info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.10.02, godz. 03:25
kontakt

Komunikaty

2023.10.01
22:30 brak uprawnień Skrót wiadomości: sobota-niedziela, 30 września - 1 października
22:10 brak uprawnień Pociągami PKP Intercity podróżowało w tym roku ponad 50 mln pasażerów
20:19 APIS S.A.: Informacja o uzyskaniu Zaliczki z NCBR na realizację projektu w ramach programu Szybka Ścieżka
16:26 ESOTIQ _ HENDERSON: Nabycie akcji własnych.
09:13 brak uprawnień Zaległości płatnicze młodych ludzi sięgają 1 mld zł - BIG InfoMonitor
09:08 brak uprawnień W niedzielę wchodzą przepisy ustawy o OZE m.in. dotyczące klastrów energii biometanu
07:25 brak uprawnień MS: Ministerstwo Sprawiedliwości wygrało wojnę z mafią reprywatyzacyjną (komunikat)
2023.09.30
22:08 brak uprawnień Izba Reprezentantów przyjęła ustawę o tymczasowym finansowaniu, by oddalić shutdown
21:27 brak uprawnień BRAS SA (14/2023) Zmiana terminów publikacji jednostkowych i skonsolidowanych raportów rocznych
17:07 brak uprawnień Eko-Export chce postępowania sanacyjnego
17:00 brak uprawnień MI: Senior na drodze do... bezpieczeństwa! (komunikat)
13:00 brak uprawnień Wskaźniki referencyjne i "syntetyczne" ? LIBOR
12:02 EKO EXPORT S.A.: Informacja w sprawie złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego.
08:00 brak uprawnień Przegląd prasy gospodarczej w sobotę, 30 września
2023.09.29
22:49 NANOGROUP S.A.: NANOGROUP S.A. formularz raportu półrocznego
Fundusze inwestycyjne akcyjne
Charakteryzują się agresywną polityką inwestycyjną. Lokują aktywa przede wszystkim w akcje oraz inne udziałowe papiery wartościowe (prawa do akcji, kwity depozytowe). Uważane są za ryzykowne i podatne na wahania koniunktury rynkowej. Przynoszą ponadprzeciętne wyniki w czasie hossy, generując zazwyczaj straty w czasie załamania rynku.
 
Fundusze inwestycyjne mieszane
Inwestują w różne klasy aktywów, zarówno w instrumenty o charakterze udziałowym (akcje, prawa do akcji), jak i w instrumenty dłużne (obligacje, bony) i inne. Klasycznymi reprezentantami tej kategorii funduszy są fundusze stabilnego wzrostu oraz zrównoważone.
 
Fundusze inwestycyjne dłużne
Inwestują przede wszystkim w papiery wartościowe o stałym dochodzie. Z reguły nie mogą inwestować w udziałowe papiery wartościowe. Ze względu na dominujący w portfelu rodzaj instrumentów dłużnych można wśród nich wyróżnić fundusze papierów skarbowych oraz fundusze papierów korporacyjnych.
 
Fundusze inwestycyjne pieniężne
Zazwyczaj lokują środki wyłącznie w bardzo bezpieczne i łatwo płynne instrumenty finansowe oraz lokaty bankowe. Mogą stanowić alternatywę dla lokat bankowych - cechuje je poziom bezpieczeństwa podobny do zdeponowania środków w banku, ale jednocześnie wykazują się nieco wyższą rentownością.
 
Fundusze inwestycyjne inne
Fundusze o innej niż należące do podstawowych czterech grup polityce inwestycyjnej, m.in. fundusze nieruchomości, aktywów niepublicznych, absolutnego zwrotu, surowcowe czy sekurytyzacyjne.
 
Wartości jednostek funduszy inwestycyjnych z dnia:
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInw$order - 2017.09.27
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
AGIO Akcji Globalnych AGIO Akcji Globalnych 1 443,781 465,82 -1,50%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek 1 029,541 022,07 +0,73%
AGIO Akcji PLUS AGIO Akcji PLUS 155,41155,79 -0,24%
ALLIANZ Akcji Globalnych ALLIANZ Akcji Globalnych 122,93122,82 +0,09%
ALLIANZ Akcji MiŚ Spółek ALLIANZ Akcji MiŚ Spółek 143,55143,20 +0,24%
ALLIANZ Artificial Intelligence ALLIANZ Artificial Intelligence 105,98106,08 -0,09%
ALLIANZ China A-Shares ALLIANZ China A-Shares 111,18111,33 -0,13%
ALLIANZ Europe Equity Growth Select ALLIANZ Europe Equity Growth Select 108,21108,03 +0,17%
ALLIANZ Europejskich Akcji (d.AVIVA) ALLIANZ Europejskich Akcji (d.AVIVA) 90,2789,99 +0,31%
ALLIANZ Globalnych Akcji (d.AVIVA) ALLIANZ Globalnych Akcji (d.AVIVA) 118,49118,26 +0,19%
ALLIANZ India Equity ALLIANZ India Equity 107,31109,14 -1,68%
ALLIANZ Małych Spółek (d.AVIVA) ALLIANZ Małych Spółek (d.AVIVA) 175,34174,90 +0,25%
ALLIANZ Małych Spółek Europejskich ALLIANZ Małych Spółek Europejskich 117,84117,72 +0,10%
ALLIANZ Nowoczesnych Technologii (d.AVIVA) ALLIANZ Nowoczesnych Technologii (d.AVIVA) 159,83159,48 +0,22%
ALLIANZ Polskich Akcji (d.AVIVA) ALLIANZ Polskich Akcji (d.AVIVA) 514,83514,47 +0,07%
ALLIANZ Selektywny ALLIANZ Selektywny 102,69102,74 -0,05%
AVIVA Nowych Spółek AVIVA Nowych Spółek 177,54177,67 -0,07%
BPS Akcji BPS Akcji 112,03112,26 -0,20%
BPS Momentum Akcji (w likwidacji) BPS Momentum Akcji (w likwidacji) 985,81988,74 -0,30%
CASPAR Akcji Europejskich A CASPAR Akcji Europejskich A 184,69180,98 +2,05%
CASPAR Akcji Europejskich S CASPAR Akcji Europejskich S 146,57144,26 +1,60%
CASPAR Globalny S CASPAR Globalny S 109,62108,43 +1,10%
ESALIENS Akcji ESALIENS Akcji 399,54399,80 -0,06%
ESALIENS Akcji Globalnych ESALIENS Akcji Globalnych 102,82102,51 +0,30%
ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących 120,10119,96 +0,12%
ESALIENS Małych i Średnich Spółek ESALIENS Małych i Średnich Spółek 119,66120,06 -0,33%
ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii 223,47223,53 -0,03%
ESALIENS Spółek Innowacyjnych ESALIENS Spółek Innowacyjnych 107,83107,26 +0,53%
GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp. FIO GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp. FIO 96,6096,42 +0,19%
GAMMA Akcyjny GAMMA Akcyjny 101,74101,56 +0,18%
GENERALI Akcje Małych i Średnich Spółek GENERALI Akcje Małych i Średnich Spółek 111,16110,81 +0,32%
GENERALI Akcje Value GENERALI Akcje Value 117,70117,22 +0,41%
GENERALI Akcji Amerykańskich GENERALI Akcji Amerykańskich 108,31107,68 +0,59%
GENERALI Akcji Europejskich GENERALI Akcji Europejskich 109,76108,64 +1,03%
GENERALI Akcji Rynków Wschodzących GENERALI Akcji Rynków Wschodzących 134,70134,93 -0,17%
GENERALI Akcji: Megatrendy GENERALI Akcji: Megatrendy 136,49135,81 +0,50%
GENERALI Korona Akcje GENERALI Korona Akcje 239,15238,61 +0,23%
GENERALI Surowców GENERALI Surowców 68,7768,92 -0,22%
GENERALI Złota GENERALI Złota 112,17111,86 +0,28%
GOLDMAN SACHS Akcji GOLDMAN SACHS Akcji 347,13347,66 -0,15%
GOLDMAN SACHS Europejski Spółek Dywidendowych GOLDMAN SACHS Europejski Spółek Dywidendowych 168,40167,50 +0,54%
GOLDMAN SACHS Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania GOLDMAN SACHS Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania 70,8471,51 -0,94%
GOLDMAN SACHS Globalny Spółek Dywidendowych GOLDMAN SACHS Globalny Spółek Dywidendowych 220,95219,92 +0,47%
GOLDMAN SACHS Japonia GOLDMAN SACHS Japonia 195,38195,04 +0,17%
GOLDMAN SACHS Polski Odpowiedzialnego Inwestowania GOLDMAN SACHS Polski Odpowiedzialnego Inwestowania 181,90183,77 -1,02%
