info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.30, godz. 02:48
kontakt

Komunikaty

2023.03.30
00:20 Molecure S.A.: Molecure S.A.
00:15 Molecure S.A.: Molecure S.A.
00:08 ASBISc: ASBISc
2023.03.29
22:21 IMMERSION GAMES S.A.: Zawarcie istotnej umowy
22:06  brak uprawnień DZIEŃ NA RYNKACH: Mocne wzrosty na Wall Street, liderami zwyżek sektor technologiczny
21:36 BIOCELTIX S.A.: Wpłynięcie od akcjonariusza Infini ASI sp. z o.o. zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia oferty publicznej akcji
21:20 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.: Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 26 kwietnia 2023 r.
21:10 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.: Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. na dzień 26 kwietnia 2023 r.
21:07  brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (3/2023) Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego
20:35  brak uprawnień Rząd wystąpi do UE o klauzulę ochronną dotyczącą granicy z Ukrainą - Kowalczyk (opis)
20:30  brak uprawnień CARLSON INVESTMENTS SE (9/2023) CARLSON INVESTMENTS SE - Correction of EBI Report No. 7/2023 - Change of address of the Company
19:54  brak uprawnień Nationale-Nederlanden OFE informuje
19:53  brak uprawnień Nationale-Nederlanden OFE informuje
19:31  brak uprawnień Wskaźniki referencyjne - SARON
19:26  brak uprawnień ZORTRAX SA (6/2023) Rejestracja zmiany Statutu Spółki
Fundusze inwestycyjne akcyjne
Charakteryzują się agresywną polityką inwestycyjną. Lokują aktywa przede wszystkim w akcje oraz inne udziałowe papiery wartościowe (prawa do akcji, kwity depozytowe). Uważane są za ryzykowne i podatne na wahania koniunktury rynkowej. Przynoszą ponadprzeciętne wyniki w czasie hossy, generując zazwyczaj straty w czasie załamania rynku.
 
Fundusze inwestycyjne mieszane
Inwestują w różne klasy aktywów, zarówno w instrumenty o charakterze udziałowym (akcje, prawa do akcji), jak i w instrumenty dłużne (obligacje, bony) i inne. Klasycznymi reprezentantami tej kategorii funduszy są fundusze stabilnego wzrostu oraz zrównoważone.
 
Fundusze inwestycyjne dłużne
Inwestują przede wszystkim w papiery wartościowe o stałym dochodzie. Z reguły nie mogą inwestować w udziałowe papiery wartościowe. Ze względu na dominujący w portfelu rodzaj instrumentów dłużnych można wśród nich wyróżnić fundusze papierów skarbowych oraz fundusze papierów korporacyjnych.
 
Fundusze inwestycyjne pieniężne
Zazwyczaj lokują środki wyłącznie w bardzo bezpieczne i łatwo płynne instrumenty finansowe oraz lokaty bankowe. Mogą stanowić alternatywę dla lokat bankowych - cechuje je poziom bezpieczeństwa podobny do zdeponowania środków w banku, ale jednocześnie wykazują się nieco wyższą rentownością.
 
Fundusze inwestycyjne inne
Fundusze o innej niż należące do podstawowych czterech grup polityce inwestycyjnej, m.in. fundusze nieruchomości, aktywów niepublicznych, absolutnego zwrotu, surowcowe czy sekurytyzacyjne.
