Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2019.10.15, godz. 05:33
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

03/10/19 07:26  brak uprawnień Przed sesją - TSUE (Konrad Ryczko)
27/05/19 13:24 ATMGRUPA: Uchwała ZWZA o wypłacie dywidendy
23/05/19 12:19 ATM: Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku
21/05/19 16:32 ATMGRUPA: Informacja o stanowisku Zarządu dotyczącym wyniku kontroli w zakresie podatku dochodowego za rok 2014
20/05/19 19:54  brak uprawnień AAW rozpoczął przegląd opcji strategicznych związanych z inwestycją w ATM
19:04 ATM: Zawiadomienie od akcjonariusza większościowego o rozpoczęciu procesu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych związanych z inwestycją w Spółkę
18:22  brak uprawnień ATM prognozuje, że w '19 zysk EBITDA wzrośnie do 58,5 mln zł
18:05 ATM: Prognoza wyników finansowych na 2019 rok
17:07 ATM: ATM formularz raportu kwartalnego
17/05/19 14:15  brak uprawnień Portfel zamówień Atende na '19 jest wyższy niż przed rokiem
09/05/19 17:21 ATMGRUPA: Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok
17:20 ATMGRUPA: ATMGRUPA formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:17 ATMGRUPA: Korekta jednostkowego raportu rocznego za 2018 r.
17:15 ATMGRUPA: ATMGRUPA formularz raportu rocznego
08/05/19 17:17 ATMGRUPA: Informacja o wyniku kontroli w zakresie podatku dochodowego za lata 2013 i 2014
30/04/19 19:18 ATM: ATM formularz raportu rocznego
11:09 ATMGRUPA: Zwołanie ZWZA na 27 maja 2019 r.
10:14 ATMGRUPA: Uchwała Rady Nadzorczej w zakresie rekomendacji wysokości dywidendy
05:46 ATMGRUPA: ATMGRUPA formularz skonsolidowanego raportu rocznego
05:44 ATMGRUPA: ATMGRUPA formularz raportu rocznego
26/04/19 17:05 ATMGRUPA: Przydział akcji BoomBit S.A.
25/04/19 10:49  brak uprawnień Atende chce wypłacić 0,22 zł dywidendy na akcję z zysku za '18
23/04/19 11:20  brak uprawnień ATM Grupa chce wypłacić 0,22 zł dywidendy na akcję
11:13 ATMGRUPA: Uchwała Zarządu w zakresie rekomendacji wysokości dywidendy
18/04/19 17:36 ATM: Uchwała o wypłacie dywidendy przez Linx Telecommunications Holding B.V.
15:04  brak uprawnień ATM rozpoczyna przegląd opcji strategicznych
14:56 ATM: Informacja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych Emitenta
17/04/19 18:38 ATMGRUPA: Ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej BoomBit S.A. oraz ilości akcji oferowanych do sprzedaży przez ATM Grupa S.A.
08/04/19 16:57 ATMGRUPA: Ustalenie ceny maksymalnej akcji BoomBit S.A.
10:28  brak uprawnień BoomBit chce przeznaczać na dywidendę od 40 do 80 proc. zysku