Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.10.24, godz. 02:24
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

07/12/18 18:18 STOPPOINT S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu STOPPOINT S.A.
05/12/18 16:37 STOPPOINT S.A.: Zawarcie warunkowej umowy nabycia akcji Emitenta w celu umorzenia, umowy przejęcia praw oraz umowy potrącenia wierzytelności
16:33 STOPPOINT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki STOPPOINT S.A. w dniu 5 grudnia 2018 roku
04/12/18 21:41 STOPPOINT S.A.: Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej Dazumi sp. z o.o. oraz warunkowej umowy nabycia akcji Emitenta w celu umorzenia oraz warunkowej umowy potrącenia wierzytelności
29/11/18 13:45 brak uprawnień STOPPOINT SA (24/2018) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki STOPPOINT S.A. oraz informacja o uchwale podjętej przed przerwą
16/11/18 13:39 brak uprawnień STOPPOINT SA (23/2018) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki STOPPOINT S.A. oraz informacja o uchwale podjętej przed przerwą
14/11/18 22:55 brak uprawnień STOPPOINT SA (22/2018) Skonsolidowany raport kwartalny Stoppoint S.A. za III kwartał 2018 roku
15:15 STOPPOINT S.A.: Rozpoczęcie negocjacji w sprawie sprzedaży udziałów w spółce zależnej
13/11/18 19:03 STOPPOINT S.A.: Podjęcie decyzji w sprawie sprzedaży udziałów w spółce zależnej
09/11/18 21:05 STOPPOINT S.A.: Podjęcie decyzji o dalszym zaangażowaniu w spółkę zależną
21:01 brak uprawnień STOPPOINT SA (21/2018) Rezygnacja Prezesa Zarządu STOPPOINT S.A.
06/11/18 19:48 STOPPOINT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki STOPPOINT S.A.
19:41 brak uprawnień STOPPOINT SA (20/2018) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki STOPPOINT S.A. oraz informacja o uchwałach podjętych przed przerwą
31/10/18 19:43 STOPPOINT S.A.: Podjęcie decyzji o przeprowadzeniu przeglądu działalności biznesowej i otrzymanej dotacji przez spółkę zależną
08/10/18 11:33 STOPPOINT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11:26 brak uprawnień STOPPOINT SA (19/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
03/10/18 23:09 brak uprawnień STOPPOINT SA (18/2018) Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stoppoint S.A.
14/09/18 18:58 brak uprawnień STOPPOINT SA (17/2018) Rozwiązanie umowy na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy
03/09/18 22:21 STOPPOINT S.A.: Nieprzedłużanie umowy zakupu nieruchomości
14/08/18 22:59 brak uprawnień STOPPOINT SA (16/2018) Skonsolidowany raport kwartalny Stoppoint S.A. za II kwartał 2018 roku
31/07/18 18:16 brak uprawnień STOPPOINT SA (15/2018) Korekta skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej STOPPOINT S.A. za 2017 rok
05/07/18 08:36 brak uprawnień STOPPOINT SA (14/2018) Korekta raportu bieżącego nr 13/2018
02/07/18 08:57 STOPPOINT S.A.: Uruchomienie sieci codziennych usług naprawczych
28/06/18 21:05 STOPPOINT S.A.: Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości przez spółkę zależną Emitenta
17:49 STOPPOINT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki STOPPOINT S.A.
 brak uprawnień STOPPOINT SA (13/2018) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
17:47 brak uprawnień STOPPOINT SA (12/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STOPPOINT S.A.
07/06/18 12:32 STOPPOINT S.A.: Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza
12:06 brak uprawnień STOPPOINT SA (11/2018) Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01/06/18 08:58 STOPPOINT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki