info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.09.30, godz. 19:07
kontakt

Komunikaty

2022.09.30
19:06 CAPITEA S.A.: CAPITEA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
MERIT INVESTMENTS ASI S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
19:02 VISTAL GDYNIA S.A.: Uzupełnienie raportu okresowego półrocznego 2022
18:58 brak uprawnień W wyniku wezwania nabytych zostało ok. 1,4 mln akcji Archicomu
18:57 ONE S.A.: Powołanie osoby zarządzającej
SOFTBLUE S.A.: Informacja o rozwiązaniu istotnej umowy
18:56 T-BULL S.A.: T-BULL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
18:49 brak uprawnień Portfel zamówień Feerum w branży maszyn i urządzeń przemysłu rolno-spożywczego wynosi 47,3 mln zł
18:47 NOVAVIS GROUP SA: NOVAVIS GROUP SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
 brak uprawnień LW Bogdanka szacuje, że dostarczy "Puławom" mniej węgla
18:42 brak uprawnień Skrót wiadomości - piątek, 30 września, 18.30
18:41 SONKA S.A.: Wyjaśnienie dotyczące premiery gry Farm Tycoon na platformie PC
SOLAR COMPANY S.A.: SOLAR COMPANY S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
PBS Finanse SA: PBS Finanse SA formularz raportu półrocznego
18:39 SFINKS POLSKA S.A.: SFINKS POLSKA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
Fundusze inwestycyjne akcyjne
Charakteryzują się agresywną polityką inwestycyjną. Lokują aktywa przede wszystkim w akcje oraz inne udziałowe papiery wartościowe (prawa do akcji, kwity depozytowe). Uważane są za ryzykowne i podatne na wahania koniunktury rynkowej. Przynoszą ponadprzeciętne wyniki w czasie hossy, generując zazwyczaj straty w czasie załamania rynku.
 
Fundusze inwestycyjne mieszane
Inwestują w różne klasy aktywów, zarówno w instrumenty o charakterze udziałowym (akcje, prawa do akcji), jak i w instrumenty dłużne (obligacje, bony) i inne. Klasycznymi reprezentantami tej kategorii funduszy są fundusze stabilnego wzrostu oraz zrównoważone.
 
Fundusze inwestycyjne dłużne
Inwestują przede wszystkim w papiery wartościowe o stałym dochodzie. Z reguły nie mogą inwestować w udziałowe papiery wartościowe. Ze względu na dominujący w portfelu rodzaj instrumentów dłużnych można wśród nich wyróżnić fundusze papierów skarbowych oraz fundusze papierów korporacyjnych.
 
Fundusze inwestycyjne pieniężne
Zazwyczaj lokują środki wyłącznie w bardzo bezpieczne i łatwo płynne instrumenty finansowe oraz lokaty bankowe. Mogą stanowić alternatywę dla lokat bankowych - cechuje je poziom bezpieczeństwa podobny do zdeponowania środków w banku, ale jednocześnie wykazują się nieco wyższą rentownością.
 
Fundusze inwestycyjne inne
Fundusze o innej niż należące do podstawowych czterech grup polityce inwestycyjnej, m.in. fundusze nieruchomości, aktywów niepublicznych, absolutnego zwrotu, surowcowe czy sekurytyzacyjne.
