ALLIANZ Globalny Obligacji (d.AVIVA) ALLIANZ Globalny Obligacji (d.AVIVA) 245,18245,13 +0,02%
ALLIANZ Konserwatywny ALLIANZ Konserwatywny 161,18161,17 +0,01%
ALLIANZ Niskiego Ryzyka (d.AVIVA) ALLIANZ Niskiego Ryzyka (d.AVIVA) 183,98183,95 +0,02%
ALLIANZ Obligacji Dynamiczny (d.AVIVA) ALLIANZ Obligacji Dynamiczny (d.AVIVA) 162,38162,39 -0,01%
ALLIANZ Obligacji Globalnych ALLIANZ Obligacji Globalnych 115,88115,79 +0,08%
ALLIANZ Obligacji Plus ALLIANZ Obligacji Plus 176,61176,60 +0,01%
ALLIANZ Obligacji Ultra Długoterminowych ALLIANZ Obligacji Ultra Długoterminowych 117,22117,09 +0,11%
ALLIANZ PIMCO Emerging Local Bond ALLIANZ PIMCO Emerging Local Bond 98,5798,36 +0,21%
ALLIANZ PIMCO Emerging Markets Bond ESG ALLIANZ PIMCO Emerging Markets Bond ESG 113,87113,74 +0,11%
ALLIANZ PIMCO ESG Income ALLIANZ PIMCO ESG Income 100,63100,92 -0,29%
ALLIANZ PIMCO Global Bond ESG ALLIANZ PIMCO Global Bond ESG 109,52109,41 +0,10%
ALLIANZ PIMCO Global High Yield Bond ALLIANZ PIMCO Global High Yield Bond 119,83119,82 +0,01%
ALLIANZ PIMCO Income ALLIANZ PIMCO Income 116,11116,03 +0,07%
ALLIANZ Polskich Obligacji Skarbowych ALLIANZ Polskich Obligacji Skarbowych 153,93153,96 -0,02%
ALLIANZ Trezor ALLIANZ Trezor 104,21104,23 -0,02%
BALTIC Makro Obligacji B BALTIC Makro Obligacji B 99,4299,43 -0,01%
BPS Konserwatywny BPS Konserwatywny 141,49141,490,00%
BPS Obligacji BPS Obligacji 147,88147,83 +0,03%
BPS Obligacji Korporacyjnych (w likwidacji) BPS Obligacji Korporacyjnych (w likwidacji) 1 220,611 220,13 +0,04%
BPS Spokojna Inwestycja BPS Spokojna Inwestycja 1 078,791 078,45 +0,03%
ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych 114,08113,88 +0,18%
ESALIENS Konserwatywny ESALIENS Konserwatywny 283,10283,00 +0,04%
ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych 105,49104,87 +0,59%
ESALIENS Obligacji ESALIENS Obligacji 310,52310,36 +0,05%
GENERALI Konserwatywny GENERALI Konserwatywny 194,78194,04 +0,38%
GENERALI Korona Obligacje GENERALI Korona Obligacje 384,96384,87 +0,02%
GENERALI Obligacje Aktywny GENERALI Obligacje Aktywny 171,57171,49 +0,05%
GENERALI Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące GENERALI Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące 111,08111,24 -0,14%
GENERALI Oszczędnościowy GENERALI Oszczędnościowy 129,38129,39 -0,01%
GOLDMAN SACHS Globalny Długu Korporacyjnego GOLDMAN SACHS Globalny Długu Korporacyjnego 200,82200,87 -0,02%
GOLDMAN SACHS Konserwatywny GOLDMAN SACHS Konserwatywny 274,13274,15 -0,01%
GOLDMAN SACHS Konserwatywny Plus GOLDMAN SACHS Konserwatywny Plus 119,83119,84 -0,01%
GOLDMAN SACHS Krótkoterminowych Obligacji GOLDMAN SACHS Krótkoterminowych Obligacji 141,73141,75 -0,01%
GOLDMAN SACHS Obligacji GOLDMAN SACHS Obligacji 350,70350,85 -0,04%
GOLDMAN SACHS Obligacji Plus GOLDMAN SACHS Obligacji Plus 111,41111,45 -0,04%
GOLDMAN SACHS Obligacji Rynków Wschodzących GOLDMAN SACHS Obligacji Rynków Wschodzących 87,8087,60 +0,23%
INVESTOR Dochodowy INVESTOR Dochodowy 138,16138,07 +0,07%
INVESTOR Obligacji INVESTOR Obligacji 365,57365,44 +0,04%
INVESTOR Oszczędnościowy INVESTOR Oszczędnościowy 266,75266,77 -0,01%