 
Wartości jednostek funduszy inwestycyjnych z dnia:
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInw$order - 2022.08.04
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
AGIO Akcji PLUS AGIO Akcji PLUS 149,55151,01 -0,97%
ALLIANZ Akcji Globalnych ALLIANZ Akcji Globalnych 148,91146,84 +1,41%
ALLIANZ Akcji MiŚ Spółek ALLIANZ Akcji MiŚ Spółek 156,59155,24 +0,87%
ALLIANZ Artificial Intelligence ALLIANZ Artificial Intelligence 175,90170,05 +3,44%
ALLIANZ China A-Shares ALLIANZ China A-Shares 87,8187,42 +0,45%
ALLIANZ Europe Equity Growth Select ALLIANZ Europe Equity Growth Select 143,06140,30 +1,97%
ALLIANZ Europejskich Akcji (d.AVIVA) ALLIANZ Europejskich Akcji (d.AVIVA) 88,0087,50 +0,57%
ALLIANZ Globalnych Akcji (d.AVIVA) ALLIANZ Globalnych Akcji (d.AVIVA) 130,02129,68 +0,26%
ALLIANZ India Equity ALLIANZ India Equity 129,83131,25 -1,08%
ALLIANZ Małych Spółek (d.AVIVA) ALLIANZ Małych Spółek (d.AVIVA) 170,92172,41 -0,86%
ALLIANZ Nowoczesnych Technologii (d.AVIVA) ALLIANZ Nowoczesnych Technologii (d.AVIVA) 171,71172,76 -0,61%
ALLIANZ Polskich Akcji (d.AVIVA) ALLIANZ Polskich Akcji (d.AVIVA) 468,51471,70 -0,68%
ALLIANZ Selektywny ALLIANZ Selektywny 106,04105,60 +0,42%
BPS Akcji BPS Akcji 100,25100,75 -0,50%
CASPAR Akcji Europejskich A CASPAR Akcji Europejskich A 221,97223,52 -0,69%
CASPAR Akcji Europejskich S CASPAR Akcji Europejskich S 155,16156,25 -0,70%
CASPAR Globalny S CASPAR Globalny S 177,64181,59 -2,18%
ESALIENS Akcji ESALIENS Akcji 314,11314,23 -0,04%
ESALIENS Akcji Globalnych ESALIENS Akcji Globalnych 114,23114,25 -0,02%
ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących 115,04113,86 +1,04%
ESALIENS Małych i Średnich Spółek ESALIENS Małych i Średnich Spółek 132,01131,16 +0,65%
ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii 215,92213,23 +1,26%
ESALIENS Spółek Innowacyjnych ESALIENS Spółek Innowacyjnych 120,42119,38 +0,87%
GENERALI Akcje Małych i Średnich Spółek GENERALI Akcje Małych i Średnich Spółek 114,45114,53 -0,07%
GENERALI Akcje Value GENERALI Akcje Value 108,28108,74 -0,42%
GENERALI Akcji Amerykańskich GENERALI Akcji Amerykańskich 159,80159,44 +0,23%
GENERALI Akcji Ekologicznych GENERALI Akcji Ekologicznych 95,5395,10 +0,45%
GENERALI Akcji Europejskich GENERALI Akcji Europejskich 146,10144,90 +0,83%
GENERALI Akcji Rynków Wschodzących GENERALI Akcji Rynków Wschodzących 73,8473,50 +0,46%
GENERALI Akcji: Megatrendy GENERALI Akcji: Megatrendy 177,56176,39 +0,66%
GENERALI Korona Akcje GENERALI Korona Akcje 197,97198,84 -0,44%
GENERALI Surowców GENERALI Surowców 48,1147,35 +1,61%
GENERALI Złota GENERALI Złota 117,94116,17 +1,52%
INVESTOR Akcji INVESTOR Akcji 317,25315,01 +0,71%
INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących 79,7779,15 +0,78%
INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych 127,56126,92 +0,50%
INVESTOR BRIC INVESTOR BRIC 84,0082,99 +1,22%
INVESTOR Fundamentalny Dywidend i Wzrostu INVESTOR Fundamentalny Dywidend i Wzrostu 601,84601,68 +0,03%
INVESTOR Indie i Chiny INVESTOR Indie i Chiny 303,14301,84 +0,43%
INVESTOR Niemcy INVESTOR Niemcy 216,31212,30 +1,89%
INVESTOR Nowych Technologii INVESTOR Nowych Technologii 169,83168,44 +0,83%
INVESTOR Quality INVESTOR Quality 202,75201,02 +0,86%
INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa 95,5796,11 -0,56%
INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek 56,9157,03 -0,21%
INVESTOR Top Małych i Średnich Spółek INVESTOR Top Małych i Średnich Spółek 304,06303,29 +0,25%