 
Wartości jednostek funduszy inwestycyjnych z dnia:
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInw$order - 2022.08.03
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych 1 596,711 536,08 +3,95%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek 1 274,191 212,58 +5,08%
AGIO Akcji PLUS AGIO Akcji PLUS 151,01150,50 +0,34%
ALLIANZ Akcji Globalnych ALLIANZ Akcji Globalnych 146,84146,14 +0,48%
ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek 155,24152,14 +2,04%
ALLIANZ Akcji Rynku Złota ALLIANZ Akcji Rynku Złota 58,6659,64 -1,64%
ALLIANZ Artificial Intelligence ALLIANZ Artificial Intelligence 170,05166,22 +2,30%
ALLIANZ China A-Shares ALLIANZ China A-Shares 87,4288,43 -1,14%
ALLIANZ Europe Equity Growth Select ALLIANZ Europe Equity Growth Select 140,30139,49 +0,58%
ALLIANZ Europejskich Akcji (d.AVIVA) ALLIANZ Europejskich Akcji (d.AVIVA) 87,5086,55 +1,10%
ALLIANZ Global Metals and Mining ALLIANZ Global Metals and Mining 141,17142,07 -0,63%
ALLIANZ Globalnych Akcji (d.AVIVA) ALLIANZ Globalnych Akcji (d.AVIVA) 129,68128,76 +0,71%
ALLIANZ India Equity ALLIANZ India Equity 131,25132,16 -0,69%
ALLIANZ Małych Spółek (d.AVIVA) ALLIANZ Małych Spółek (d.AVIVA) 172,41169,09 +1,96%
ALLIANZ Nowoczesnych Technologii (d.AVIVA) ALLIANZ Nowoczesnych Technologii (d.AVIVA) 172,76169,90 +1,68%
ALLIANZ Polskich Akcji (d.AVIVA) ALLIANZ Polskich Akcji (d.AVIVA) 471,70469,36 +0,50%
ALLIANZ Selektywny ALLIANZ Selektywny 105,60104,53 +1,02%
BPS Akcji BPS Akcji 100,75100,92 -0,17%
CASPAR Akcji Europejskich A CASPAR Akcji Europejskich A 223,52223,23 +0,13%
CASPAR Akcji Europejskich S CASPAR Akcji Europejskich S 156,25156,04 +0,13%
CASPAR Globalny S CASPAR Globalny S 181,59181,64 -0,03%
ESALIENS Akcji ESALIENS Akcji 314,23309,62 +1,49%
ESALIENS Akcji Globalnych ESALIENS Akcji Globalnych 114,25113,38 +0,77%
ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących 113,86112,51 +1,20%
ESALIENS Małych i Średnich Spółek ESALIENS Małych i Średnich Spółek 131,16129,19 +1,52%
ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii 213,23211,09 +1,01%
ESALIENS Spółek Innowacyjnych ESALIENS Spółek Innowacyjnych 119,38116,75 +2,25%
GENERALI Akcje Małych i Średnich Spółek GENERALI Akcje Małych i Średnich Spółek 114,53113,03 +1,33%
GENERALI Akcje Wzrostu GENERALI Akcje Wzrostu 108,74108,55 +0,18%
GENERALI Akcji Amerykańskich GENERALI Akcji Amerykańskich 159,44156,42 +1,93%
GENERALI Akcji Ekologicznych GENERALI Akcji Ekologicznych 95,1095,13 -0,03%
GENERALI Akcji Europejskich GENERALI Akcji Europejskich 144,90143,18 +1,20%
GENERALI Akcji Rynków Wschodzących GENERALI Akcji Rynków Wschodzących 73,5073,08 +0,57%
GENERALI Akcji: Megatrendy GENERALI Akcji: Megatrendy 176,39173,00 +1,96%
GENERALI Korona Akcje GENERALI Korona Akcje 198,84198,69 +0,08%
GENERALI Surowców GENERALI Surowców 47,3546,70 +1,39%
GENERALI Złota GENERALI Złota 116,17117,79 -1,38%
INVESTOR Akcji INVESTOR Akcji 315,01310,43 +1,48%
INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących 79,1578,81 +0,43%
INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych 126,92124,76 +1,73%
INVESTOR BRIC INVESTOR BRIC 82,9982,58 +0,50%
INVESTOR Fundamentalny Dywidend i Wzrostu INVESTOR Fundamentalny Dywidend i Wzrostu 601,68594,52 +1,20%
INVESTOR Indie i Chiny INVESTOR Indie i Chiny 301,84300,90 +0,31%