GOLDMAN SACHS Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących GOLDMAN SACHS Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących 115,17115,13 +0,03%
GOLDMAN SACHS Spółek Dywidendowych USA GOLDMAN SACHS Spółek Dywidendowych USA 198,10197,32 +0,40%
GOLDMAN SACHS Średnich i Małych Spółek GOLDMAN SACHS Średnich i Małych Spółek 225,43224,84 +0,26%
INVESTOR Akcji INVESTOR Akcji 304,11302,17 +0,64%
INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych 125,29124,61 +0,55%
INVESTOR Fundamentalny Dywidend i Wzrostu INVESTOR Fundamentalny Dywidend i Wzrostu 433,24430,37 +0,67%
INVESTOR Indie i Chiny INVESTOR Indie i Chiny 228,40228,71 -0,14%
INVESTOR Niemcy INVESTOR Niemcy 229,76228,93 +0,36%
INVESTOR Nowych Technologii INVESTOR Nowych Technologii 111,54110,37 +1,06%
INVESTOR Quality INVESTOR Quality 163,01164,79 -1,08%
INVESTOR Rosja INVESTOR Rosja 139,12138,64 +0,35%
INVESTOR Rynków Wschodzących INVESTOR Rynków Wschodzących 78,8079,03 -0,29%
INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa 74,9875,23 -0,33%
INVESTOR Surowcowy INVESTOR Surowcowy 85,9085,900,00%
INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek 55,7955,58 +0,38%
INVESTOR Top Małych i Średnich Spółek INVESTOR Top Małych i Średnich Spółek 298,21297,09 +0,38%
INVESTOR Turcja INVESTOR Turcja 168,14171,61 -2,02%
IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A 138,50137,52 +0,71%
IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B 137,49136,52 +0,71%
IPOPEMA m-INDEKS kat. A IPOPEMA m-INDEKS kat. A 196,03195,72 +0,16%
IPOPEMA m-INDEKS kat. B IPOPEMA m-INDEKS kat. B 182,31182,03 +0,15%
IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.A IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.A 148,66148,85 -0,13%
IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.B IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.B 131,77131,94 -0,13%
IPOPEMA Zrównoważony Inwestycji Globalnych kat. A IPOPEMA Zrównoważony Inwestycji Globalnych kat. A 79,9979,46 +0,67%
IPOPEMA Zrównoważony Inwestycji Globalnych kat. B IPOPEMA Zrównoważony Inwestycji Globalnych kat. B 74,6574,15 +0,67%
IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. A IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. A 161,07160,68 +0,24%
IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. B IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. B 157,64157,25 +0,25%
MILLENNIUM Akcji MILLENNIUM Akcji 227,62227,83 -0,09%
MILLENNIUM Dynamicznych Spółek MILLENNIUM Dynamicznych Spółek 104,98104,88 +0,10%
MILLENNIUM Globalny Akcji MILLENNIUM Globalny Akcji 158,72158,19 +0,34%
NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek 112,91112,63 +0,25%
NOBLE FUND Akcji Polskich NOBLE FUND Akcji Polskich 144,23143,98 +0,17%
NOVO Akcji NOVO Akcji 215,54215,28 +0,12%
NOVO Globalnego Dochodu (w likwidacji) NOVO Globalnego Dochodu (w likwidacji) 106,00106,10 -0,09%
OPEN Akcji - w likwidacji OPEN Akcji - w likwidacji 120,60120,72 -0,10%
OPEN Akcji Małych i Średnich Spółek OPEN Akcji Małych i Średnich Spółek 165,24164,99 +0,15%
PKO Akcji Dywidendowych Globalny PKO Akcji Dywidendowych Globalny 118,00117,48 +0,44%
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek PKO Akcji Małych i Średnich Spółek 269,42268,71 +0,26%
PKO Akcji Nowa Europa PKO Akcji Nowa Europa 118,84119,05 -0,18%
PKO Akcji Plus PKO Akcji Plus 97,0997,11 -0,02%
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego PKO Akcji Rynku Amerykańskiego 105,93105,64 +0,27%
PKO Akcji Rynku Europejskiego PKO Akcji Rynku Europejskiego 118,84119,05 -0,18%
PKO Akcji Rynku Japońskiego PKO Akcji Rynku Japońskiego 91,5290,99 +0,58%
PKO Akcji Rynku Polskiego PKO Akcji Rynku Polskiego 103,33103,14 +0,18%