INVESTOR Turcja INVESTOR Turcja 97,0195,51 +1,57%
IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A 128,19127,06 +0,89%
IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B 125,75124,62 +0,91%
IPOPEMA m-INDEKS kat. A IPOPEMA m-INDEKS kat. A 161,32163,97 -1,62%
IPOPEMA m-INDEKS kat. B IPOPEMA m-INDEKS kat. B 146,87149,28 -1,61%
IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.A IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.A 138,18139,06 -0,63%
IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.B IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.B 141,82138,33 +2,52%
IPOPEMA Short Equity kat. A IPOPEMA Short Equity kat. A 77,3776,69 +0,89%
IPOPEMA Short Equity kat. B IPOPEMA Short Equity kat. B 71,3970,75 +0,90%
IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. A IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. A 145,34141,77 +2,52%
IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. B IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. B 141,82138,33 +2,52%
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych 202,86202,67 +0,09%
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania 91,2790,63 +0,71%
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 311,13314,30 -1,01%
NN (L) Japonia NN (L) Japonia 232,42232,64 -0,09%
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących 121,94121,71 +0,19%
NN (L) Spółek Dywidendowych USA NN (L) Spółek Dywidendowych USA 262,35263,96 -0,61%
NN Akcji NN Akcji 316,79318,76 -0,62%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania 155,69156,35 -0,42%
NN Średnich i Małych Spółek NN Średnich i Małych Spółek 254,15255,77 -0,63%
NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek 100,91101,39 -0,47%
NOBLE FUND Akcji Polskich NOBLE FUND Akcji Polskich 134,33136,13 -1,32%
NOVO Akcji NOVO Akcji 107,71107,93 -0,20%
PKO Akcji Dywidendowych Globalny PKO Akcji Dywidendowych Globalny 131,24130,96 +0,21%
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek PKO Akcji Małych i Średnich Spółek 262,97263,38 -0,16%
PKO Akcji Plus PKO Akcji Plus 79,3279,90 -0,73%
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego PKO Akcji Rynku Amerykańskiego 162,41162,43 -0,01%
PKO Akcji Rynku Europejskiego PKO Akcji Rynku Europejskiego 120,35119,64 +0,59%
PKO Akcji Rynku Japońskiego PKO Akcji Rynku Japońskiego 108,21108,37 -0,15%
PKO Akcji Rynku Polskiego PKO Akcji Rynku Polskiego 82,6383,42 -0,95%
PKO Akcji Rynku Złota PKO Akcji Rynku Złota 143,50137,62 +4,27%
PKO Akcji Rynków Wschodzących PKO Akcji Rynków Wschodzących 85,3984,77 +0,73%
PKO Dóbr Luksusowych Globalny PKO Dóbr Luksusowych Globalny 275,73273,63 +0,77%
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny 117,25116,29 +0,83%
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny 104,09103,08 +0,98%
PKO Medycyny i Demografii Globalny PKO Medycyny i Demografii Globalny 146,37146,51 -0,10%
PKO Surowców Globalny PKO Surowców Globalny 194,12195,25 -0,58%
PKO Technologii i Innowacji Globalny PKO Technologii i Innowacji Globalny 358,68356,19 +0,70%
PZU Akcji Globalnych Trendów PZU Akcji Globalnych Trendów 53,5753,21 +0,68%
PZU Akcji Krakowiak PZU Akcji Krakowiak 63,7064,21 -0,79%
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 42,2242,50 -0,66%
PZU Akcji Polskich PZU Akcji Polskich 53,7054,04 -0,63%
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 63,8163,74 +0,11%
PZU Aktywny Globalny PZU Aktywny Globalny 48,4848,43 +0,10%
PZU Medyczny PZU Medyczny 82,7582,82 -0,08%
QUERCUS Agresywny QUERCUS Agresywny 216,18217,17 -0,46%
QUERCUS Global Growth QUERCUS Global Growth 124,68123,89 +0,64%
QUERCUS lev QUERCUS lev 29,1429,65 -1,72%
QUERCUS short QUERCUS short 67,6667,08 +0,86%
ROCKBRIDGE Akcji ROCKBRIDGE Akcji 283,22284,56 -0,47%
ROCKBRIDGE Akcji Globalnych ROCKBRIDGE Akcji Globalnych 200,37200,66 -0,14%
ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek 46,2046,62 -0,90%
ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących 64,0163,61 +0,63%
ROCKBRIDGE Gier i Innowacji ROCKBRIDGE Gier i Innowacji 123,00121,42 +1,30%
ROCKBRIDGE Growth Leaders ROCKBRIDGE Growth Leaders 74,7874,48 +0,40%
ROCKBRIDGE NEO Akcji ROCKBRIDGE NEO Akcji 16,3616,49 -0,79%
ROCKBRIDGE NEO Akcji Amerykańskich ROCKBRIDGE NEO Akcji Amerykańskich 15,7515,72 +0,19%
ROCKBRIDGE NEO Akcji Chińskich i Azjatyckich ROCKBRIDGE NEO Akcji Chińskich i Azjatyckich 11,5011,42 +0,70%
ROCKBRIDGE NEO Akcji Małych Spółek ROCKBRIDGE NEO Akcji Małych Spółek 11,4711,51 -0,35%
ROCKBRIDGE NEO Akcji Nowa Europa ROCKBRIDGE NEO Akcji Nowa Europa 7,147,09 +0,71%
ROCKBRIDGE NEO Akcji Polskich ROCKBRIDGE NEO Akcji Polskich 6,936,96 -0,43%
ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Rozwiniętych ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Rozwiniętych 9,199,18 +0,11%
ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Wschodzących ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Wschodzących 7,737,69 +0,52%
ROCKBRIDGE NEO Akcji Średnich Spółek ROCKBRIDGE NEO Akcji Średnich Spółek 9,699,72 -0,31%
ROCKBRIDGE Value Leaders ROCKBRIDGE Value Leaders 166,51165,88 +0,38%
SKARBIEC Akcja SKARBIEC Akcja 260,11260,53 -0,16%
SKARBIEC Emerging Markets Opportunities SKARBIEC Emerging Markets Opportunities 149,82147,68 +1,45%
SKARBIEC Małych i Średnich Spółek SKARBIEC Małych i Średnich Spółek 137,38137,94 -0,41%
SKARBIEC Nowej Generacji SKARBIEC Nowej Generacji 210,94209,81 +0,54%
SKARBIEC Spółek Wzrostowych SKARBIEC Spółek Wzrostowych 146,75146,49 +0,18%
SKARBIEC Top Brands SKARBIEC Top Brands 224,34223,95 +0,17%
SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO 165,25164,29 +0,58%
SKARBIEC Value SKARBIEC Value 130,54131,18 -0,49%
SUPERFUND Akcyjny SUPERFUND Akcyjny 90,0890,21 -0,14%
UNIQA Akcji UNIQA Akcji 113,88114,90 -0,89%
UNIQA Akcji Amerykańskich UNIQA Akcji Amerykańskich 158,60158,82 -0,14%
UNIQA Akcji Europejskich ESG UNIQA Akcji Europejskich ESG 115,02113,85 +1,03%
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek 143,95146,53 -1,76%
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących UNIQA Akcji Rynków Wschodzących 90,4890,02 +0,51%
UNIQA Globalny Akcji UNIQA Globalny Akcji 127,08127,13 -0,04%
UNIQA Selective Equity UNIQA Selective Equity 222,67223,09 -0,19%
UNIQA Selektywny Akcji Polskich UNIQA Selektywny Akcji Polskich 146,56147,50 -0,64%
VIG C-QUADRAT Akcji VIG C-QUADRAT Akcji 77,0177,16 -0,19%
VIG C-QUADRAT Global Growth Trends VIG C-QUADRAT Global Growth Trends 86,2485,75 +0,57%
VIG C-QUADRAT GreenStars VIG C-QUADRAT GreenStars 96,7295,90 +0,86%
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInwnazwa - 2022.08.04
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
AGIO Stabilny PLUS AGIO Stabilny PLUS 109,11109,39 -0,26%
ALLIANZ Aktywnej Alokacji ALLIANZ Aktywnej Alokacji 115,50115,38 +0,10%
ALLIANZ Defensywna Multistrategia ALLIANZ Defensywna Multistrategia 113,38113,27 +0,10%
