Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.08.04, godz. 13:56
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

30/07/20 12:22 PARTNER-NIERUCHOMOŚCI S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
29/07/20 22:27 PartnerBud S.A.: PartnerBud S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/07/20 17:19 PartnerBud S.A.: Zawarcie przez Instal-Lublin S.A., spółkę wchodzącą w skład grupy kapitałowej Spółki, umowy o wykonanie robót budowlanych z Grupą Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. z siedzibą w Puławach
30/06/20 20:22 PartnerBud S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
10:12 PARTNER-NIERUCHOMOŚCI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Partner-Nieruchomości S.A.
29/06/20 23:18 PartnerBud S.A.: PartnerBud S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
23:05 PartnerBud S.A.: PartnerBud S.A. formularz raportu rocznego
26/06/20 19:43 PartnerBud S.A.: Informacja dotycząca zmiany terminów publikacji raportów okresowych PartnerBud S.A.
17/06/20 12:22 PartnerBud S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta aneksu do umowy wieloproduktowej z bankiem.
12:14 PartnerBud S.A.: Zawarcie przez Instal-Lublin S.A., spółkę wchodzącą w skład grupy kapitałowej Spółki, Porozumienia z MURAPOL S.A.
08/06/20 22:05 PartnerBud S.A.: Postanowienie sądu o zabezpieczeniu majątku Spółki przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego
01/06/20 11:42 PARTNER-NIERUCHOMOŚCI S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
26/05/20 19:55 PartnerBud S.A.: Zawarcie przez Instal-Lublin S.A., spółkę wchodzącą w skład grupy kapitałowej Spółki, umowy o roboty budowlane z BALETA Sp z o.o.
15:20 PartnerBud S.A.: Zawarcie przez Instal-Lublin S.A., spółkę wchodzącą w skład grupy kapitałowej Spółki, umowy o wykonanie robót budowlanych z Mostostal Warszawa S.A.
20/05/20 14:40 PartnerBud S.A.: Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 30 kwietnia 2020 r.
04/05/20 22:45 PartnerBud S.A.: Otrzymanie przez Spółkę od GPI Wrocław sp. z o.o. sp.k. wezwania do zapłaty kary umownej
02/05/20 11:43 PartnerBud S.A.: Porozumienie dotyczące rozliczeń odstąpienia od umów o generalne wykonawstwo pomiędzy PartnerBud S.A. z siedzibą w Fugasówce ("Spółka") i spółkami Grupy Kapitałowej Murapol (Spółki GK Murapol)
30/04/20 23:55 PartnerBud S.A.: Zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki
27/04/20 21:46 PartnerBud S.A.: Otrzymanie przez Spółkę od Vista Development sp. z o.o. wezwania do zapłaty i wezwania do usunięcia wad
21:14 PartnerBud S.A.: Otrzymanie przez Spółkę pisma informującego o natychmiastowej wymagalności wierzytelności Cross Bud S.A. wobec Spółki
19:30 PartnerBud S.A.: Otrzymanie przez Spółkę oświadczeń o odstąpieniu od umów o generalne wykonawstwo zawartych ze spółkami z grupy kapitałowej Murapol S.A.
24/04/20 22:33 PartnerBud S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
21:35 PartnerBud S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
22/04/20 22:26 PartnerBud S.A.: Otrzymanie przez Spółkę pisma informującego o zaprzestaniu finansowania i integracji Spółki z grupą kapitałową Murapol oraz powstanie stanu niewypłacalności Spółki
11:22  brak uprawnień PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA (4/2020) : Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2020 roku
16/04/20 13:22  brak uprawnień Ryvu Therapeutics chce podpisać w '20 jeszcze jedną lub dwie umowy partneringowe
14/04/20 19:25 PartnerBud S.A.: Informacja dotycząca zmiany terminów publikacji raportów okresowych PartnerBud S.A.
09/04/20 15:32 PartnerBud S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta aneksu do umowy w ramach budowy Szpitala Południowego w Warszawie
08/04/20 09:50  brak uprawnień PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA (3/2020) Podpisanie z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdań finansowych za rok 2019 i rok 2020.
07/04/20 09:17  brak uprawnień Zysk netto Auto Partner w 2019 roku wyniósł 58,7 mln zł