Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2019.08.25, godz. 21:46
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

23/08/19 23:33 KOMPUTRONIK S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 września 2019 r.
23:21 MLP GROUP S.A.: MLP GROUP S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
21:58 JR HOLDING S.A.: Skup akcji własnych
21:54 NANOGROUP S.A.: Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych w latach 2019-2020
21:38 INTELIWISE S.A.: Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych w latach 2019-2020
20:44 PRIMETECH S.A.: PRIMETECH S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
20:08 PMPG POLSKIE MEDIA: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
20:02 ONICO S.A.: Wszczęcie postępowania w celu wykonania postanowienia o zabezpieczeniu
19:37 PGNIG: Powołanie Członka Rady Nadzorczej PGNiG SA - uzupełnienie informacji do raportu bieżącego nr 47/2019
18:43 PZ CORMAY S.A.: PZ CORMAY S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
18:40 ABS INVESTMENT S.A.: Zwiększenie udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów
18:39 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
18:33 MILESTONE MEDICAL: Information on the date of the Annual Meeting of Shareholders
18:31 FTI PROFIT S.A.: Informacja o realizacji skupu akcji własnych
18:30 OT LOGISTICS: Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r.
18:27 ABS INVESTMENT S.A.: Zwiększenie i zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów
18:11 ABS INVESTMENT S.A.: Transakcje dokonane przez Prezesa Zarządu
18:06 PKO BANK HIPOTECZNY S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
18:03 ABS INVESTMENT S.A.: Korekta zawiadomienia z dnia 23 lipca 2019 r.
18:02 SWISSMED: SWISSMED formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17:54 ONICO S.A.: Rezygnacja Członka Zarządu Onico Gas Sp. z o.o.
17:47 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020.Change of the schedule of publication of periodic reports in the financial year 2019/2020.
17:46 RAFAKO: Zakończenie procedury szacowania wartości umów dotyczących znaczących kontraktów oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie złożenia wniosku o podwyższenie ceny umowy z Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o. na realizację Projektu Jaworzno.
17:40 SELVITA S.A.: Zgłoszenie kandydatur na nowych Członków Rady Nadzorczej Selvita S.A.
17:32 SELVITA S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A.
17:13 BPX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu WZA BPX S.A. na 20 września 2019 r. wraz z projektami uchwał.
17:11 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE formularz raportu rocznego
16:42  brak uprawnień Sprzedaż miedzi KGHM w lipcu wyniosła 47,6 tys. ton, spadek o 12 proc. rdr
16:37 SATIS GROUP SA: Uzupełnienie raportu bieżącego w sprawie informacji o umorzeniu postępowania o ogłoszenie upadłości
16:33 PUŁAWY: Zawarcie umowy sprzedaży PULREA mocznika.