PKO Akcji Rynku Złota PKO Akcji Rynku Złota 110,93111,62 -0,62%
PKO Akcji Rynków Wschodzących PKO Akcji Rynków Wschodzących 99,77100,05 -0,28%
PKO Dóbr Luksusowych Globalny PKO Dóbr Luksusowych Globalny 191,74190,71 +0,54%
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny 101,31100,99 +0,32%
PKO Medycyny i Demografii Globalny PKO Medycyny i Demografii Globalny 111,64111,46 +0,16%
PKO Surowców Globalny PKO Surowców Globalny 117,74117,85 -0,09%
PKO Technologii i Innowacji Globalny PKO Technologii i Innowacji Globalny 235,07232,38 +1,16%
PZU Akcji Krakowiak PZU Akcji Krakowiak 108,79108,87 -0,07%
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 55,8155,82 -0,02%
PZU Innowacyjnych Technologii PZU Innowacyjnych Technologii 42,5942,34 +0,59%
PZU Medyczny PZU Medyczny 87,0386,10 +1,08%
QUERCUS Agresywny QUERCUS Agresywny 198,16198,09 +0,04%
QUERCUS Global Growth QUERCUS Global Growth 107,22106,17 +0,99%
QUERCUS lev QUERCUS lev 87,5188,71 -1,35%
QUERCUS short QUERCUS short 65,7765,28 +0,75%
ROCKBRIDGE Akcji ROCKBRIDGE Akcji 316,75317,43 -0,21%
ROCKBRIDGE Akcji Globalnych ROCKBRIDGE Akcji Globalnych 199,37197,25 +1,07%
ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek 58,1758,20 -0,05%
ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących 61,2061,07 +0,21%
ROCKBRIDGE Gier i Innowacji ROCKBRIDGE Gier i Innowacji 125,15124,95 +0,16%
ROCKBRIDGE Growth Leaders ROCKBRIDGE Growth Leaders 99,6599,78 -0,13%
ROCKBRIDGE NEO Akcji ROCKBRIDGE NEO Akcji 17,6917,75 -0,34%
ROCKBRIDGE NEO Akcji Amerykańskich ROCKBRIDGE NEO Akcji Amerykańskich 12,8812,86 +0,16%
ROCKBRIDGE NEO Akcji Chińskich i Azjatyckich ROCKBRIDGE NEO Akcji Chińskich i Azjatyckich 12,8012,81 -0,08%
ROCKBRIDGE NEO Akcji Małych Spółek ROCKBRIDGE NEO Akcji Małych Spółek 9,419,44 -0,32%
ROCKBRIDGE NEO Akcji Nowa Europa ROCKBRIDGE NEO Akcji Nowa Europa 9,349,340,00%
ROCKBRIDGE NEO Akcji Polskich ROCKBRIDGE NEO Akcji Polskich 6,836,86 -0,44%
ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Rozwiniętych ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Rozwiniętych 7,977,96 +0,13%
ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Wschodzących ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Wschodzących 9,349,36 -0,21%
ROCKBRIDGE NEO Akcji Średnich Spółek ROCKBRIDGE NEO Akcji Średnich Spółek 10,4910,55 -0,57%
ROCKBRIDGE Value Leaders ROCKBRIDGE Value Leaders 160,22160,39 -0,11%
SKARBIEC Akcja SKARBIEC Akcja 343,64343,41 +0,07%
SKARBIEC Emerging Markets Opportunities SKARBIEC Emerging Markets Opportunities 134,94134,11 +0,62%
SKARBIEC Global Select Equity SKARBIEC Global Select Equity 121,79121,76 +0,02%
SKARBIEC Małych i Średnich Spółek SKARBIEC Małych i Średnich Spółek 96,7796,45 +0,33%
SKARBIEC Nowej Generacji SKARBIEC Nowej Generacji 189,01188,42 +0,31%
SKARBIEC Rynków Rozwiniętych SKARBIEC Rynków Rozwiniętych 112,92112,30 +0,55%
SKARBIEC Spółek Wzrostowych SKARBIEC Spółek Wzrostowych 98,2596,80 +1,50%
SKARBIEC Top Brands SKARBIEC Top Brands 166,72165,93 +0,48%
SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO 169,98170,58 -0,35%
SUPERFUND Akcyjny SUPERFUND Akcyjny 99,80100,13 -0,33%
UNIQA Akcji UNIQA Akcji 124,00124,17 -0,14%
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek 138,36137,95 +0,30%
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących UNIQA Akcji Rynków Wschodzących 109,29108,62 +0,62%
UNIQA Selective Equity UNIQA Selective Equity 163,29163,05 +0,15%
UNIQA Selektywny Akcji Polskich UNIQA Selektywny Akcji Polskich 131,39131,23 +0,12%
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInwzmiana - 2017.09.27
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
AGIO Stabilny PLUS AGIO Stabilny PLUS 105,65105,650,00%