INVESTOR Niemcy INVESTOR Niemcy 212,30209,80 +1,19%
INVESTOR Nowych Technologii INVESTOR Nowych Technologii 168,44164,70 +2,27%
INVESTOR Quality INVESTOR Quality 201,02198,29 +1,38%
INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa 96,1195,86 +0,26%
INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek 57,0356,24 +1,40%
INVESTOR Top Małych i Średnich Spółek INVESTOR Top Małych i Średnich Spółek 303,29300,84 +0,81%
INVESTOR Turcja INVESTOR Turcja 95,5193,70 +1,93%
IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A 127,06123,78 +2,65%
IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B 124,62121,41 +2,64%
IPOPEMA m-INDEKS kat. A IPOPEMA m-INDEKS kat. A 163,97160,51 +2,16%
IPOPEMA m-INDEKS kat. B IPOPEMA m-INDEKS kat. B 149,28146,13 +2,16%
IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.A IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.A 139,06138,00 +0,77%
IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.B IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.B 138,33140,27 -1,38%
IPOPEMA Short Equity kat. A IPOPEMA Short Equity kat. A 76,6975,75 +1,24%
IPOPEMA Short Equity kat. B IPOPEMA Short Equity kat. B 70,7569,89 +1,23%
NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji 16,4916,490,00%
NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Amerykańskich NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Amerykańskich 15,7215,57 +0,96%
NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Chińskich i Azjatyckich NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Chińskich i Azjatyckich 11,4211,44 -0,17%
NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Małych Spółek NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Małych Spółek 11,5111,32 +1,68%
NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Nowa Europa NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Nowa Europa 7,097,02 +1,00%
NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Polskich NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Polskich 6,966,93 +0,43%
NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Rynków Rozwiniętych NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Rynków Rozwiniętych 9,189,14 +0,44%
NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Rynków Wschodzących NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Rynków Wschodzących 7,697,70 -0,13%
NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Średnich Spółek NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Średnich Spółek 9,729,59 +1,36%
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych 202,67201,23 +0,72%
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania 90,6389,45 +1,32%
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 314,30310,15 +1,34%
NN (L) Japonia NN (L) Japonia 232,64232,25 +0,17%
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących 121,71120,74 +0,80%
NN (L) Spółek Dywidendowych USA NN (L) Spółek Dywidendowych USA 263,96261,49 +0,94%
NN Akcji NN Akcji 318,76317,73 +0,32%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania 156,35155,68 +0,43%
NN Średnich i Małych Spółek NN Średnich i Małych Spółek 255,77251,65 +1,64%
NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek 101,3999,62 +1,78%
NOBLE FUND Akcji Polskich NOBLE FUND Akcji Polskich 136,13135,57 +0,41%
NOVO Akcji NOVO Akcji 107,93108,13 -0,18%
