Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.05.25, godz. 03:35
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

22/05/20 18:24 OT LOGISTICS: Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H
18:13 IQ PARTNERS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 czerwca 2020 roku
ZUK: ZUK formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
18:12 STARHEDGE S.A.: STARHEDGE S.A. formularz raportu rocznego
18:10  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji spółki WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.
18:08 RAFAMET: RAFAMET formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17:59  brak uprawnień Transakcje pakietowe
17:58  brak uprawnień BIOMAXIMA SA (18/2020) Jednostkowy raport roczny BioMaxima S.A. za 2019 r.
17:57  brak uprawnień Immobile skupiło 414.031 akcji własnych po 2,2 zł za sztukę
17:56  brak uprawnień W Polsce w piątek 476 przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 10 osób
17:53  brak uprawnień Zysk netto Śnieżki w I kw. 2020 roku wyniósł 14,2 mln zł, wzrósł 1,3 proc. rdr
17:51 VIGO SYSTEM S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 i wypłaty dywidendy
 brak uprawnień BIOMAXIMA SA (17/2020) Skonsolidowany raport roczny BioMaxima S.A. za 2019 r.
17:49 ATLANTIS: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu okresowego za pierwsze 15 miesięcy roku obrotowego 2019-2020.Change of the publication date of the separate periodic report for the first 15 months of the financial year 2019-2020.
17:45  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - korekta kwartalna listy uczestników indeksu WIG-ESG
17:43  brak uprawnień FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM SA (12/2020) Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii G1 i zmiany Statutu
17:40 BANK PEKAO SA: Powołanie członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję
17:39 LSI SOFTWARE S.A.: LSI SOFTWARE S.A. formularz raportu rocznego
17:38 COMP: COMP formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17:37 LSI SOFTWARE S.A.: LSI SOFTWARE S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:35 BANK PEKAO SA: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2019 rok
17:34 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: łNabycie akcji własnych w wyniku odpowiedzi na ofertę zakupu z dnia 12 maja 2020 r.
17:30  brak uprawnień EKOBOX SA (12/2020) Raport kwartalny EKOBOX S.A. oraz Grupy Kapitałowej za I kwartał 2020 roku.
SOFTBLUE S.A.: Zawarcie umowy o zachowaniu poufności
17:25  brak uprawnień PGNiG zwiększy moc regazyfikacji z obecnego poziomu 5 mld m3 gazu do około 6,2 mld m3 od 2022 r.
17:23 ATREM S.A.: ATREM S.A. formularz raportu kwartalnego
17:20 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA
17:17 TORPOL S.A.: TORPOL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
 brak uprawnień WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1630,44 pkt (-0,45%)
 brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (15/2020) Jednostkowy raport za I kw 2020 r.