ALLIANZ Aktywnej Alokacji ALLIANZ Aktywnej Alokacji 105,63105,59 +0,04%
ALLIANZ Defensywna Multistrategia ALLIANZ Defensywna Multistrategia 104,22104,34 -0,12%
ALLIANZ Dochodowy Income and Growth ALLIANZ Dochodowy Income and Growth 101,02101,020,00%
ALLIANZ Dynamiczna Multistrategia ALLIANZ Dynamiczna Multistrategia 113,94113,61 +0,29%
ALLIANZ Globalnej Aktywnej Alokacji (d.AVIVA) ALLIANZ Globalnej Aktywnej Alokacji (d.AVIVA) 126,01125,37 +0,51%
ALLIANZ Globalny Stabilnego Dochodu ALLIANZ Globalny Stabilnego Dochodu 112,72112,81 -0,08%
ALLIANZ Globalnych Strategii (d.AVIVA) ALLIANZ Globalnych Strategii (d.AVIVA) 99,2099,30 -0,10%
ALLIANZ Kapitał Plus (d.AVIVA) ALLIANZ Kapitał Plus (d.AVIVA) 177,35177,21 +0,08%
ALLIANZ Optymalnego Wzrostu (d.AVIVA) ALLIANZ Optymalnego Wzrostu (d.AVIVA) 113,90113,64 +0,23%
ALLIANZ Stabilnego Inwestowania (d.Aviva) ALLIANZ Stabilnego Inwestowania (d.Aviva) 281,65281,72 -0,02%
ALLIANZ Stabilnego Wzrostu ALLIANZ Stabilnego Wzrostu 130,81130,78 +0,02%
ALLIANZ Zbalansowana Multistrategia ALLIANZ Zbalansowana Multistrategia 109,23109,09 +0,13%
ALLIANZ Zrównoważony (d.AVIVA) ALLIANZ Zrównoważony (d.AVIVA) 131,00130,97 +0,02%
BPS Stabilnego Wzrostu BPS Stabilnego Wzrostu 120,21120,37 -0,13%
CASPAR Stabilny A CASPAR Stabilny A 136,65137,22 -0,42%
ESALIENS Senior FIO ESALIENS Senior FIO 291,60291,69 -0,03%
ESALIENS Stabilny ESALIENS Stabilny 102,69102,73 -0,04%
GAMMA Stabilny GAMMA Stabilny 260,36260,35 +0,00%
GENERALI Korona Zrównoważony GENERALI Korona Zrównoważony 341,50341,46 +0,01%
GENERALI Stabilny Wzrost GENERALI Stabilny Wzrost 180,84180,69 +0,08%
GOLDMAN SACHS Stabilnego Wzrostu GOLDMAN SACHS Stabilnego Wzrostu 275,52276,04 -0,19%
GOLDMAN SACHS Zrównoważony GOLDMAN SACHS Zrównoważony 335,81336,35 -0,16%
INVESTOR Akumulacji Kapitału INVESTOR Akumulacji Kapitału 101,90101,900,00%
INVESTOR Bezpiecznego Wzrostu INVESTOR Bezpiecznego Wzrostu 95,2595,20 +0,05%
INVESTOR Zabezpieczenia Emerytalnego INVESTOR Zabezpieczenia Emerytalnego 33,5633,44 +0,36%
INVESTOR Zrównoważony INVESTOR Zrównoważony 559,99555,88 +0,74%
IPOPEMA Aktywnej Selekcji kat.A IPOPEMA Aktywnej Selekcji kat.A 126,23126,34 -0,09%
IPOPEMA Aktywnej Selekcji kat.B IPOPEMA Aktywnej Selekcji kat.B 116,41116,52 -0,09%
MILLENNIUM Absolute Return MILLENNIUM Absolute Return 120,32120,17 +0,12%
MILLENNIUM Cyklu Koniunkturalnego MILLENNIUM Cyklu Koniunkturalnego 164,28164,06 +0,13%
MILLENNIUM Globalny Stabilnego Wzrostu MILLENNIUM Globalny Stabilnego Wzrostu 193,91193,60 +0,16%
MILLENNIUM Globalny Strategii Alternatywnych MILLENNIUM Globalny Strategii Alternatywnych 110,14110,06 +0,07%
MILLENNIUM Konserwatywny MILLENNIUM Konserwatywny 101,67101,52 +0,15%
MILLENNIUM Stabilnego Wzrostu MILLENNIUM Stabilnego Wzrostu 149,15149,24 -0,06%
NOBLE FUND Akcji Amerykańskich NOBLE FUND Akcji Amerykańskich 128,62127,47 +0,90%
NOBLE FUND Akcji Europejskich NOBLE FUND Akcji Europejskich 165,08163,73 +0,82%
NOBLE FUND Emerytalny NOBLE FUND Emerytalny 154,19154,23 -0,03%
NOBLE FUND Stabilny NOBLE FUND Stabilny 152,86152,43 +0,28%
NOBLE FUND Strategii Mieszanych NOBLE FUND Strategii Mieszanych 53,6653,73 -0,13%
NOVO Aktywnej Alokacji NOVO Aktywnej Alokacji 109,40109,32 +0,07%
NOVO Stabilnego Wzrostu NOVO Stabilnego Wzrostu 208,99208,98 +0,00%
NOVO Zrównoważonego Wzrostu NOVO Zrównoważonego Wzrostu 193,73193,59 +0,07%
OPEN Aktywnej Alokacji - w likwidacji OPEN Aktywnej Alokacji - w likwidacji 94,4694,71 -0,26%
OPEN Stabilnego Wzrostu - w likwidacji OPEN Stabilnego Wzrostu - w likwidacji 110,28110,39 -0,10%
PKO Dynamicznej Alokacji PKO Dynamicznej Alokacji 162,81162,95 -0,09%
PKO Strategicznej Alokacji PKO Strategicznej Alokacji 100,03100,030,00%
PKO Zrównoważony PKO Zrównoważony 145,19145,17 +0,01%
PZU Aktywny Globalny PZU Aktywny Globalny 49,8649,71 +0,30%
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek 137,01137,23 -0,16%
PZU Zrównoważony PZU Zrównoważony 82,0382,06 -0,04%
QUERCUS Stabilny QUERCUS Stabilny 118,30118,11 +0,16%
ROCKBRIDGE NEO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej ROCKBRIDGE NEO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej 11,8011,800,00%
ROCKBRIDGE NEO Aktywnej Alokacji ROCKBRIDGE NEO Aktywnej Alokacji 8,508,52 -0,23%
ROCKBRIDGE NEO Ochrony Wzrostu ROCKBRIDGE NEO Ochrony Wzrostu 8,358,36 -0,12%
ROCKBRIDGE NEO Stabilnego Wzrostu ROCKBRIDGE NEO Stabilnego Wzrostu 16,9717,00 -0,18%
ROCKBRIDGE NEO Zrównoważony Azjatycki ROCKBRIDGE NEO Zrównoważony Azjatycki 16,6116,610,00%
ROCKBRIDGE Stabilnego Wzrostu ROCKBRIDGE Stabilnego Wzrostu 17,6117,63 -0,11%
ROCKBRIDGE Zrównoważony ROCKBRIDGE Zrównoważony 2,222,23 -0,45%
SKARBIEC III Filar SKARBIEC III Filar 171,19171,18 +0,01%
SKARBIEC Top Funduszy Stabilnych SFIO SKARBIEC Top Funduszy Stabilnych SFIO 186,71187,03 -0,17%
SKARBIEC Waga SKARBIEC Waga 320,29320,20 +0,03%
UNIQA Makroalokacji UNIQA Makroalokacji 114,04113,66 +0,33%
UNIQA Stabilnego Wzrostu UNIQA Stabilnego Wzrostu 123,13122,36 +0,63%
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInwzmiana - 2017.09.27
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
AGIO Dochodowy PLUS AGIO Dochodowy PLUS 100,84100,85 -0,01%
AGIO Kapitał AGIO Kapitał 1 430,171 428,88 +0,09%
AGIO Kapitał PLUS AGIO Kapitał PLUS 122,63122,58 +0,04%
ALLIANZ Dochodowy (d.AVIVA) ALLIANZ Dochodowy (d.AVIVA) 103,37103,35 +0,02%
ALLIANZ Dłużnych Papierów Korporacyjnych (d.AVIVA) ALLIANZ Dłużnych Papierów Korporacyjnych (d.AVIVA) 130,49130,44 +0,04%
ALLIANZ Globalny Obligacji (d.AVIVA) ALLIANZ Globalny Obligacji (d.AVIVA) 228,56228,90 -0,15%
ALLIANZ Konserwatywny ALLIANZ Konserwatywny 153,76153,760,00%
ALLIANZ Niskiego Ryzyka (d.AVIVA) ALLIANZ Niskiego Ryzyka (d.AVIVA) 178,47178,39 +0,04%
ALLIANZ Obligacji Dynamiczny (d.AVIVA) ALLIANZ Obligacji Dynamiczny (d.AVIVA) 147,07147,24 -0,12%
ALLIANZ Obligacji Globalnych ALLIANZ Obligacji Globalnych 109,00109,10 -0,09%
ALLIANZ Obligacji Inflacyjnych ALLIANZ Obligacji Inflacyjnych 112,16112,07 +0,08%
ALLIANZ Obligacji Plus ALLIANZ Obligacji Plus 168,49168,48 +0,01%
ALLIANZ PIMCO Emerging Local Bond ALLIANZ PIMCO Emerging Local Bond 102,87103,74 -0,84%
ALLIANZ PIMCO Emerging Markets Bond ESG ALLIANZ PIMCO Emerging Markets Bond ESG 105,92106,35 -0,40%
ALLIANZ PIMCO ESG Income ALLIANZ PIMCO ESG Income 103,71103,67 +0,04%
ALLIANZ PIMCO Global Bond ESG ALLIANZ PIMCO Global Bond ESG 100,41100,62 -0,21%
ALLIANZ PIMCO Global High Yield Bond ALLIANZ PIMCO Global High Yield Bond 110,09110,090,00%
ALLIANZ PIMCO Income ALLIANZ PIMCO Income 106,80106,88 -0,07%
ALLIANZ Polskich Obligacji Skarbowych ALLIANZ Polskich Obligacji Skarbowych 141,31141,52 -0,15%
ALLIANZ Structured Return ALLIANZ Structured Return 102,30102,32 -0,02%
ALLIANZ Trezor ALLIANZ Trezor 102,42102,79 -0,36%
BPS Konserwatywny BPS Konserwatywny 133,82133,84 -0,01%
BPS Obligacji BPS Obligacji 135,44135,59 -0,11%
BPS Obligacji Korporacyjnych (w likwidacji) BPS Obligacji Korporacyjnych (w likwidacji) 1 162,341 162,39 -0,00%
BPS Spokojna Inwestycja BPS Spokojna Inwestycja 1 004,441 004,43 +0,00%
CASPAR Ochrony Kapitału Kat. A (w likwidacji) CASPAR Ochrony Kapitału Kat. A (w likwidacji) 107,31107,22 +0,08%
ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych 111,82112,06 -0,21%
ESALIENS Konserwatywny ESALIENS Konserwatywny 269,12269,05 +0,03%
ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych 100,29100,96 -0,66%
ESALIENS Obligacji ESALIENS Obligacji 281,06281,51 -0,16%
