Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.04.23, godz. 04:01
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

19/04/19 13:00 ARCUS S.A.: Podpisanie planu połączenia ze spółką zależną
12:59 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Społki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z dnia 19.04.2019r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE of 19/04/2019.)
12:48 CFI HOLDING S.A.: Istotna informacja dotycząca spółki zależnej
12:43 BIOTON: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego i raportu rocznego skonsolidowanego za 2018 rok
12:41 LIVECHAT SOFTWARE S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/20
12:17 VINDEXUS S.A.: Pismo od podmiotów żadających zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
12:08 AKCEPT FINANCE S.A.: Zawarcie aneksu do znaczącej umowy faktoringowej
12:02 ENEA: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zwołanego na dzień 20 maja 2019 roku
12:01 ENEA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 20 maja 2019 roku
11:57 EFEKT: zmiana terminu publikacji raportów rocznych
11:52 PRIME CAR MANAGEMENT S.A.: Znaczne pakiety akcji - zmiana stanu posiadania
11:48 MIRBUD S.A.: Przyjęcie założeń transakcji dotyczącej spółki zależnej
11:42 DEKPOL S.A.: Otrzymanie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego w ramach projektu "Osiedle Zielone Etap III"
11:30 LENA LIGHTING: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
11:28 SUMMA LINGUAE S.A.: Zawiadomienie o transakcji uzyskane w trybie art. 19. MAR
11:11 01CYBERATON S.A.: Informacja o znaczącej płatności na rzecz Emitenta
10:55 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 maja 2019 roku
10:54 01CYBERATON S.A.: Rozliczenie zbycia udziałów Voltaic Energy sp. z o.o. Otrzymanie jednostek kryptowaluty MCan (Medicancoin)
10:37 X-TRADE BROKERS DM SA: Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję
10:33 FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ: FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ
10:28 STALPROFIL S.A.: Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. zwołanego na 16 maja 2019r.
10:26 Rubicon Partners SA: Utworzenie odpisu aktualizującego dotyczącego utraty wartości akcji spółki zależnej Rubicon Partners Corporate Finance SA
10:25 STALPROFIL S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A.
10:09 JR HOLDING S.A.: Ujemne wyniki finansowe w dwóch Spółkach z Grupy Kapitałowej Emitenta.
10:06 BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ: BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ
09:50 MBANK HIPOTECZNY: Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych mBanku Hipotecznego SA dokonanych przez mBank SA
09:48 OPEN FINANCE S.A.: ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI JEDOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO ORAZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA ROK OBROTOWY 2018.
09:33 WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018
09:26 DOM LEKARSKI S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
07:51 ARTIFEX MUNDI S.A.: Decyzja w sprawie dalszej realizacji projektu Tiny Dragons razem z zewnętrznym wydawcą