Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.04.20, godz. 02:33
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

19/04/19 23:20  brak uprawnień Agencja Moody's potwierdziła rating Polski na poziomie "A2" z perspektywą stabilną (opis)
23:18 ABC DATA S.A.: Informacja o szacunkach wyników finansowych za 2018 r.
22:47  brak uprawnień Agencja Moody's potwierdziła rating Polski na poziomie "A2" z perspektywą stabilną
22:37  brak uprawnień BVT SA (24/2019) Przydział obligacji serii I oraz serii I1
22:36  brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (3/2019) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
22:32 BVT S.A.: Przydział obligacji serii I oraz serii I1
22:30 HORNIGOLD REIT S.A.: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej
21:45 ABC DATA S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2018
21:40 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji
21:38 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej
21:24 FITEN S.A.: Złożenie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego w postępowaniu z powództwa PKP Energetyka S.A. przeciwko FITEN S.A. oraz powództwa wzajemnego FITEN S.A. przeciwko PKP Energetyka S.A.
21:08 HORNIGOLD REIT S.A.: Podpisanie umowy sprzedaży nieruchomości
21:01 ATLANTIS: Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2019 roku Amendment of the schedule of periodical reports' publication in 2019.
20:57 MEDICALGORITHMICS S.A.: Wniesienie środków do KDPW na wykup obligacji serii A
20:29 RAFAKO: Wybór najkorzystniejszej oferty na budowę bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w JSW KOKS S.A. Oddział KKZ - Koksownia Radlin
20:20 KCI: Informacja nt. zakończenia procedury szacowania wartości godziwej akcji spółki zależnej oraz testów na utratę wartości aktywów trwałych
19:55 POLWAX S.A.: Wpływ kwoty z tytułu Gwarancji Dobrego Wykonania Umowy na konto Polwax S.A.
18:59 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Aktualizacja informacji o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za 2018 rok odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz informacja o innych zdarzeniach o jednorazowym charakterze i szacunkowych wynikach finansowych za 2018
18:51 APS ENERGIA S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 kwietnia 2019 r. o sprawozdania Rady Nadzorczej
18:34  brak uprawnień Getin Noble utworzy odpis na 72 mln zł w wynikach za IV kw. '18
18:30  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (5/2019) Rezygnacja Członka Rady
18:29  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (4/2019) Podpisanie porozumienia z Autoryzowanym Doradcą
18:28 APS ENERGIA S.A.: Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy
18:13 STALPROFIL S.A.: Wybór ofert złożonych przez STALPROFIL S.A. jako najkorzystniejszych w postępowaniu na budowę gazociągu DN 1000 Pogórska Wola - Tworzeń, Część 1 i 2.
18:12 INTERFERIE S.A.: INTERFERIE S.A. formularz raportu kwartalnego
18:04 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Informacja na temat pozyskanych oraz przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek po I kwartale 2019 roku
17:46  brak uprawnień MSZ: Minister Jacek Czaputowicz uda się z wizytą do Arabii Saudyjskiej i Singapuru (komunikat)
17:44 ELEMENTAL HOLDING S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok
WORK SERVICE S.A.: Notification by the Company's shareholder of the candidature within the item "Adoption of a resolution regarding changes in the Supervisory Board of the Company" of the agenda of the General Meeting convened for 7 May 2019.
17:38  brak uprawnień OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-04-18
« następne poprzednie »