INVESTOR Value INVESTOR Value 98,5198,37 +0,14%
IPOPEMA Dłużny kat. A IPOPEMA Dłużny kat. A 120,42120,41 +0,01%
IPOPEMA Dłużny kat. B IPOPEMA Dłużny kat. B 118,71118,69 +0,02%
IPOPEMA Obligacji kat. A IPOPEMA Obligacji kat. A 144,86144,71 +0,10%
IPOPEMA Obligacji kat. B IPOPEMA Obligacji kat. B 141,42141,27 +0,11%
IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych kat.A IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych kat.A 110,54110,50 +0,04%
IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych kat.B IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych kat.B 109,87109,83 +0,04%
NOBLE FUND Obligacji NOBLE FUND Obligacji 125,64125,55 +0,07%
NOBLE FUND Strategii Dłużnych NOBLE FUND Strategii Dłużnych 104,29104,23 +0,06%
NOVO Obligacji Przedsiębiorstw NOVO Obligacji Przedsiębiorstw 235,85235,68 +0,07%
PKO Obligacji Globalny PKO Obligacji Globalny 103,65103,59 +0,06%
PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy 223,81223,67 +0,06%
PKO Obligacji Uniwersalny PKO Obligacji Uniwersalny 99,7699,760,00%
PKO Papierów Dłużnych Plus PKO Papierów Dłużnych Plus 176,89176,890,00%
PKO Papierów Dłużnych USD PKO Papierów Dłużnych USD 114,38113,23 +1,02%
PZU Dłużny Rynków Wschodzących PZU Dłużny Rynków Wschodzących 53,0553,01 +0,08%
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 54,8554,82 +0,05%
PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju 58,1558,13 +0,03%
PZU Papierów Dłużnych Polonez PZU Papierów Dłużnych Polonez 185,00184,95 +0,03%
QUERCUS Obligacji Skarbowych QUERCUS Obligacji Skarbowych 82,8282,85 -0,04%
QUERCUS Ochrony Kapitału QUERCUS Ochrony Kapitału 156,68156,69 -0,01%
ROCKBRIDGE Dłużny ROCKBRIDGE Dłużny 37,8137,83 -0,05%
ROCKBRIDGE NEO Konserwatywny ROCKBRIDGE NEO Konserwatywny 17,9917,990,00%
ROCKBRIDGE NEO Konserwatywny Plus ROCKBRIDGE NEO Konserwatywny Plus 15,9415,940,00%
ROCKBRIDGE NEO Obligacji Plus ROCKBRIDGE NEO Obligacji Plus 17,8317,830,00%
ROCKBRIDGE NEO Obligacji Skarbowych ROCKBRIDGE NEO Obligacji Skarbowych 22,7222,720,00%
ROCKBRIDGE NEO Obligacji Światowych ROCKBRIDGE NEO Obligacji Światowych 13,4913,50 -0,07%
ROCKBRIDGE Obligacji ROCKBRIDGE Obligacji 324,56324,69 -0,04%
ROCKBRIDGE Obligacji Długoterminowych ROCKBRIDGE Obligacji Długoterminowych 3 842,793 844,30 -0,04%
ROCKBRIDGE Obligacji Korporacyjnych ROCKBRIDGE Obligacji Korporacyjnych 15,8015,81 -0,06%
ROCKBRIDGE Obligacji Krótkoterminowych ROCKBRIDGE Obligacji Krótkoterminowych 116,41116,410,00%
SKARBIEC Dłużny Uniwersalny SKARBIEC Dłużny Uniwersalny 38,3638,33 +0,08%
SKARBIEC Global High Yield Bond (w likwidacji) SKARBIEC Global High Yield Bond (w likwidacji) 129,56129,58 -0,02%
SKARBIEC Obligacja SKARBIEC Obligacja 336,97337,54 -0,17%
SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu 145,61145,53 +0,06%
SUPERFUND Obligacyjny SUPERFUND Obligacyjny 115,68115,67 +0,01%
UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych 109,52109,65 -0,12%
UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych 106,69106,67 +0,02%
UNIQA Obligacji UNIQA Obligacji 146,25146,24 +0,01%
UNIQA Obligacji Korporacyjnych UNIQA Obligacji Korporacyjnych 134,91134,910,00%