PKO Akcji Dywidendowych Globalny PKO Akcji Dywidendowych Globalny 130,96130,06 +0,69%
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek PKO Akcji Małych i Średnich Spółek 263,38260,75 +1,01%
PKO Akcji Plus PKO Akcji Plus 79,9079,83 +0,09%
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego PKO Akcji Rynku Amerykańskiego 162,43160,19 +1,40%
PKO Akcji Rynku Europejskiego PKO Akcji Rynku Europejskiego 119,64118,10 +1,30%
PKO Akcji Rynku Japońskiego PKO Akcji Rynku Japońskiego 108,37108,20 +0,16%
PKO Akcji Rynku Polskiego PKO Akcji Rynku Polskiego 83,4283,57 -0,18%
PKO Akcji Rynku Złota PKO Akcji Rynku Złota 137,62140,16 -1,81%
PKO Akcji Rynków Wschodzących PKO Akcji Rynków Wschodzących 84,7784,70 +0,08%
PKO Dóbr Luksusowych Globalny PKO Dóbr Luksusowych Globalny 273,63270,11 +1,30%
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny 116,29115,79 +0,43%
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny 103,08102,18 +0,88%
PKO Medycyny i Demografii Globalny PKO Medycyny i Demografii Globalny 146,51145,32 +0,82%
PKO Surowców Globalny PKO Surowców Globalny 195,25197,72 -1,25%
PKO Technologii i Innowacji Globalny PKO Technologii i Innowacji Globalny 356,19348,10 +2,32%
PZU Akcji Krakowiak PZU Akcji Krakowiak 64,2163,91 +0,47%
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 42,5041,74 +1,82%
PZU Akcji Polskich PZU Akcji Polskich 54,0453,70 +0,63%
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 63,7462,86 +1,40%
PZU Akcji Rynków Wschodzących PZU Akcji Rynków Wschodzących 53,2152,74 +0,89%
PZU Aktywny Globalny PZU Aktywny Globalny 48,4348,30 +0,27%
PZU Medyczny PZU Medyczny 82,8282,32 +0,61%
QUERCUS Agresywny QUERCUS Agresywny 217,17215,00 +1,01%
QUERCUS Global Growth QUERCUS Global Growth 123,89121,97 +1,57%
QUERCUS lev QUERCUS lev 29,6530,39 -2,44%
QUERCUS short QUERCUS short 67,0866,27 +1,22%
ROCKBRIDGE Akcji ROCKBRIDGE Akcji 284,56285,95 -0,49%
ROCKBRIDGE Akcji Globalnych ROCKBRIDGE Akcji Globalnych 200,66199,90 +0,38%
ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek 46,6245,89 +1,59%
ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących 63,6163,51 +0,16%
ROCKBRIDGE Gier i Innowacji ROCKBRIDGE Gier i Innowacji 121,42117,39 +3,43%
SKARBIEC Akcja SKARBIEC Akcja 260,53258,19 +0,91%
SKARBIEC Emerging Markets Opportunities SKARBIEC Emerging Markets Opportunities 147,68147,05 +0,43%
SKARBIEC Małych i Średnich Spółek SKARBIEC Małych i Średnich Spółek 137,94135,51 +1,79%
SKARBIEC Spółek Wzrostowych SKARBIEC Spółek Wzrostowych 146,49140,27 +4,43%
SKARBIEC Top Brands SKARBIEC Top Brands 223,95221,65 +1,04%
SKARBIEC Value SKARBIEC Value 131,18130,42 +0,58%
SUPERFUND Akcyjny SUPERFUND Akcyjny 90,2188,97 +1,39%
UNIQA Akcji UNIQA Akcji 114,90114,55 +0,31%
UNIQA Akcji Amerykańskich UNIQA Akcji Amerykańskich 158,82157,49 +0,84%
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek 146,53144,08 +1,70%
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących UNIQA Akcji Rynków Wschodzących 90,0289,79 +0,26%
UNIQA Globalnej Makroalokacji UNIQA Globalnej Makroalokacji 98,8298,92 -0,10%
UNIQA Globalny Akcji UNIQA Globalny Akcji 127,13126,70 +0,34%
UNIQA Selective Equity UNIQA Selective Equity 223,09221,90 +0,54%
UNIQA Selektywny Akcji Polskich UNIQA Selektywny Akcji Polskich 147,50146,41 +0,74%
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInwnazwa - 2022.08.03