ALLIANZ Dochodowy Income and Growth ALLIANZ Dochodowy Income and Growth 102,19101,58 +0,60%
ALLIANZ Dynamiczna Multistrategia ALLIANZ Dynamiczna Multistrategia 160,68159,41 +0,80%
ALLIANZ Globalnej Aktywnej Alokacji (d.AVIVA) ALLIANZ Globalnej Aktywnej Alokacji (d.AVIVA) 140,24139,45 +0,57%
ALLIANZ Globalny Stabilnego Dochodu ALLIANZ Globalny Stabilnego Dochodu 119,29118,51 +0,66%
ALLIANZ Globalnych Strategii (d.AVIVA) ALLIANZ Globalnych Strategii (d.AVIVA) 105,96105,73 +0,22%
ALLIANZ Kapitał Plus (d.AVIVA) ALLIANZ Kapitał Plus (d.AVIVA) 169,05168,86 +0,11%
ALLIANZ Optymalnego Wzrostu (d.AVIVA) ALLIANZ Optymalnego Wzrostu (d.AVIVA) 110,81111,56 -0,67%
ALLIANZ Stabilnego Inwestowania (d.Aviva) ALLIANZ Stabilnego Inwestowania (d.Aviva) 260,93260,91 +0,01%
ALLIANZ Stabilnego Wzrostu ALLIANZ Stabilnego Wzrostu 128,98128,56 +0,33%
ALLIANZ Zbalansowana Multistrategia ALLIANZ Zbalansowana Multistrategia 137,48136,81 +0,49%
ALLIANZ Zrównoważony (d.AVIVA) ALLIANZ Zrównoważony (d.AVIVA) 115,94116,10 -0,14%
BALTIC Makro Alokacji B BALTIC Makro Alokacji B 95,6895,71 -0,03%
BALTIC Makro Alokacji Plus B BALTIC Makro Alokacji Plus B 109,01109,10 -0,08%
BPS Stabilnego Wzrostu BPS Stabilnego Wzrostu 121,00120,94 +0,05%
CASPAR Stabilny A CASPAR Stabilny A 136,24137,31 -0,78%
CASPAR Stabilny S CASPAR Stabilny S 132,73133,77 -0,78%
ESALIENS Senior FIO ESALIENS Senior FIO 269,33268,63 +0,26%
ESALIENS Stabilny ESALIENS Stabilny 96,2495,88 +0,38%
GENERALI Korona Zrównoważony GENERALI Korona Zrównoważony 308,52308,25 +0,09%
GENERALI Stabilny Wzrost GENERALI Stabilny Wzrost 168,39168,14 +0,15%
INVESTOR Akumulacji Kapitału INVESTOR Akumulacji Kapitału 90,1389,48 +0,73%
INVESTOR Bezpiecznego Wzrostu INVESTOR Bezpiecznego Wzrostu 97,8197,70 +0,11%
INVESTOR Zabezpieczenia Emerytalnego INVESTOR Zabezpieczenia Emerytalnego 36,2236,04 +0,50%
INVESTOR Zrównoważony INVESTOR Zrównoważony 671,05669,23 +0,27%
IPOPEMA Aktywnej Selekcji kat.A IPOPEMA Aktywnej Selekcji kat.A 129,70129,96 -0,20%
IPOPEMA Aktywnej Selekcji kat.B IPOPEMA Aktywnej Selekcji kat.B 117,32117,56 -0,20%
NN Stabilnego Wzrostu NN Stabilnego Wzrostu 267,05266,62 +0,16%
NN Zrównoważony NN Zrównoważony 335,37335,82 -0,13%
NOBLE FUND Akcji Amerykańskich NOBLE FUND Akcji Amerykańskich 120,71120,73 -0,02%
NOBLE FUND Akcji Europejskich NOBLE FUND Akcji Europejskich 157,08156,50 +0,37%
NOBLE FUND Emerytalny NOBLE FUND Emerytalny 112,32111,71 +0,55%
NOBLE FUND Stabilny NOBLE FUND Stabilny 123,59123,04 +0,45%
NOBLE FUND Strategii Mieszanych NOBLE FUND Strategii Mieszanych 42,2042,19 +0,02%
NOVO Aktywnej Alokacji NOVO Aktywnej Alokacji 64,2364,06 +0,27%
NOVO Stabilnego Wzrostu NOVO Stabilnego Wzrostu 147,72148,09 -0,25%
NOVO Zrównoważonego Wzrostu NOVO Zrównoważonego Wzrostu 128,98129,67 -0,53%
PKO Dynamicznej Alokacji PKO Dynamicznej Alokacji 146,68146,30 +0,26%
PKO Zrównoważony PKO Zrównoważony 126,49126,28 +0,17%
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek 107,09106,80 +0,27%
PZU Zrównoważony PZU Zrównoważony 60,4460,41 +0,05%
QUERCUS Stabilny QUERCUS Stabilny 109,05108,15 +0,83%
ROCKBRIDGE NEO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej ROCKBRIDGE NEO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej 10,3510,27 +0,78%
ROCKBRIDGE NEO Aktywnej Alokacji ROCKBRIDGE NEO Aktywnej Alokacji 9,059,03 +0,22%
ROCKBRIDGE NEO Ochrony Wzrostu ROCKBRIDGE NEO Ochrony Wzrostu 7,817,80 +0,13%