GAMMA Obligacji Korporacyjnych GAMMA Obligacji Korporacyjnych 135,80135,71 +0,07%
GAMMA Papierów Dłużnych GAMMA Papierów Dłużnych 235,45235,46 -0,00%
GAMMA Sigma Obligacji Plus GAMMA Sigma Obligacji Plus 104,12104,08 +0,04%
GENERALI Konserwatywny GENERALI Konserwatywny 203,63203,65 -0,01%
GENERALI Korona Obligacje GENERALI Korona Obligacje 343,20343,54 -0,10%
GENERALI Obligacje Aktywny GENERALI Obligacje Aktywny 155,17155,170,00%
GENERALI Oszczędnościowy GENERALI Oszczędnościowy 119,50119,49 +0,01%
GOLDMAN SACHS Globalny Długu Korporacyjnego GOLDMAN SACHS Globalny Długu Korporacyjnego 177,48177,56 -0,05%
GOLDMAN SACHS Konserwatywny GOLDMAN SACHS Konserwatywny 264,41264,29 +0,05%
GOLDMAN SACHS Konserwatywny Plus GOLDMAN SACHS Konserwatywny Plus 115,45115,40 +0,04%
GOLDMAN SACHS Krótkoterminowych Obligacji GOLDMAN SACHS Krótkoterminowych Obligacji 126,72126,69 +0,02%
GOLDMAN SACHS Obligacji GOLDMAN SACHS Obligacji 299,20299,93 -0,24%
GOLDMAN SACHS Obligacji Plus GOLDMAN SACHS Obligacji Plus 107,83108,07 -0,22%
GOLDMAN SACHS Obligacji Rynków Wschodzących GOLDMAN SACHS Obligacji Rynków Wschodzących 96,1296,97 -0,88%
INVESTOR Dochodowy INVESTOR Dochodowy 132,66132,63 +0,02%
INVESTOR Obligacji INVESTOR Obligacji 324,24324,51 -0,08%
INVESTOR Oszczędnościowy INVESTOR Oszczędnościowy 246,64246,54 +0,04%
INVESTOR Value INVESTOR Value 99,2999,40 -0,11%
IPOPEMA Dłużny kat. A IPOPEMA Dłużny kat. A 109,19109,40 -0,19%
IPOPEMA Dłużny kat. B IPOPEMA Dłużny kat. B 108,58108,79 -0,19%
IPOPEMA Obligacji kat. A IPOPEMA Obligacji kat. A 129,38129,47 -0,07%
IPOPEMA Obligacji kat. B IPOPEMA Obligacji kat. B 127,52127,60 -0,06%
MILLENNIUM Instrumentów Dłużnych MILLENNIUM Instrumentów Dłużnych 109,25109,30 -0,05%
MILLENNIUM Obligacji Korporacyjnych MILLENNIUM Obligacji Korporacyjnych 140,24140,25 -0,01%
NOBLE FUND Obligacji NOBLE FUND Obligacji 108,88108,91 -0,03%
NOVO Obligacji Przedsiębiorstw NOVO Obligacji Przedsiębiorstw 227,93228,05 -0,05%
OPEN Obligacji - w likwidacji OPEN Obligacji - w likwidacji 109,90109,92 -0,02%
PKO Obligacji Długoterminowych PKO Obligacji Długoterminowych 206,89207,29 -0,19%
PKO Papierów Dłużnych Plus PKO Papierów Dłużnych Plus 167,48167,68 -0,12%
PKO Papierów Dłużnych USD PKO Papierów Dłużnych USD 106,31105,42 +0,84%
PZU Dłużny Aktywny PZU Dłużny Aktywny 51,4551,41 +0,08%
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 51,0651,060,00%
PZU Papierów Dłużnych Polonez PZU Papierów Dłużnych Polonez 162,60162,53 +0,04%
QUERCUS Obligacji Skarbowych QUERCUS Obligacji Skarbowych 86,1085,93 +0,20%
QUERCUS Ochrony Kapitału QUERCUS Ochrony Kapitału 145,42145,39 +0,02%
ROCKBRIDGE Dłużny ROCKBRIDGE Dłużny 35,4135,40 +0,03%
ROCKBRIDGE NEO Konserwatywny ROCKBRIDGE NEO Konserwatywny 16,6616,660,00%
ROCKBRIDGE NEO Konserwatywny Plus ROCKBRIDGE NEO Konserwatywny Plus 14,7414,740,00%
ROCKBRIDGE NEO Obligacji Plus ROCKBRIDGE NEO Obligacji Plus 16,3116,310,00%
ROCKBRIDGE NEO Obligacji Skarbowych ROCKBRIDGE NEO Obligacji Skarbowych 21,0421,040,00%
ROCKBRIDGE NEO Obligacji Światowych ROCKBRIDGE NEO Obligacji Światowych 13,1113,13 -0,15%
ROCKBRIDGE Obligacji ROCKBRIDGE Obligacji 285,61285,90 -0,10%
ROCKBRIDGE Obligacji Długoterminowych ROCKBRIDGE Obligacji Długoterminowych 3 411,523 415,06 -0,10%
ROCKBRIDGE Obligacji Korporacyjnych ROCKBRIDGE Obligacji Korporacyjnych 14,3214,320,00%
ROCKBRIDGE Obligacji Krótkoterminowych ROCKBRIDGE Obligacji Krótkoterminowych 106,86106,82 +0,04%
SKARBIEC Dłużny Uniwersalny SKARBIEC Dłużny Uniwersalny 35,2735,22 +0,14%
SKARBIEC Global Bond Opportunities SKARBIEC Global Bond Opportunities 109,03109,04 -0,01%
SKARBIEC Global High Yield Bond SKARBIEC Global High Yield Bond 118,46118,47 -0,01%
SKARBIEC Obligacja SKARBIEC Obligacja 308,96309,21 -0,08%
SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu 137,89137,890,00%
SUPERFUND Obligacyjny SUPERFUND Obligacyjny 106,76106,82 -0,06%
UNIQA Obligacji UNIQA Obligacji 132,95133,15 -0,15%
UNIQA Obligacji Korporacyjnych UNIQA Obligacji Korporacyjnych 130,36130,37 -0,01%
UNIQA Ostrożnego Inwestowania UNIQA Ostrożnego Inwestowania 122,54122,540,00%
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInwzmiana - 2017.09.27
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
BPS Dłużny (w likwidacji) BPS Dłużny (w likwidacji) 1 139,641 140,21 -0,05%
GAMMA GAMMA 249,70249,55 +0,06%
GAMMA Plus GAMMA Plus 187,91187,83 +0,04%
GENERALI Aktywny Dochodowy GENERALI Aktywny Dochodowy 106,12106,09 +0,03%
GENERALI Korona Dochodowy GENERALI Korona Dochodowy 214,74214,68 +0,03%
GENERALI Profit Plus GENERALI Profit Plus 1 729,921 729,81 +0,01%
IPOPEMA Konserwatywny kat. A IPOPEMA Konserwatywny kat. A 113,26113,27 -0,01%
IPOPEMA Konserwatywny kat. B IPOPEMA Konserwatywny kat. B 111,70111,71 -0,01%
MILLENNIUM Obligacji Klasyczny MILLENNIUM Obligacji Klasyczny 182,53182,530,00%
NOBLE FUND Konserwatywny NOBLE FUND Konserwatywny 140,91140,910,00%
NOVO Konserwatywny Oszczędnościowy NOVO Konserwatywny Oszczędnościowy 141,00141,04 -0,03%
NOVO Papierów Dłużnych NOVO Papierów Dłużnych 195,19195,34 -0,08%
OPEN Konserwatywny - w likwidacji OPEN Konserwatywny - w likwidacji 115,26115,30 -0,03%
PKO Obligacji Skarbowych PKO Obligacji Skarbowych 2 149,902 150,56 -0,03%
PKO Obligacji Skarbowych Plus-FIO PKO Obligacji Skarbowych Plus-FIO 11,6211,620,00%
PZU FIO Ochrony Majątku PZU FIO Ochrony Majątku 61,0861,09 -0,02%
PZU Obligacji Krótkoterminowych PZU Obligacji Krótkoterminowych 77,0576,99 +0,08%
PZU SEJF+ PZU SEJF+ 63,7563,67 +0,13%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 109,76111,58 -1,63%
SKARBIEC Konserwatywny SKARBIEC Konserwatywny 343,32343,27 +0,01%
SKARBIEC Krótkoterminowy SKARBIEC Krótkoterminowy 105,62105,63 -0,01%
SUPERFUND Spokojna Inwestycja SUPERFUND Spokojna Inwestycja 111,66111,63 +0,03%
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus 1 589,881 589,13 +0,05%
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInwzmiana - 2017.09.27
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
ALLIANZ Akcji Rynku Złota ALLIANZ Akcji Rynku Złota 97,8097,91 -0,11%
ALLIANZ Global Metals and Mining ALLIANZ Global Metals and Mining 107,19107,28 -0,08%
GOLDMAN SACHS Indeks Surowców GOLDMAN SACHS Indeks Surowców 129,90129,48 +0,32%
GOLDMAN SACHS Multi Factor GOLDMAN SACHS Multi Factor 159,18158,84 +0,21%
GOLDMAN SACHS Stabilny Globalnej Dywersyfikacji GOLDMAN SACHS Stabilny Globalnej Dywersyfikacji 119,25119,10 +0,13%
INVESTOR Gold Otwarty INVESTOR Gold Otwarty 145,91145,85 +0,04%
QUERCUS Global Balanced QUERCUS Global Balanced 160,59160,45 +0,09%
QUERCUS Gold QUERCUS Gold 52,3252,75 -0,82%
Rockbridge FIO WIG20 Lewarowany Rockbridge FIO WIG20 Lewarowany 1 219,241 218,77 +0,04%
SKARBIEC Global Income SKARBIEC Global Income 112,83112,84 -0,01%
SKARBIEC Market Neutral SKARBIEC Market Neutral 130,64129,95 +0,53%
SKARBIEC Polskich Innowacji SKARBIEC Polskich Innowacji 189,88191,69 -0,94%
SKARBIEC Rynków Surowcowych SKARBIEC Rynków Surowcowych 52,7352,99 -0,49%
SUPERFUND Alternatywny SUPERFUND Alternatywny 96,5796,50 +0,07%
SUPERFUND GoldFuture SUPERFUND GoldFuture 530,02537,25 -1,35%
SUPERFUND GREEN SUPERFUND GREEN 819,76821,52 -0,21%
SUPERFUND RED SUPERFUND RED 557,11556,61 +0,09%
SUPERFUND Silver (dawniej Akcji) SUPERFUND Silver (dawniej Akcji) 837,01838,78 -0,21%
SUPERFUND Silver Powiązany SFIO SUPERFUND Silver Powiązany SFIO 69,8469,99 -0,21%
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu SUPERFUND Stabilnego Wzrostu 664,73667,21 -0,37%