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
AGIO Stabilny PLUS AGIO Stabilny PLUS 109,39109,48 -0,08%
ALLIANZ Aktywnej Alokacji ALLIANZ Aktywnej Alokacji 115,38114,62 +0,66%
ALLIANZ Defensywna Multistrategia ALLIANZ Defensywna Multistrategia 113,27113,68 -0,36%
ALLIANZ Dochodowy Income and Growth ALLIANZ Dochodowy Income and Growth 101,58100,99 +0,58%
ALLIANZ Dynamiczna Multistrategia ALLIANZ Dynamiczna Multistrategia 159,41159,56 -0,09%
ALLIANZ Globalnej Aktywnej Alokacji (d.AVIVA) ALLIANZ Globalnej Aktywnej Alokacji (d.AVIVA) 139,45137,89 +1,13%
ALLIANZ Globalny Stabilnego Dochodu ALLIANZ Globalny Stabilnego Dochodu 118,51118,23 +0,24%
ALLIANZ Globalnych Strategii (d.AVIVA) ALLIANZ Globalnych Strategii (d.AVIVA) 105,73105,72 +0,01%
ALLIANZ Kapitał Plus (d.AVIVA) ALLIANZ Kapitał Plus (d.AVIVA) 168,86169,14 -0,17%
ALLIANZ Stabilnego Inwestowania (d.Aviva) ALLIANZ Stabilnego Inwestowania (d.Aviva) 260,91261,13 -0,08%
ALLIANZ Stabilnego Wzrostu ALLIANZ Stabilnego Wzrostu 128,56128,44 +0,09%
ALLIANZ Zbalansowana Multistrategia ALLIANZ Zbalansowana Multistrategia 136,81137,05 -0,18%
ALLIANZ Zrównoważony (d.AVIVA) ALLIANZ Zrównoważony (d.AVIVA) 116,10116,04 +0,05%
BALTIC Makro Alokacji B BALTIC Makro Alokacji B 95,7195,98 -0,28%
BALTIC Makro Alokacji Plus B BALTIC Makro Alokacji Plus B 109,10109,30 -0,18%
BPS Stabilnego Wzrostu BPS Stabilnego Wzrostu 120,94121,22 -0,23%
CASPAR Stabilny A CASPAR Stabilny A 137,31137,21 +0,07%
CASPAR Stabilny S CASPAR Stabilny S 133,77133,67 +0,07%
ESALIENS Senior FIO ESALIENS Senior FIO 268,63268,25 +0,14%
ESALIENS Stabilny ESALIENS Stabilny 95,8895,93 -0,05%
GENERALI Korona Zrównoważony GENERALI Korona Zrównoważony 308,25309,28 -0,33%
GENERALI Stabilny Wzrost GENERALI Stabilny Wzrost 168,14168,83 -0,41%
INVESTOR Akumulacji Kapitału INVESTOR Akumulacji Kapitału 89,4890,10 -0,69%
INVESTOR Zabezpieczenia Emerytalnego INVESTOR Zabezpieczenia Emerytalnego 36,0436,17 -0,36%
INVESTOR Zrównoważony INVESTOR Zrównoważony 669,23667,40 +0,27%
NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Europy Środkowej i Wschodniej NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Europy Środkowej i Wschodniej 10,2710,12 +1,48%
NATIONALE-NEDERLANDEN Aktywnej Alokacji NATIONALE-NEDERLANDEN Aktywnej Alokacji 9,039,04 -0,11%
NATIONALE-NEDERLANDEN Ochrony Wzrostu NATIONALE-NEDERLANDEN Ochrony Wzrostu 7,807,81 -0,13%
NATIONALE-NEDERLANDEN Stabilnego Wzrostu NATIONALE-NEDERLANDEN Stabilnego Wzrostu 16,4516,55 -0,60%
NATIONALE-NEDERLANDEN Zrównoważony Azjatycki NATIONALE-NEDERLANDEN Zrównoważony Azjatycki 13,1113,15 -0,30%
NN Stabilnego Wzrostu NN Stabilnego Wzrostu 266,62267,49 -0,33%
NN Zrównoważony NN Zrównoważony 335,82336,09 -0,08%
NOBLE FUND Akcji Amerykańskich NOBLE FUND Akcji Amerykańskich 120,73118,83 +1,60%
NOBLE FUND Akcji Europejskich NOBLE FUND Akcji Europejskich 156,50155,74 +0,49%
NOBLE FUND Emerytalny NOBLE FUND Emerytalny 111,71112,09 -0,34%
NOBLE FUND Stabilny NOBLE FUND Stabilny 123,04123,13 -0,07%
NOBLE FUND Strategii Mieszanych NOBLE FUND Strategii Mieszanych 42,1942,32 -0,31%
NOVO Aktywnej Alokacji NOVO Aktywnej Alokacji 64,0664,29 -0,36%
NOVO Stabilnego Wzrostu NOVO Stabilnego Wzrostu 148,09148,86 -0,52%
NOVO Zrównoważonego Wzrostu NOVO Zrównoważonego Wzrostu 129,67130,21 -0,41%