UNIQA Ostrożnego Inwestowania UNIQA Ostrożnego Inwestowania 128,87128,89 -0,02%
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInwzmiana - 2021.07.14
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
BPS Dłużny (w likwidacji) BPS Dłużny (w likwidacji) 1 167,901 167,13 +0,07%
GAMMA GAMMA 269,06269,02 +0,01%
GENERALI Aktywny Dochodowy GENERALI Aktywny Dochodowy 116,93116,91 +0,02%
GENERALI Korona Dochodowy GENERALI Korona Dochodowy 237,64237,59 +0,02%
GENERALI Profit Plus GENERALI Profit Plus 1 859,031 859,07 -0,00%
IPOPEMA Konserwatywny kat. A IPOPEMA Konserwatywny kat. A 120,77120,73 +0,03%
IPOPEMA Konserwatywny kat. B IPOPEMA Konserwatywny kat. B 117,99117,95 +0,03%
NOBLE FUND Konserwatywny NOBLE FUND Konserwatywny 153,75153,78 -0,02%
NOVO Konserwatywny Oszczędnościowy NOVO Konserwatywny Oszczędnościowy 147,68147,74 -0,04%
NOVO Papierów Dłużnych NOVO Papierów Dłużnych 186,05186,10 -0,03%
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy 2 203,132 202,86 +0,01%
PKO Obligacji Skarbowych Plus-FIO PKO Obligacji Skarbowych Plus-FIO 11,8311,82 +0,08%
PZU FIO Ochrony Majątku PZU FIO Ochrony Majątku 61,6261,63 -0,02%
PZU Obligacji Krótkoterminowych PZU Obligacji Krótkoterminowych 81,1681,160,00%
PZU SEJF+ PZU SEJF+ 67,2567,250,00%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 76,7376,72 +0,01%
SKARBIEC Konserwatywny SKARBIEC Konserwatywny 360,73361,16 -0,12%
SKARBIEC Krótkoterminowy SKARBIEC Krótkoterminowy 114,29114,33 -0,04%
SUPERFUND Spokojna Inwestycja SUPERFUND Spokojna Inwestycja 123,09123,10 -0,01%
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus 1 754,221 754,20 +0,00%
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInwzmiana - 2021.07.14
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
ALLIANZ Akcji Rynku Złota ALLIANZ Akcji Rynku Złota 75,8974,95 +1,25%
ALLIANZ Global Metals and Mining ALLIANZ Global Metals and Mining 141,13140,56 +0,41%
GOLDMAN SACHS Indeks Surowców GOLDMAN SACHS Indeks Surowców 192,80192,89 -0,05%
GOLDMAN SACHS Multi Factor GOLDMAN SACHS Multi Factor 162,72162,03 +0,43%
GOLDMAN SACHS Stabilny Globalnej Dywersyfikacji GOLDMAN SACHS Stabilny Globalnej Dywersyfikacji 128,66128,57 +0,07%
GOLDMAN SACHS Total Return GOLDMAN SACHS Total Return 99,0598,69 +0,36%
INVESTOR Gold Otwarty INVESTOR Gold Otwarty 171,82170,99 +0,49%
QUERCUS Global Balanced QUERCUS Global Balanced 152,46152,67 -0,14%
QUERCUS Gold QUERCUS Gold 63,3662,74 +0,99%
SKARBIEC Market Neutral SKARBIEC Market Neutral 134,56134,94 -0,28%
SKARBIEC Polskich Innowacji SKARBIEC Polskich Innowacji 181,21181,36 -0,08%
SKARBIEC Rynków Surowcowych SKARBIEC Rynków Surowcowych 46,4546,43 +0,04%
SUPERFUND Alternatywny SUPERFUND Alternatywny 105,08104,64 +0,42%
SUPERFUND GoldFuture SUPERFUND GoldFuture 702,07700,37 +0,24%
SUPERFUND GREEN SUPERFUND GREEN 933,56936,23 -0,29%
SUPERFUND RED SUPERFUND RED 424,41428,81 -1,03%
SUPERFUND Silver Powiązany SFIO SUPERFUND Silver Powiązany SFIO 89,1589,45 -0,34%
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu SUPERFUND Stabilnego Wzrostu 508,22498,34 +1,98%
UNIQA Globalnej Makroalokacji UNIQA Globalnej Makroalokacji 115,45115,29 +0,14%