Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2019.10.22, godz. 04:07
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

02/07/19 20:11 brak uprawnień 2C PARTNERS SA (45/2019) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
14:09 brak uprawnień 2C PARTNERS SA (44/2019) Rezygnacja członków Rady Nadzorczej
01/07/19 18:02 brak uprawnień 2C PARTNERS SA (43/2019) Informacja o braku wykupu obligacji serii N
26/06/19 11:36 brak uprawnień 2C PARTNERS SA (42/2019) Zmiana w przedmiocie stosowania Dobrych Praktyk
24/06/19 17:29 brak uprawnień 2C PARTNERS SA (41/2019) Życiorysy Zawodowe Członków Rady Nadzorczej
19/06/19 23:15 brak uprawnień 2C PARTNERS SA (40/2019) Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych przez Emitenta
22:00 brak uprawnień 2C PARTNERS SA (39/2019) Korekta raportu rocznego za rok 2018
18/06/19 08:57 brak uprawnień 2C PARTNERS SA (38/2019) Informacja na temat wykupu obligacji serii O
14/06/19 11:09 brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu obligacjami spółki BENEFIT PARTNERS SP. Z O.O.
13/06/19 19:59 brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu na Catalyst obligacjami serii A spółki BENEFIT PARTNERS SP. Z O.O.
10/06/19 15:35 brak uprawnień Auto Partner rozważa uruchomienie nowego hubu w Polsce, przed nową zagraniczną filią (wywiad)
14:53 brak uprawnień Auto Partner zadowolony z wyników sprzedażowych styczeń-maj; liczy na ich utrzymanie (wywiad)
12:10 PARTNER-NIERUCHOMOŚCI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Partner-Nieruchomości S.A.
12:06 brak uprawnień PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA (7/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Partner-Nieruchomości S.A.
04/06/19 17:16 brak uprawnień 2C PARTNERS SA (37/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
15:24 brak uprawnień 2C PARTNERS SA (36/2019) Informacja o zmianach w składzie Rady Nadzorczej
31/05/19 16:45 brak uprawnień 2C PARTNERS SA (35/2019) Zmiana Warunków Emisji Obligacji serii N
16:43 brak uprawnień 2C PARTNERS SA (34/2019) Wypłata odsetek z obligacji serii AB
16:27 brak uprawnień 2C PARTNERS SA (33/2019) Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za rok obrotowy 2018
30/05/19 12:17 brak uprawnień Boryszew rozważa uruchomienie drugiej fabryki w Rosji z azjatyckim partnerem
29/05/19 12:55 brak uprawnień Reino Capital ma porozumienie z RF CorVal ws. strategicznego partnerstwa
27/05/19 23:18 brak uprawnień 2C PARTNERS SA (32/2019) Zmiana Warunków Emisji Obligacji serii O
20:08 brak uprawnień Tauron przeanalizuje opcję partnera strategicznego dla ZG Janina i Tauron Ciepło - wiceprezes
24/05/19 12:14 brak uprawnień Auto Partner wypłaci 2 gr dywidendy na akcję z zysku za '18
15/05/19 23:27 brak uprawnień 2C PARTNERS SA (31/2019) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019
11:30 brak uprawnień Tauron prowadzi rozmowy z partnerami o rozwoju offshore
14/05/19 15:41 brak uprawnień MSZ: obchody dziesięciolecia Partnerstwa Wschodniego w Brukseli (komunikat)
10/05/19 22:14 brak uprawnień 2C PARTNERS SA (30/2019) Korekta raportu EBI 4/2019 z dnia 31.01.2019 w sprawie harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2019 roku
22:00 brak uprawnień 2C PARTNERS SA (29/2019) Informacja na temat wykupu obligacji serii O
19:54 brak uprawnień 2C PARTNERS SA (28/2019) Korekta raportu okresowego nr 6/2019: Raport okresowy za IV kwartał 2018 roku