PKO Stabilnego Wzrostu PKO Stabilnego Wzrostu 146,30147,02 -0,49%
PKO Zrównoważony PKO Zrównoważony 126,28126,70 -0,33%
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek 106,80107,15 -0,33%
PZU Zrównoważony PZU Zrównoważony 60,4160,49 -0,13%
QUERCUS Stabilny QUERCUS Stabilny 108,15107,97 +0,17%
ROCKBRIDGE Stabilnego Wzrostu ROCKBRIDGE Stabilnego Wzrostu 15,8416,01 -1,06%
ROCKBRIDGE Zrównoważony ROCKBRIDGE Zrównoważony 1,921,94 -1,03%
SKARBIEC III Filar SKARBIEC III Filar 147,52148,20 -0,46%
SKARBIEC Waga SKARBIEC Waga 195,00195,62 -0,32%
UNIQA Makroalokacji UNIQA Makroalokacji 141,52141,49 +0,02%
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInwnazwa - 2022.08.03
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
AGIO Dochodowy PLUS AGIO Dochodowy PLUS 104,69104,72 -0,03%
AGIO Kapitał AGIO Kapitał 1 554,031 549,13 +0,32%
AGIO Kapitał PLUS AGIO Kapitał PLUS 131,84131,78 +0,05%
ALLIANZ Dochodowy (d.AVIVA) ALLIANZ Dochodowy (d.AVIVA) 108,85108,76 +0,08%
ALLIANZ Dłużnych Papierów Korporacyjnych (d.AVIVA) ALLIANZ Dłużnych Papierów Korporacyjnych (d.AVIVA) 131,57131,50 +0,05%
ALLIANZ Globalny Obligacji (d.AVIVA) ALLIANZ Globalny Obligacji (d.AVIVA) 200,45202,14 -0,84%
ALLIANZ Obligacji Dynamiczny (d.AVIVA) ALLIANZ Obligacji Dynamiczny (d.AVIVA) 131,95133,15 -0,90%
ALLIANZ Obligacji Globalnych ALLIANZ Obligacji Globalnych 111,12110,95 +0,15%
ALLIANZ Obligacji Inflacyjnych ALLIANZ Obligacji Inflacyjnych 123,12122,97 +0,12%
ALLIANZ Obligacji Plus ALLIANZ Obligacji Plus 176,39176,79 -0,23%
ALLIANZ PIMCO Emerging Local Bond ALLIANZ PIMCO Emerging Local Bond 84,4484,93 -0,58%
ALLIANZ PIMCO Emerging Markets Bond ALLIANZ PIMCO Emerging Markets Bond 93,5793,51 +0,06%
ALLIANZ PIMCO Global Bond ALLIANZ PIMCO Global Bond 101,52101,47 +0,05%
ALLIANZ PIMCO Global High Yield Bond ALLIANZ PIMCO Global High Yield Bond 110,50110,32 +0,16%
ALLIANZ PIMCO Income ALLIANZ PIMCO Income 108,25107,96 +0,27%
ALLIANZ Polskich Obligacji Skarbowych ALLIANZ Polskich Obligacji Skarbowych 132,84133,41 -0,43%
ALLIANZ Strategic Bond ALLIANZ Strategic Bond 89,3890,18 -0,89%
BPS Obligacji BPS Obligacji 136,80137,22 -0,31%
BPS Spokojna Inwestycja BPS Spokojna Inwestycja 1 025,621 025,69 -0,01%
ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych 101,30101,18 +0,12%
ESALIENS Konserwatywny ESALIENS Konserwatywny 277,83278,65 -0,29%
ESALIENS Konserwatywny Plus ESALIENS Konserwatywny Plus 100,63100,62 +0,01%
ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych 85,1484,70 +0,52%
ESALIENS Obligacji ESALIENS Obligacji 265,19267,65 -0,92%
GENERALI Konserwatywny GENERALI Konserwatywny 112,03112,84 -0,72%
GENERALI Korona Obligacje GENERALI Korona Obligacje 312,53314,39 -0,59%
GENERALI Obligacje Aktywny GENERALI Obligacje Aktywny 129,04129,86 -0,63%
GENERALI Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące GENERALI Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące 75,1275,37 -0,33%
GENERALI Oszczędnościowy GENERALI Oszczędnościowy 125,00125,04 -0,03%
INVESTOR Bezpiecznego Wzrostu INVESTOR Bezpiecznego Wzrostu 97,7097,91 -0,21%
INVESTOR Obligacji INVESTOR Obligacji 305,18308,49 -1,07%
INVESTOR Obligacji Rynków Wschodzących Plus INVESTOR Obligacji Rynków Wschodzących Plus 87,6387,79 -0,18%
IPOPEMA Dłużny kat. A IPOPEMA Dłużny kat. A 101,95102,72 -0,75%
IPOPEMA Dłużny kat. B IPOPEMA Dłużny kat. B 100,28101,02 -0,73%
