Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.08.12, godz. 00:08
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

19/07/19 09:39 ROPCZYCE: Modyfikacja przez Radę Nadzorczą celów budżetowych w Programie Motywacyjnym na 2019 rok
17/07/19 14:15 ROPCZYCE: Uchwalenie przez Radę Nadzorczą celów budżetowych w Programie Motywacyjnym na 2019 rok
08/07/19 15:36 ROPCZYCE: Odpowiedzi Zarządu na pytania zadane przez Akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
28/06/19 14:40 ROPCZYCE: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2019 r.
14:32 ROPCZYCE: Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2019 roku
19/06/19 12:02  brak uprawnień KNF nałożyła na ZM Invest karę w wysokości 500 tys. zł
06/06/19 15:25 ROPCZYCE: Wprowadzenie na żądanie Akcjonariusza zmian do porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku wraz z projektami uchwał
15:14 ROPCZYCE: Żądanie Akcjonariusza umieszczenia zmian w porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku wraz z projektami uchwał
05/06/19 11:15 ROPCZYCE: Oddalenie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2018 roku, godz. 11:00
31/05/19 14:18  brak uprawnień Ropczyce planują zmianę statutu, by umożliwić wypłatę zaliczki na poczet dywidendy
14:00 ROPCZYCE: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 28 czerwca 2019 r.
13:47 ROPCZYCE: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
17/05/19 11:57 ROPCZYCE: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej
15/05/19 14:13 ROPCZYCE: Terminowy wykup Obligacji serii A
13/05/19 15:20 ROPCZYCE: Stanowisko podmiotu dominującego dotyczące podstawowych założeń do Programu Motywacyjnego
24/04/19 18:21  brak uprawnień GPW: Komunikat - ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA
23/04/19 18:08 ROPCZYCE: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 kwietnia 2019 r.
17:54 ROPCZYCE: ROPCZYCE formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14:55 ROPCZYCE: Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 kwietnia 2019 roku
14:20  brak uprawnień Ropczyce wypłacą 1,3 zł dywidendy na akcję za '18
14:13 ROPCZYCE: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy.
16/04/19 17:23 ROPCZYCE: Założenia programu motywacyjnego na lata 2019-2021
29/03/19 14:41 ROPCZYCE: Zwrot podatku CIT
27/03/19 15:01 ROPCZYCE: Powołanie spółki celowej Ropczyce ENGINEERING Sp. z o.o.
14:53 ROPCZYCE: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 kwietnia 2019 roku
14:45 ROPCZYCE: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 kwietnia 2019 r.
25/03/19 19:02  brak uprawnień Ropczyce chcą wypłacić 1,3 zł dywidendy na akcję za '18
18:49 ROPCZYCE: Wniosek Zarządu oraz opinia Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2018 rok
18:27 ROPCZYCE: ROPCZYCE formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:46 ROPCZYCE: ROPCZYCE formularz raportu rocznego