ROCKBRIDGE NEO Stabilnego Wzrostu ROCKBRIDGE NEO Stabilnego Wzrostu 16,5016,45 +0,30%
ROCKBRIDGE NEO Zrównoważony Azjatycki ROCKBRIDGE NEO Zrównoważony Azjatycki 13,1913,11 +0,61%
ROCKBRIDGE Stabilnego Wzrostu ROCKBRIDGE Stabilnego Wzrostu 15,8815,84 +0,25%
ROCKBRIDGE Zrównoważony ROCKBRIDGE Zrównoważony 1,921,920,00%
SKARBIEC III Filar SKARBIEC III Filar 148,18147,52 +0,45%
SKARBIEC Top Funduszy Stabilnych SFIO SKARBIEC Top Funduszy Stabilnych SFIO 185,77185,90 -0,07%
SKARBIEC Waga SKARBIEC Waga 195,62195,00 +0,32%
UNIQA Makroalokacji UNIQA Makroalokacji 140,20141,52 -0,93%
UNIQA Stabilnego Wzrostu UNIQA Stabilnego Wzrostu 106,08106,80 -0,67%
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInwnazwa - 2022.08.04
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
AGIO Dochodowy PLUS AGIO Dochodowy PLUS 104,78104,69 +0,09%
AGIO Kapitał PLUS AGIO Kapitał PLUS 131,91131,84 +0,05%
ALLIANZ Dochodowy (d.AVIVA) ALLIANZ Dochodowy (d.AVIVA) 109,05108,85 +0,18%
ALLIANZ Dłużnych Papierów Korporacyjnych (d.AVIVA) ALLIANZ Dłużnych Papierów Korporacyjnych (d.AVIVA) 131,74131,57 +0,13%
ALLIANZ Globalny Obligacji (d.AVIVA) ALLIANZ Globalny Obligacji (d.AVIVA) 201,63200,45 +0,59%
ALLIANZ Konserwatywny ALLIANZ Konserwatywny 156,45156,37 +0,05%
ALLIANZ Niskiego Ryzyka (d.AVIVA) ALLIANZ Niskiego Ryzyka (d.AVIVA) 173,17172,59 +0,34%
ALLIANZ Obligacji Dynamiczny (d.AVIVA) ALLIANZ Obligacji Dynamiczny (d.AVIVA) 132,70131,95 +0,57%
ALLIANZ Obligacji Globalnych ALLIANZ Obligacji Globalnych 111,47111,12 +0,32%
ALLIANZ Obligacji Inflacyjnych ALLIANZ Obligacji Inflacyjnych 123,20123,12 +0,06%
ALLIANZ Obligacji Plus ALLIANZ Obligacji Plus 176,65176,39 +0,15%
ALLIANZ PIMCO Emerging Local Bond ALLIANZ PIMCO Emerging Local Bond 85,3784,44 +1,10%
ALLIANZ PIMCO Emerging Markets Bond ESG ALLIANZ PIMCO Emerging Markets Bond ESG 94,4093,57 +0,89%
ALLIANZ PIMCO ESG Income ALLIANZ PIMCO ESG Income 89,2389,38 -0,17%
ALLIANZ PIMCO Global Bond ESG ALLIANZ PIMCO Global Bond ESG 101,83101,52 +0,31%
ALLIANZ PIMCO Global High Yield Bond ALLIANZ PIMCO Global High Yield Bond 111,00110,50 +0,45%
ALLIANZ PIMCO Income ALLIANZ PIMCO Income 108,78108,25 +0,49%
ALLIANZ Polskich Obligacji Skarbowych ALLIANZ Polskich Obligacji Skarbowych 133,37132,84 +0,40%
ALLIANZ Trezor ALLIANZ Trezor 103,33103,21 +0,12%
BPS Konserwatywny BPS Konserwatywny 138,90138,66 +0,17%
BPS Obligacji BPS Obligacji 137,16136,80 +0,26%
BPS Spokojna Inwestycja BPS Spokojna Inwestycja 1 025,681 025,62 +0,01%
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond C-QUADRAT ARTS Total Return Bond 102,30101,80 +0,49%
ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych 101,66101,30 +0,36%
ESALIENS Konserwatywny ESALIENS Konserwatywny 278,14277,83 +0,11%
ESALIENS Konserwatywny Plus ESALIENS Konserwatywny Plus 100,36100,63 -0,27%
ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych 85,4785,14 +0,39%
ESALIENS Obligacji ESALIENS Obligacji 267,50265,19 +0,87%
GENERALI Konserwatywny GENERALI Konserwatywny 113,05112,03 +0,91%
GENERALI Korona Obligacje GENERALI Korona Obligacje 314,23312,53 +0,54%
GENERALI Obligacje Aktywny GENERALI Obligacje Aktywny 129,93129,04 +0,69%
GENERALI Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące GENERALI Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące 76,0475,12 +1,22%
GENERALI Oszczędnościowy GENERALI Oszczędnościowy 125,00125,000,00%
INVESTOR Dochodowy INVESTOR Dochodowy 132,63132,62 +0,01%