IPOPEMA Obligacji kat. A IPOPEMA Obligacji kat. A 115,61116,52 -0,78%
IPOPEMA Obligacji kat. B IPOPEMA Obligacji kat. B 112,57113,46 -0,78%
IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych kat.A IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych kat.A 103,64103,74 -0,10%
IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych kat.B IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych kat.B 102,83102,92 -0,09%
NATIONALE-NEDERLANDEN Obligacji Plus NATIONALE-NEDERLANDEN Obligacji Plus 16,1316,20 -0,43%
NATIONALE-NEDERLANDEN Obligacji Skarbowych NATIONALE-NEDERLANDEN Obligacji Skarbowych 19,8720,02 -0,75%
NATIONALE-NEDERLANDEN Obligacji Światowych NATIONALE-NEDERLANDEN Obligacji Światowych 11,5511,62 -0,60%
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 180,69180,23 +0,26%
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących 71,7372,07 -0,47%
NN Obligacji NN Obligacji 312,01314,54 -0,80%
NOBLE FUND Obligacji NOBLE FUND Obligacji 91,7792,45 -0,74%
NOBLE FUND Strategii Dłużnych NOBLE FUND Strategii Dłużnych 84,9885,18 -0,23%
NOVO Obligacji Przedsiębiorstw NOVO Obligacji Przedsiębiorstw 213,78213,49 +0,14%
PKO Gamma Plus PKO Gamma Plus 97,9498,06 -0,12%
PKO Obligacji Długoterminowych PKO Obligacji Długoterminowych 186,35187,93 -0,84%
PKO Obligacji Globalny PKO Obligacji Globalny 88,2788,64 -0,42%
PKO Papierów Dłużnych Plus PKO Papierów Dłużnych Plus 158,52159,75 -0,77%
PKO Papierów Dłużnych USD PKO Papierów Dłużnych USD 125,28124,96 +0,26%
PZU Dłużny Aktywny PZU Dłużny Aktywny 49,7650,09 -0,66%
PZU Dłużny Rynków Wschodzących PZU Dłużny Rynków Wschodzących 40,4740,33 +0,35%
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 51,9051,94 -0,08%
PZU Papierów Dłużnych Polonez PZU Papierów Dłużnych Polonez 155,54156,63 -0,70%
QUERCUS Obligacji Skarbowych QUERCUS Obligacji Skarbowych 66,1566,73 -0,87%
QUERCUS Ochrony Kapitału QUERCUS Ochrony Kapitału 156,73156,78 -0,03%
ROCKBRIDGE Obligacji ROCKBRIDGE Obligacji 301,97304,08 -0,69%
ROCKBRIDGE Obligacji 2 ROCKBRIDGE Obligacji 2 3 860,613 938,04 -1,97%
ROCKBRIDGE Obligacji Korporacyjnych ROCKBRIDGE Obligacji Korporacyjnych 15,1515,36 -1,37%
SKARBIEC Dłużny Uniwersalny SKARBIEC Dłużny Uniwersalny 32,7333,04 -0,94%
SKARBIEC Global High Yield Bond SKARBIEC Global High Yield Bond 119,30119,23 +0,06%
SKARBIEC Obligacja SKARBIEC Obligacja 287,20289,65 -0,85%
SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu 126,87126,77 +0,08%
SUPERFUND Obligacyjny SUPERFUND Obligacyjny 119,08119,22 -0,12%
UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych 102,31102,81 -0,49%
UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych 99,4499,52 -0,08%
UNIQA Obligacji UNIQA Obligacji 125,81126,70 -0,70%
UNIQA Obligacji Korporacyjnych UNIQA Obligacji Korporacyjnych 132,81133,07 -0,20%
UNIQA Ostrożnego Inwestowania UNIQA Ostrożnego Inwestowania 125,72125,89 -0,14%
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInwnazwa - 2022.08.03
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
ALLIANZ Konserwatywny ALLIANZ Konserwatywny 156,37156,56 -0,12%
ALLIANZ Niskiego Ryzyka (d.AVIVA) ALLIANZ Niskiego Ryzyka (d.AVIVA) 172,59172,76 -0,10%
ALLIANZ Trezor ALLIANZ Trezor 103,21103,39 -0,17%
BPS Konserwatywny BPS Konserwatywny 138,66138,89 -0,17%
GAMMA GAMMA 263,07263,66 -0,22%