INVESTOR Obligacji INVESTOR Obligacji 307,49305,18 +0,76%
INVESTOR Obligacji Rynków Wschodzących Plus INVESTOR Obligacji Rynków Wschodzących Plus 88,2987,63 +0,75%
INVESTOR Oszczędnościowy INVESTOR Oszczędnościowy 256,97256,64 +0,13%
IPOPEMA Dłużny kat. A IPOPEMA Dłużny kat. A 102,46101,95 +0,50%
IPOPEMA Dłużny kat. B IPOPEMA Dłużny kat. B 100,78100,28 +0,50%
IPOPEMA Obligacji kat. A IPOPEMA Obligacji kat. A 116,62115,61 +0,87%
IPOPEMA Obligacji kat. B IPOPEMA Obligacji kat. B 113,55112,57 +0,87%
IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych kat.A IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych kat.A 103,81103,64 +0,16%
IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych kat.B IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych kat.B 102,99102,83 +0,16%
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 181,38180,69 +0,38%
NN (L) Konserwatywny Plus NN (L) Konserwatywny Plus 118,70118,54 +0,14%
NN (L) Obligacji Plus NN (L) Obligacji Plus 110,49110,26 +0,21%
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących 72,3671,73 +0,88%
NN Konserwatywny NN Konserwatywny 271,65271,28 +0,14%
NN Krótkoterminowych Obligacji NN Krótkoterminowych Obligacji 140,56140,30 +0,19%
NN Obligacji NN Obligacji 314,21312,01 +0,71%
NOBLE FUND Obligacji NOBLE FUND Obligacji 92,3991,77 +0,68%
NOBLE FUND Strategii Dłużnych NOBLE FUND Strategii Dłużnych 84,8984,98 -0,11%
NOVO Obligacji Przedsiębiorstw NOVO Obligacji Przedsiębiorstw 213,63213,78 -0,07%
PKO Gamma Plus PKO Gamma Plus 98,1597,94 +0,21%
PKO Obligacji Długoterminowych PKO Obligacji Długoterminowych 187,85186,35 +0,80%
PKO Obligacji Globalny PKO Obligacji Globalny 89,0488,27 +0,87%
PKO Papierów Dłużnych Plus PKO Papierów Dłużnych Plus 159,70158,52 +0,74%
PKO Papierów Dłużnych USD PKO Papierów Dłużnych USD 126,00125,28 +0,57%
PZU Dłużny Aktywny PZU Dłużny Aktywny 50,1049,76 +0,68%
PZU Dłużny Rynków Wschodzących PZU Dłużny Rynków Wschodzących 40,9140,47 +1,09%
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 52,0551,90 +0,29%
PZU Papierów Dłużnych Polonez PZU Papierów Dłużnych Polonez 156,75155,54 +0,78%
QUERCUS Obligacji Skarbowych QUERCUS Obligacji Skarbowych 66,6166,15 +0,70%
QUERCUS Ochrony Kapitału QUERCUS Ochrony Kapitału 156,64156,73 -0,06%
ROCKBRIDGE Dłużny ROCKBRIDGE Dłużny 36,5736,45 +0,33%
ROCKBRIDGE Lokata Plus ROCKBRIDGE Lokata Plus 116,52115,59 +0,80%
ROCKBRIDGE NEO Konserwatywny ROCKBRIDGE NEO Konserwatywny 17,8817,86 +0,11%
ROCKBRIDGE NEO Konserwatywny Plus ROCKBRIDGE NEO Konserwatywny Plus 15,8115,79 +0,13%
ROCKBRIDGE NEO Obligacji Plus ROCKBRIDGE NEO Obligacji Plus 16,1916,13 +0,37%
ROCKBRIDGE NEO Obligacji Skarbowych ROCKBRIDGE NEO Obligacji Skarbowych 19,9919,87 +0,60%
ROCKBRIDGE NEO Obligacji Światowych ROCKBRIDGE NEO Obligacji Światowych 11,6011,55 +0,43%
ROCKBRIDGE Obligacji ROCKBRIDGE Obligacji 303,51301,97 +0,51%
ROCKBRIDGE Obligacji 2 ROCKBRIDGE Obligacji 2 3 920,023 860,61 +1,54%
ROCKBRIDGE Obligacji Korporacyjnych ROCKBRIDGE Obligacji Korporacyjnych 15,3115,15 +1,06%
SKARBIEC Dłużny Uniwersalny SKARBIEC Dłużny Uniwersalny 32,9332,73 +0,61%
SKARBIEC Global High Yield Bond SKARBIEC Global High Yield Bond 119,62119,30 +0,27%
SKARBIEC Obligacja SKARBIEC Obligacja 288,78287,20 +0,55%
SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu 127,00126,87 +0,10%
SUPERFUND Obligacyjny SUPERFUND Obligacyjny 119,11119,08 +0,03%
UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych 102,39102,31 +0,08%
UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych 99,7299,44 +0,28%
UNIQA Obligacji UNIQA Obligacji 126,06125,81 +0,20%
UNIQA Obligacji Korporacyjnych UNIQA Obligacji Korporacyjnych 132,97132,81 +0,12%
UNIQA Ostrożnego Inwestowania UNIQA Ostrożnego Inwestowania 125,80125,72 +0,06%
VIG C-QUADRAT Konserwatywny VIG C-QUADRAT Konserwatywny 98,3798,29 +0,08%
VIG C-QUADRAT Obligacji VIG C-QUADRAT Obligacji 90,4790,13 +0,38%
VIG C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych VIG C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych 99,0598,91 +0,14%
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInwnazwa - 2022.08.04
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
GAMMA GAMMA 263,78263,07 +0,27%
GENERALI Aktywny Dochodowy GENERALI Aktywny Dochodowy 107,44107,36 +0,07%
GENERALI Korona Dochodowy GENERALI Korona Dochodowy 214,66214,52 +0,07%
GENERALI Profit Plus GENERALI Profit Plus 1 769,971 770,20 -0,01%
IPOPEMA Konserwatywny kat. A IPOPEMA Konserwatywny kat. A 114,99114,80 +0,17%
IPOPEMA Konserwatywny kat. B IPOPEMA Konserwatywny kat. B 112,04111,86 +0,16%
NOBLE FUND Konserwatywny NOBLE FUND Konserwatywny 137,48137,05 +0,31%
NOVO Konserwatywny Oszczędnościowy NOVO Konserwatywny Oszczędnościowy 129,53129,51 +0,02%
NOVO Papierów Dłużnych NOVO Papierów Dłużnych 163,34163,43 -0,06%
PKO Obligacji Skarbowych PKO Obligacji Skarbowych 2 099,142 091,46 +0,37%
PZU FIO Ochrony Majątku PZU FIO Ochrony Majątku 58,2858,20 +0,14%
PZU Obligacji Krótkoterminowych PZU Obligacji Krótkoterminowych 78,5878,41 +0,22%
PZU SEJF+ PZU SEJF+ 65,9365,80 +0,20%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 76,0876,30 -0,29%
SKARBIEC Konserwatywny SKARBIEC Konserwatywny 344,24343,75 +0,14%
SKARBIEC Krótkoterminowy SKARBIEC Krótkoterminowy 104,28104,14 +0,13%
SUPERFUND Spokojna Inwestycja SUPERFUND Spokojna Inwestycja 123,37123,35 +0,02%
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus 1 747,641 748,03 -0,02%
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInwnazwa - 2022.08.04
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
ALLIANZ Akcji Rynku Złota ALLIANZ Akcji Rynku Złota 60,7058,66 +3,48%
ALLIANZ Global Metals and Mining ALLIANZ Global Metals and Mining 140,28141,17 -0,63%
INVESTOR Gold Otwarty INVESTOR Gold Otwarty 163,32161,36 +1,21%
NN (L) Indeks Surowców NN (L) Indeks Surowców 238,03237,45 +0,24%
NN (L) Multi Factor NN (L) Multi Factor 173,53174,04 -0,29%
NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji 122,93122,57 +0,29%
NN (L) Total Return NN (L) Total Return 99,0399,26 -0,23%
QUERCUS Global Balanced QUERCUS Global Balanced 118,49117,95 +0,46%
QUERCUS Gold QUERCUS Gold 61,9660,92 +1,71%
SKARBIEC Market Neutral SKARBIEC Market Neutral 104,80103,87 +0,90%
SKARBIEC Market Opportunities SKARBIEC Market Opportunities 150,82149,65 +0,78%
SKARBIEC Rynków Surowcowych SKARBIEC Rynków Surowcowych 56,9456,93 +0,02%
SUPERFUND Alternatywny SUPERFUND Alternatywny 79,5276,66 +3,73%
SUPERFUND GoldFuture SUPERFUND GoldFuture 656,16659,62 -0,52%
SUPERFUND GREEN SUPERFUND GREEN 914,84908,37 +0,71%
SUPERFUND RED SUPERFUND RED 327,37327,71 -0,10%
SUPERFUND Silver Powiązany SFIO SUPERFUND Silver Powiązany SFIO 64,8265,44 -0,95%
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu SUPERFUND Stabilnego Wzrostu 433,47419,51 +3,33%
UNIQA Globalnej Makroalokacji UNIQA Globalnej Makroalokacji 99,0098,82 +0,18%