GENERALI Aktywny Dochodowy GENERALI Aktywny Dochodowy 107,36107,51 -0,14%
GENERALI Korona Dochodowy GENERALI Korona Dochodowy 214,52214,77 -0,12%
GENERALI Profit Plus GENERALI Profit Plus 1 770,201 770,65 -0,03%
INVESTOR Dochodowy INVESTOR Dochodowy 132,62132,89 -0,20%
INVESTOR Oszczędnościowy INVESTOR Oszczędnościowy 256,64257,16 -0,20%
IPOPEMA Konserwatywny kat. A IPOPEMA Konserwatywny kat. A 114,80115,00 -0,17%
IPOPEMA Konserwatywny kat. B IPOPEMA Konserwatywny kat. B 111,86112,05 -0,17%
NATIONALE-NEDERLANDEN Konserwatywny NATIONALE-NEDERLANDEN Konserwatywny 17,8617,91 -0,28%
NATIONALE-NEDERLANDEN Konserwatywny Plus NATIONALE-NEDERLANDEN Konserwatywny Plus 15,7915,83 -0,25%
NN (L) Konserwatywny Plus NN (L) Konserwatywny Plus 118,54118,61 -0,06%
NN (L) Obligacji Plus NN (L) Obligacji Plus 110,26110,45 -0,17%
NN Konserwatywny NN Konserwatywny 271,28271,45 -0,06%
NN Krótkoterminowych Obligacji NN Krótkoterminowych Obligacji 140,30140,50 -0,14%
NOBLE FUND Konserwatywny NOBLE FUND Konserwatywny 137,05137,46 -0,30%
NOVO Konserwatywny Oszczędnościowy NOVO Konserwatywny Oszczędnościowy 129,51130,03 -0,40%
NOVO Papierów Dłużnych NOVO Papierów Dłużnych 163,43163,71 -0,17%
PKO Obligacji Skarbowych PKO Obligacji Skarbowych 2 091,462 092,24 -0,04%
PZU FIO Ochrony Majątku PZU FIO Ochrony Majątku 58,2058,26 -0,10%
PZU Obligacji Krótkoterminowych PZU Obligacji Krótkoterminowych 78,4178,51 -0,13%
PZU SEJF+ PZU SEJF+ 65,8065,93 -0,20%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 76,3076,31 -0,01%
ROCKBRIDGE Dłużny ROCKBRIDGE Dłużny 36,4536,62 -0,46%
ROCKBRIDGE Lokata Plus ROCKBRIDGE Lokata Plus 115,59116,20 -0,52%
SKARBIEC Konserwatywny SKARBIEC Konserwatywny 343,75344,43 -0,20%
SKARBIEC Krótkoterminowy SKARBIEC Krótkoterminowy 104,14104,32 -0,17%
SUPERFUND Spokojna Inwestycja SUPERFUND Spokojna Inwestycja 123,35123,46 -0,09%
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus 1 748,031 749,00 -0,06%
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInwnazwa - 2022.08.03
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
ALLIANZ Optymalnego Wzrostu (d.AVIVA) ALLIANZ Optymalnego Wzrostu (d.AVIVA) 111,56110,85 +0,64%
INVESTOR Gold Otwarty INVESTOR Gold Otwarty 161,36162,93 -0,96%
NN (L) Indeks Surowców NN (L) Indeks Surowców 237,45237,58 -0,05%
NN (L) Multi Factor NN (L) Multi Factor 174,04175,13 -0,62%
NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji 122,57122,75 -0,15%
NN (L) Total Return NN (L) Total Return 99,2698,88 +0,38%
QUERCUS Global Balanced QUERCUS Global Balanced 117,95118,09 -0,12%
QUERCUS Gold QUERCUS Gold 60,9261,35 -0,70%
ROCKBRIDGE Growth Leaders ROCKBRIDGE Growth Leaders 74,4872,58 +2,62%
ROCKBRIDGE Value Leaders ROCKBRIDGE Value Leaders 165,88164,60 +0,78%
SKARBIEC Market Neutral SKARBIEC Market Neutral 103,87102,64 +1,20%
SKARBIEC Market Opportunities SKARBIEC Market Opportunities 149,65148,36 +0,87%
SKARBIEC Rynków Surowcowych SKARBIEC Rynków Surowcowych 56,9357,37 -0,77%
SUPERFUND Alternatywny SUPERFUND Alternatywny 76,6678,69 -2,58%
SUPERFUND GoldFund SUPERFUND GoldFund 419,51425,33 -1,37%
SUPERFUND GoldFuture SUPERFUND GoldFuture 659,62661,54 -0,29%
SUPERFUND GREEN SUPERFUND GREEN 908,37913,04 -0,51%
SUPERFUND RED SUPERFUND RED 327,71330,48 -0,84%
SUPERFUND Silver Powiązany SFIO SUPERFUND Silver Powiązany SFIO 65,4466,37 -1,40%